Trafik

2003 - 2012

Bookmark and Share

Italien er det europæiske land, der har flest tunneler

2012: Til Italien med så få bil-tunneler som muligt >>


Tunnel = Galleria

Der er sprunget over 2.300 tunneler
under de italienske bjerge.

90 af dem er
over én kilometer lange.


Indkørsen til Frejus-tunnelen

Mere lastbiltrafik
Trods utallige opfordringer fra sine europæiske kolleger har Berlusconi-regeringen endnu ikke iværksat nye sikkerhedsregler for de italienske tunneler efter de mange ulykker.Derimod har Berlusconi-regeringen lavet nye regler for lastbil-kørsel:

I 2002 kan lastbiler cirkulere flere dage end i år, og bøderne for at overtræde forbudet på lastbil-frie dage er sat ned.

Nye regler blokeret
Samtidig har det italienske motorvejsselskab ved den administrative italienske retsinstans fået blokeret et cirkulære om nye sikkerhedsbestemmelser.

For mange ulykker
Den seneste alvorlige ulykke i en europæisk tunnel skete osdag den 24. oktober 2001 kl. 9.45 i den 16.918 meter lange San Gottardo tunnel, hvor 11 mennesker omkom.

I august 2001 omkom fire personer i Gleinalm tunnelen på grænsen mellem Østrig og Slovenien.
2 døde og 15 sårede var regnskabet i juni 1999 ved Brakerøya i Norge, mens 12 omkom og 42 blev sårede i Tauri Østrig nøjagtig en måned efter ulykken under Monte Bianco i 1999.

Artikel fra 2003
Over 1.900 kilometer "gallerier"
.
Heraf er over 1.200 beregnet til jernbanetransport, mens de resterende 639 kilometer "galleria"er til privatbiler og lastbiler.

Den 24. marts 1999 mistede 39 mennesker livet i en uhyggelig ulykke i den 11.660 meter lange tunnel under Monte Bianco bjerget på grænsen mellem Italien og Frankrig.Inden genåbningen af Monte Bianco tunnelen diskuterede de to landes trafikministre længe betingelserne for åbningen:

Skal lastbiler have lov til at køre igennem?

Skal tunnelen være åben for trafik til Frankrig èn dag, og for trafik til Italien den næste?


Resultatet blev, at der stadig ingen begrænsninger er for lastbiltrafikken og der køres stadig samtidig i begge retninger på de to smalle kørebaner - tunellen er i alt 8,6 m bred.

Sikkerheden derimod skulle være blevet forbedret med mere overvågning og flere flugtveje.

Mere trafik, mindre sikkerhed

De to lande har brugt 309,9 millioner Euro på at forbedre sikkerhedsforholdene i tunnelen under Monte Bianco, men begivenhederne siden ulykken i 1999 har alt for tydeligt vist, at sikkerheden er mangelfuld overalt i Europa.

Trafik-mængden er øget voldsomt i de seneste årtier, men den kendsgerning har de ansvarlige tilsyneladende indtil ulykkerne valgt at se stort på.

I Italien er en stor del af tunnelerne - som her kaldes "gallerie" - mellem 40 og 50 år gamle, og behovet for restaurering og udvidelser er stort - og ikke mindst dyrt.

Overbelastet
Den 12.895 meter lange Frejus-tunnel på grænsen mellem Italien og Frankrig syd for Monte Bianco var i tiden efter ulykken under Monte Bianco ekstremt overbelastet.

Den midlertidige lukning af San Gottard efter ulykken i oktober 2001 overbelastede kun denne tunnel endnu mere.

Den anden vej mellem Frankrig og Italien er motorvejen mellem Genova og Ventimiglia, der i dag nærmest er en lang række af lastbiler i sneglefart frem og tilbage mellem Øst- og Vesteuropa.

Tunnelerne koster dyrt
Den italienske trafikminister Lunardi har fremlagt et projekt, hvor alle store italienske tunneler skal fordobles de kommende år.

Alene for at fordoble Frejus-tunnelen taler budgettet om 619,7 millioner Euro.

Arbejdet forvente allerede allerede i dag, inden projektet er vedtaget, at komme til at vare mindst fire-fem år.

-syl


Copyright © 2001-2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano