Turisme

2008


Klassisk hoteltyveri til 600.000 euro

Hotellet ER ansvarligt

På italienske hoteller finder man ofte store skilte, der på ethvert tænkeligt sprog fratager hotelejeren for ethvert ansvar for tyveri af gæstens ejendele under ophold på hotellet.

Disse skilte har INGEN juridiske gyldighed!


Artiklerne fra nummer 1783 og frem i den civile italienske lovgivning - codice civile - siger klart, at hotelejeren er ansvarlig både for tyveri af og skader på gæstens ejendele.

Eneste begrænsning er, at tyveri af ting fra gæsten værelse maksimalt kan give en erstatning på 100 gange værelsets pris.

Gæsten er ikke forpligtet til at obevare værdigenstande i boks på værelse eller i receptionen.

Dyr er ikke omfattet af hotelejerens ansvar, og heller ikke skader, tyveri af bil eller genstande opbevaret i bilen er omfattet, medmindre der er tale om en overvåget - custodito - garage.

Skulle du være udsat for tyveri på et hotel, skal du altid straks melde det på den nærmeste politistation - Questura - eller den nærmeste Carabinieri-kommando.

Kommer du til at diskutere dette med en hotel-ejer, kan du evt. printe denne tekst ud, der på italiensk forklarer ovenstående:

________________________________

La responsabilità per danni o sottrazione delle cose portate in albergo Gli artt. 1783 e seguenti del codice civile stabiliscono che l'albergatore è responsabile di furti o danneggiamenti che il cliente subisca durante il proprio soggiorno.

Tale responsabilità è anzitutto inderogabile, perché eventuali cartelli di esonero da responsabilità sono giuridicamente nulli, non hanno cioè nessun valore;
essa copre inoltre sia i furti di cose consegnate in custodia sia di cose detenute in camera, con l'unica differenza che in questo secondo caso l'albergatore dovrà rimborsare al massimo una somma pari a cento volte il prezzo giornaliero della camera.

Non vi è perciò nessun obbligo per il cliente di depositare denaro e oggetti preziosi in cassaforte: egli ha il diritto di farlo (l'albergatore è infatti obbligato a ricevere in consegna il denaro contante e gli oggetti preziosi dai clienti che lo richiedano) ma può anche tenere queste cose presso di sé assumendosi il rischio di vedersi rimborsato solo in parte.

Non vi è responsabilità per danni subiti da animali vivi o dall'auto parcheggiata nei posti riservati all'albergo o per le cose contenute nell'auto, a meno che non vi sia un vero e proprio garage custodito che comporta perciò l'assunzione, normalmente dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo, di un vero e proprio obbligo di custodia da parte dell'albergatore.

Quando il cliente si accorga di aver subito un furto o un danno deve immediatamente farne denuncia presso la Questura o il comando dei Carabinieri, e consegnarne quindi una copia all'albergatore informandolo immediatamente di ciò che è successo.

Artikel fra januar 2008
Russiske Andrei T. og hans hustru Marina ankom lørdag den 12. januar 2008 til det eksklusive Milano-hotel "Principe di Savoia" >> , hvor de tjekker ind i en suite på fjerde sal.Kort efter banker det på døren.
Et velklædt par præsenterer sig som hotelpersonale, og spørger, om der er noget, de kan gøre for Andrei og Marina.Det er der - de mangler en adapter til stikkontakterne - og Andrei følger med manden, der taler nydeligt engelsk, tre etager op for at finde den korrekte adapter.

I mellemtiden bliver kvinden sammen med Marina i suiten, og da Marina et kort øjeblik er på badeværelsen snupper den kvindelige tyv Marinas Tod´s taske og fordufter.I tasken - oplyser Andrei og Marina - da de opdager tyveriet - er der et Rolex og et Harry Winston-ur, fire Graff-smykker, fem smykker fra Tiffany og tre fra Cristocomo - samlet værdi omkring 600.000 €.

Hotellet og politiet er optimistiske med hensyn til opklaringen - parret er nemlig blevet filmet af de utallige overvågningskameraer på hotellet.


-syl

Retur til
Turisme <<


Artikler

Tips til at undgå
lommetyve >>


Hav kontanter på dig:
Italienerne kan ikke
rigtigt lide kreditkort >>


Kom ikke i
samme situation
som de to russere!Adapter til stikkontakterne

Jeg har hørt om, at EU har forsøgt at få stikkontakter til at være ens i Unionen.

Det har italienerne
IKKE hørt om.


Føntørrere, mobil, computer og andet har det med at blive nytteløse genstande på italienske hotelværelser
- så anskaf dig et sæt med europæiske standards-stikkontakter FØR afrejsen.

Glemmer du det,
så hedder sådan nogle
"adattore per
presa elettrica"
på italiensk


Copyright © 2000 - 2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>