Umbrien - Helgener

Juli 2011

Bookmark and Share

Den hellig Klara af AssisiAllerede ved konstruktionen af kirken i 1200-tallet havde man problemer med stabiliteten, og de tre buer til venstre er faktisk støttepiller.Ved jordskælvet i 1997 >> blev klosteret til højre for kirken så voldsomt beskadiget, at nonnerne flyttede to år til Perugia >>, mens bygningerne blev restaureret.

Santa Chiara - Klara - blev født i Assisi >> ved siden af San Rufino-domkirken i 1193, og blev siden novice i Benediktiner-ordenen. (Se San Benedetto >>)

I 1212 modtager hun sit slør og sin nonne-kutte af Frans ved det lille kapel Porziuncola, der i dag findes inde i den store kirke i Santa Maria degli Angeli for foden af Assisi.

Klaras søster Agnese-Agnes valgte også at blive nonne.

Da Agnes gik i kloster, sendte faderen 12 mænd ud for at bringe hende hjem, men ved et mirakel lykkedes det ikke de tolv mænd at løfte Agnes op fra gulvet.

Første kloster i San Damiano

Frans dikterede reglerne for Clarissa-søstrene i 1224, og de første søstres kloster var ved San Damiano-kirken, hvor Frans havde hørt korset tale til sig.Santa Chiara-kirken ligger på Corso Mazzini, og blev bygget mellem 1257 og 1265.

Den minder i struktur om den øvre del af Frans' basilika.

Herinde ligger Claras jordiske rester, og i et kapel i kirkens højre side findes det kors med Kristus, som i den forfaldne San Damiano kirke "talte" til Frans og bad ham bygge kirken op.

Kamp om relikvier
Klara selv ligger i en glaskiste i krypten.

Masken over Klaras ansigt er konstrueret med moderne computer-teknologi, og skulle således reflektere hendes korrekte ansigtstræk.

Over kapellet i krypten viser et lys, hvor Klaras lig befandt sig indtil 1800-tallet.

Både Frans´og Klaras jordiske rester blev nemlig gemt på hemmelige steder i de to kirker.


Man frygtede, at ærkefjenden Perugia >> ville stjæle de to dyrebare relikvier, fordi folk i Perugia var sure over de mange tusinde pilgrimme, der rejste til Assisi, og dermed var med til at gøre byen rig.

I krypten findes også relikvier, hvor man kan se Klaras dragt, samt to af Frans´ kutter og et par sko, han brugte efter at have modtaget stigmaterne.

Her findes også det brev, hvor Paven anderkender Clarissa-ordnenen, og som det siges, Klara modtog dagen før sin død.

TV- helgen

Klara døde i 1260, men inden dag var hun syg og svækket.
Hun var for eksempel en gang ikke rask nok til at deltage i en julemesse.

Men da hendes medsøstre kom hjem, kunne Klara genfortælle alt det, der var sket under messen - hun havde haft et "fjern-syn", og er derfor i dag udnævnt til helgen for fjernsynet og for tv-medarbejderne.

Overmalede freskoer

Klaras kirke minder med sin flotte facade med striber af hvid og rosa granit om den byggestil, man brugte til kirkerne i Toskana.

Og med den store roset på facaden minder kirken også om den øvre Frans-basilika.

Indvendig var kirken tidligere udsmykket med freskoer overalt, men i en periode i 1600-tallet blev kirken anvendt som hospital, og freskoerne malet over, så kun få er tilbage i dag.
Deriblandt en serie freskoer, der illustrerer Klaras liv og levned.

-syl

Retur til
Assisi <<


Retur til
Umbria <<


Retur til
Helgener <<


Artikler
Frans af Assisi >>

Danske links
Assisi-Kredsen >>


Klaras orden kaldes
i dag for Clarissaer/
Klarissa-søsterne

Også i Danmark findes der i dag en orden for både Franciskanske lægbrødre - og Klarissa lægsæstre.

En lægbroder- eller søster er et menneske, der ikke er munk eller nonne, men forsøger at leve deres liv efter ordnernes foreskrifter

Du kan læse mere om Frans og Klare, samt om de danske lægsøstre- og brødre på
Franciskansk.dk >>

Copyright © 2000-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano