Tempelriddere

Juni 2011

Magione ligger på den østlige side af Trasimeno-søen, og byen bliver nævnt allerede i 1075.

Fra 1000-tallet hører byen og området under Perugia >> og følger denne bys skæbne.

Magione lå ved søen i Umbrien på et godt strategisk sted for de mange pilgrimme, der i den sene middelalder var på farten i hele Europa.

Ordenen

"Il Sovrano Militare Ordine di Malta"
er en tempelridder-orden, der blev grundlagt for næsten 900 år siden i Jerusalem, og hvis formål fra grundlæggelsen var at beskytte de hellige steder i Jerusalem.

Nogle handelsmænd fra sø-republikken Amalfi >> fik lov til at konstruere en kirke, et hospital og et pilgrims-hospits i Jerusalem, der skulle betjene pilgrimme af alle racer og religioner.

...Amalfis byvåben er faktisk det kors, der i dag kendes som Malteser-kors, men som amalfitanerne stadig mener er deres Amalfi-kors!

Pave Pasquale II godkendte grundlæggelsen den 15. februar 1113, og gav ordenen stor frihed.

Malteserne hørte - og hører stadig - direkte under paven, og skal således ikke spørge lokale biskopper og kardinaler om lov til at foretage sig noget.

Ordenen hed oprindeligt "Il Sovrano Militare Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta" - og er en af de ældste kristlige organisationer, der stadig eksisterer.

Da kongeriget Jerusalem blev udråbt af korsridderne blev ordenen tvunget til også militært at forsvare de syge, pilgrimmene og også de territorier, som korsridderne havde vundet fra muslimerne.

Dermed blev ordenen ikke kun en religiøs orden, men også en militær orden med deltagelse af lægfolk, der også kan være militærfolk.

Blandt de 12.000 medlemmer i dag er nogle munke, der har givet de tre løfter om fattigdom, afholdenhed og lydighed, men de fleste nutidige "malteser-kavallerer og damer" er lægfolk, der "kun" har afgivet løftet om lydighed overfor ordenen.

Kvinder kan også være medlem af ordenen.

Indtil 1990´erne skulle lederne være af adelig slægt.

Fra 1988 er den 78. "Gran Maestro" Andrew Bertie - og sådan én sidder på livstid.

Ordenen er i dag repræsenteret i 110 lande, og beskæftiger sig med alle former for velgørenhed.

Hovedsædet for ordenen har siden 1834 ligget i Rom - i Via Condotti tæt ved Piazza di Spagna.

Tempelridder-ordenens slot i Magione ved Trasimeno-søen stammer fra årene omkring 1150 til 1170.Det var ordenen "Il Sovrano Militare Ordine di Malta" - Malteser-ridderne - der grundlagde slottets ry som et overnatningssted og hospital for pilgrimme.

Pilgrimmene kunne være på vej til eller fra de hellige steder i Rom, til og fra Jerusalem eller til og fra pilgrimsrejsen til Santiago di Compostela ad pilgrimsvejen Francigena (der stadig eksisterer) >>.

I dag: Ordenen er en stat uden land

Ordenen "Sovrano Militare Ordine di Malta" er en anerkendt stat, med flag, retssystem, regering og diplomatiske forbindelser til 96 lande.

Men "Malteser-ridderne" har intet territorium, med mindre man som territorium regner "Villa del Priorato di Malta" på Aventinerhøjen i Rom med. Dens område regnes rent faktisk ikke med til Italien rent statsretsligt.

Efter Jerusalems fald måtte ordenen finde nye territorier - Rhodos og Malta var blandt disse. Ordenen herskede på Malta og øerne deromkring fra 1530 til 1798.

Den oprindelige bygning i Magione var en "L-formet" struktur med et klokketårn og et kapel til ære for Johannes Døberen, der stadig eksisterer.

Af sikkerhedshensyn fik bygningerne med tiden borg- og slotslignende karakter.
Først kom en solid ringmur til sammen med to vagttårne, og slottet i dag er en mosaik af mange udbygninger og indgreb.

De vigtigste konstruktioner kom til fra 1367, hvor hele komplekset blev hævet og fik en firkantet form, og igen i 1471, hvor slot og hospital fik runde hjørnetårne, og blev udstyret buegange og "loggiaer" i de indre gårde.

I dag kan man stadig beundre man kirken for Johannes Døberen - San Giovanni Battista - i romansk stil med buede lofter og to velbevarede freskoer i Pinturicchio-stil fra 1500-tallet.

Slottets kendeste beboer har nok været fransikaner-munken Giovanni da Pian di Carpine (1190-1252).
Giovanni foretog før Marco Polo en rejse til tartarernes "Gran Khan" for pave Innocenzo IV mellem 1245 og 1247, og skrev siden bogen "Historia Mongolorum" om rejsen.

I løbet af slottets historie har flere paver overnattet på slottet i Magione, der befandt sig på en vigtig position mellem Perugia og Toscana.

I 1502 mødtes Cesare Borgias fjender for at lave et komplot mod ham - mødet kaldet siden for "Magione-diæten" af forfatteren Macchiavelli i værket "Il Principe".

I dag er Magione-slottet stadig til enhver tid sommerbolig for "Prinsen" og "Gran Maestro" - Malteser-ordenens ledere - og så er slottet og dets over 500 hektar store besiddelser også en af Umbriens store vin- og olivenolie-producenter.

Når ordenens leder opholder sig på slottet i Magione er der hejst en vimpel med malteser-korset på det middelalderlige Badía-tårn.


-syl

Retur til
Trasimeno-søen <<


Retur til
Umbrien <<


Links
Magione Slottet >>

Ordnens officielle hjemmeside
Ordine di Malta >>

Malteserne i Danmark >>Maltesernes -
eller Amalfitanernes >>
- kors


Maltesernes våbenskjold


Copyright © 2000 - 2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>