Rom

December 2011


Kejser Augustus' maosolæum... og Mussolini


Detalje på Freds Alteret på Piazza Augosto Imperatore


Udsnit

Man begyndte at konstruere kejser Augustus' imponerende grav-kapel i år 28 før vor tidsregning, mens kejseren endnu var levende.Den første person, der blev begravet derinde, var Marcello - Augustus' nevø, svigersøn og udvalgte efterfølger.I år 14 døde Augustus, og efter ham blev mange andre af de tidlige romerske kejsere også begravet i mausolæet.

I Middelalderen blev monumentet brugt som fort, og siden som koncertsted, indil Mussolini i 1920'erne beordrede monumentet restaureret.
Mussolini ville genskabe imperiet


Mussolini så sig selv som genskaberen af det Romerske Imperium.
Han mente derfor naturligt nok, at intet mindre end de gamle kejseres mausolæum ville være en passende begravelsesplads også til ham.

Mussolini plantede cedertræer omkring monumentet og fik også konstrueret den firkantede "fascistiske" plads omkring mausolæet.

Oprindelig var mausolæet dækket af marmor og omgivet af stauer og søjler, som med tiden er blevet røvet eller placeret andre steder i Rom.
For eksempel befinder to obelisker fra mausolæet sig i dag på Piazza Quirinale og Piazza dell'Esquilino.

Mussolini blev som bekendt ikke begravet sammen med de gamle kejsere. Hans gravsted er i fødebyen Predappio i Emilia-Romagna.

Ara Pacis - Freds Alteret

Tæt ved Kejser Augustus' imponerende mausolæum finder
man også Ara Pacis - freds alteret - fra Romertiden.


Ara Pacis

Monumentet er et symbol på den fred og velstand, som Kejser Augustus bragte til det Romperske Imperium via sine sejre i blandt andet Spanien.

Monumentet blev indviet i den 30. januar i år 9 før Kristus, og var oprindeligt placeret i Piazza Lorenzo i Via in Lucina.

Alteret blev rent faktisk brugt.

Der blev ofret også store dyr under ceremonierne, og man kan stadig i dag se dræn-hullerne til offer-blodet.


Ara Pacis

Monumentet har haft en turbulent historie.
Men i begyndelsen af det 20. århundrede fik man samlet de forskellige dele, og i 1937 blev den nye placering bestemt.

Monumentet blev gen-indviet i 1938 - 2000 år efter Augustus' fødsel.. Alteret er omgivet af friser, hvor man blandt andet har identificeret ansigterne af kejser Augustus og hans familie.

Ny pavillon til alteret

Arc Pacis er i dag (2002, red.) atter en gang under restaurering.

Den amerikanske arkitekt Richard meier har tegnet en ny pavillon til Alteret, hvor der også bliver plads til en udstilling om monumentet.
Den nye pavillon og udstilling forventes at åbne i løbet af foråret 2003.

-syl


Copyright © 2001-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano