Milano

Marts 2015


Den nye Milanomesse - Fiera Rho


(Det gamle messeområde i byens nordvestlige udkant kaldes i dag "Fiera City" - og er lige nu under forandring for at blive både beboelse, park og et af Europas største kongres-centre)


Der er metro - Rød linje 1 til "Rho Fiera"
- fra centrum af Milano til det nye messområde "Rho Fiera":
Metrokort (180kb) >>
(HUSK AT RØD LINJE HAR TO ENDESTATIONER!
HUSK at billetten til Messen er udenbys - koster € 2,50, normal bybillet € 1,50)
.
Detailkort over Fiera Rho, motorveje og haller nederst på denne side.

Messen i tal:
Prisen er sat til 750 mill. euro
8 kæmpeblokke af haller - deraf 2 i 2 etager
2 mill kvm stort areal345.000 kvm overdækket udstillings areal.
Hallerne er mellem 10 og 16 meter høje
60.000 kvm udendørs udstillingsareal
Der konstrueres udover metro-linjen 20.000 parkeringspladser.

Sådan så byggepladsen ud den 19. september 2004

- og her ses hallerne ovenfra på en projekttegning


Milanos nye messe i Rho blev indviet den 2.4. 2005
Artikel fra marts 2005


Over 2.000 arbejdere fra 56 forskellige nationer
arbejder i disse måneder på højtryk for at blive færdige til tiden med den store nye messe i Milano.
Deadline er præcist klokken 11 den 2. april 2005, selv om den den nye messe er forudset til først at være 100% aktiv med den store Milano møbel messe i 2006 >>.

Før var der et stort raffinaderi

Den nye messe ligger i Pero-Rho området umiddelbart nord-vest for Milano, på et kæmpeareal, der tidligere var raffinaderi.

En ny metro gør transporten til den nye messe nemmere end det i dag er at komme frem til messen i Milanos centrum, hvor trafikken er i næsten permanent tilt, når de store messer åbner dørene for publikum fra hele verden.

Et "sejl" på over én kilometer
De nye haller forbindes af et imponerende gennemsigtigt "sejl" skabt af arkitekten Fuksas i stål og glas.
"Sejlet" er over 1200 meter langt, 32 meter bredt og op til 42 meter højt.47.000 kvm kommer "sejlet" til at dække, og under det bliver der også rullende fortove, så man hurtigt kan komme fra den ene ende af messen til den anden, ligesom der også bliver intern bus-service under de store messer.

Hovedgaden under "sejlet" går fra øst til vest af den nye messe, og den overdækkede "gade" kaldes af arbejderne for Monte Rosa vejen, fordi man for enden mod vest kan skimte Europas andet højeste bjerg oppe ved den italiensk-schweitsiske grænse.

-syl

Retur til
Milano <<


Artikler
Erhvervsliv >>
Transport i Milano >>

Links
Fiera di Milano >>

Den nye messe i Milano >>


Fonden - Fondazione
Fiera Milano >>


Polo Urbano eller Fiera City
- navn for det gamle
messe-areal inde i Milano by

Polo Nuovo - Fiera Rho
- navn for den nye
messe udenfor byen


Copyright © 2000-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano