Miljø

11. januar 2008
Napolis affald: Regeringen har sat hæren ind - og en ny kommissær skal løse problemet inden 120 dage

Kun 3% af Italiens affald ender i forbrændingsanstalter
- 27% bliver genbrugt - resten ryger på lossepladserne >>

Hver dag kommer der 1000 tons mere affald på gaderne i Napoli.

Napoli har knap 1 million indbyggere.

Napoli-provinsen (92 kommuner) har knap 3 millioner indbyggere.

Napoli er den tættest befolkede provins i Italien med 2.632 indb. pr. km2.

Sundhedsfare

Det ophobede affald i Napolis gader udskiller hver eneste dag lige så meget af den dødsensfarlige gift dioxin som alle skorstenene ved de kemiske fabrikker ved Venedig sender ud i luften på 546 dage.
Borgmester til genbrugskonference


Mens Napoli brænder deltager byens borgmester - Rosa Russo Iervolino - tirsdag den 8. januar i Rom i en genbrugskonference sammen med den italienske miljøminister Alfonso Pecoraro.

Napoli ligger langt under den gældende obligatoriske genbrugsgrænse på 35% - mindre end 10% af Napolis affald bliver genanvendt.

På genbrugskonferencen i Rom forventes det at blive meddelt, at Italien fremover skal satse mere på genbrug i form af kompost.

Naturligvis - fristes man til at skrive - findes der i dag ikke et eneste kompostanlæg i Napoli-området.

Borgmester Iervolino var i øvrigt imod genåbningen før jul af lossepladsen "Pianura", mens Campanias regionens præsident Antonio Bassolino var tilhænger af genåbningen.


Bog på dansk
om "camorra´en"
Mafiaen i Napoli-området kaldes for "Camorra", og efter at have skrevet bogen om det kriminelle forretningsimperium er journalisten og forfatteren Roberto Saviano gået under jorden for at holde sig i live.

Man mener, at "camorra´en" siden 1970´erne har stået bag over 3.600 mord, og "virksomheden" er indvolveret i alle former for kriminalitet fra narkohandel til afpresning, fremstilling af kopivarer og prositution.

Roberto Saviano har modigt skrevet navnene på de mange prominente personer, der også har forbindelse til Camorra´en, og skriver i sit skjul videre på andre afslørende bøger om Napolis plage.

Pris hos Saxo.com - 229,95 d.kr.

Artikel fra 11. janaur 2008

700 soldater er nu igang med at samle affald ind i Napoli. Der første affaldsskib med napolitansk affald lagde torsdag til på Sardinien - og blev mødt med voldsomme protester fra den lokale befolkning på Middelhavsøen.

Lastbiler - indtil videre tilsyneladende kun fra hæren og ikke fra forbryderorganisationen "camorraéns" vognmænd - er også på vej til andre italienske regioner med affaldet fra Napoli.

Artikel fra 9. januar 2008

Efter et tre timer langt krisemøde tirsdag den 8. januar offentliggjorde den italienske regeringsleder Romano Prodi sin plan for ikke blot at løse den aktuelle affaldskrise i Napoli, men også for at gøre hele Italien i stand til selv at håndtere borgernes affald.

Hæren sættes ind for at fjerne affaldsbjergene i Napoli, og nummer 9 ekstraordinære affaldskommisær - den tidligere italienske politichef De Gennaro - har sammen med en general fået til opgave at løse problemet inden 120 dage.
Tre kommuner i Napoli-området har nu 60 dage til at sætte byggeriet af forbrændingsanslæg i gang og alle Napoli-provinsens 92 kommuner skal også inden 60 dage præsenter planer for indsamling og genbrug af deres affald.

Overholdes fristerne ikke, bliver kommunerne sat under administration af endnu flere ekstraordinære kommissærer.

Ikke et ord om mafiaen
Den 7. februar skrev den lokale Napoli-avis "Il Mattino" otte sider om affalds-krisen i byen.
Ordet "camorra" forekom ikke en eneste gang - den eneste antydning af forbryderorganisationen eksistens lød i en sætning om "camorristiske metoder for affaldsbehandling"...

Vil sende affaldet til andre regioner

Prodi har også bedt de andre 19 italienske regioner om at tilbyde at tage deres del af det ophobede affald i Napoli.
Foreløbig har seks regioner sagt nej til den opfording, mens andre seks har tilbudt at tage en del af affaldet.

Kritikkerne af Prodis plan hævder at endnu en kommissær - den 9. på 14 år - ikke er en løsning, og spørger også, hvad der sker, når hæren skal aflevere affaldet på fire hidtil lukkede lossepladser i området.

Det fremgår heller ikke tydeligt af kriseplanen om lossepladsen Pianura, der har været centrum for regulære gadekampe de seneste dage, skal eller ikke skal genåbnes.

Planerne om genbrug af affaldet modtages positivt, men igen spørger kritikkerne, had man skal bruge planerne til, når nu alle ved, at genbrugs- og modtagecentrene totalt mangeler i området.

Prodis plan nævner heller ikke, hvordan man vil forhindre, at Camorra´en stadig blander sig i hele affalds-forretningen.Artikel fra 7. januar 2008


Nødsituationen har varet i over 14 år

Situationen har været "ekstraordinær" i over 14 år, men det er ikke lykkedes hverken ekstraordinære affaldskommisærer udefra eller borgmestre og regions-ledere i området at løse situationen.
Napoli og regionen Campanias affald-problem bunder dels i en beslutning om at lukke almindelige lossepladser uden at have sikret sig alternative muligheder for at komme af med affaldet, dels i dårlig politisk ledelse, og ikke mindst i forbryderorganisationen "camorra´ens" store økonomiske interesser i skidtet...

Det skønnes, at den over 14 år lange affaldskrise indtil videre har kostet samfundet 2 milliarder euro.

De ekstraordinære affaldskommisærer - otte på 14 år - har flere gange forsøgt at få bygget forbrændingsanlæg og organisere genbrug af affaldet, men bliver hver gang mødt med obstruktion af de lokale bureaukrati samt af mere eller mindre organiserede protester fra beboerne i de områder, hvor anlæggene skal konstrueres.

Og forbryderorganisationen er aktiv i modstanden både på gaden og indenfor de offentlige systemer.

Genåbning af losseplads medførte gadekampe

Aktuelt har man før jul man genåbnet en losseplads - La Pianura - i den vestlige udkant af Napoli.
Også her mødtes myndighederne ikke blot protester, men også med regulære gadekampe, hvor lokale beboere og tililende miljøaktivister, og sandsynligvis også medlemmer af "camorra´en bogstaveligt talt var deres fysiske modstandere.

Senest har borgmesterene i byerne Quarta, Volla, San Giorgio og Cremano bebudet, at de ikke vil genåbne skolerne efter juleferien i protest mod affaldsproblemet.

Napoli brænder

Natten til den 3. januar måtte brandvæsenet i Napoli rykke ud 75 gange.

I et desparat forsøg på at komme af med affaldet sætter borgerne i Napoli nu ild til affaldsbunkerne, hvad der ikke gør hverken sundhedsfaren eller den generelle brandfare mindre.

Forsvarsminister Arturo Parisi har sammen med regeringsleder Romano Prodi forslået at sætte det 21. ingeniør-regiment fra Caserta ind i kampen mod affaldet - men ingen har ikke fortalt HVOR soldaterne i givet fald skal komme af med affaldet.

Problematikken har fået løsrivelses-partiet Lega Nord til at foreslå, at byrådet i Napoli opløses, og at byen fremover skal administreres af en ...kommisær.

Så drastisk er miljøminister Alfonso Pecoraro ikke.

Han vil satse på genbrug for at befri Napoli fra affaldet, selv om ethvert forsøg i den retning har spillet fallit de seneste 14 år.
I Napoli genanvendes under ti procent af affaldet i dag.

Pecoraro er også træt af, at affaldsproblemet i Napoli har sin egen kommissær.
Den seneste ekstraordinære kommisær - Umberto Cimmino - blev udnævnt i november 2007:

- At lade en kommissær bestyre nødsituationen, betyder at man fjerner ansvaret fra den lokale administration, påpeger miljøministeren, der ligefrem taler om en "øko-mafia" i Napoli-området.

- Bag afbrændingen af affald i Napoli står øko-mafiaen, der benytter lejligheden til at komme af med giftigt affald, lyder det fra Pecoraro.

Miljøforbrydelser i Campanien

I 2006 blev 13,5% af alle miljøforbrydelser i Italien begået i Campania-regionen.

Hver eneste gang Finanspolitiet flyver en tur i helikopter opdages nye ulovlige lossepladser - over 100.000 kvadratmeter i 2006.

Den italienske miljøorganisation Legambiente >> skønner, at 10 millioner tons industriaffald de seneste to år er blevet deponeret ulovligt i regionen Campania.
En business, der skønnes at have genereret en årlig omsætning på 600 millioner euro.

-syl

Retur til
Miljø <<


Retur til
Napoli <<


Artikler

3. juni 2008:
Den fede forretning lige nu er
at opbevare affaldet.
Sådan tjener camorraén
penge på skidtet >>


Mafierne i Italien >>

Affald bedre
end narko


Camorra-afhopperen Perella sagde under et forhør i 1992, at hans klan overvejede at droppe narko-handel fordi der var flere penge i affald.


"Camorra´ens"
interesse
i skidtet

Den italienske miljøorganisation Legambiente skønnede i deres rapport 2007 om "øko-mafia" >>, at mafiens affalds-omsætning i regionen Campania er over 600 mio. euro om året.

Når affald er et problem,
kan det laves om til penge.


I Europa som sådan betyder det genbrug, men for den napoletanske forbryderorganisation "cammora´en" er det en overskudsforretning at have fingrene dybt begravet i skidtet.

Åbne lossepladser - Camorra´en er imod genbrug of forbrændingsanstalter - giver store muligheder for at gemme giftigt affald - og her giver Camorren mod betaling gerne en hjælpende hånd.

Nu ser det ud til, at hæren skal fjerne affaldet fra Napolis gader denne gang, men i andre "krise-situationer" er affaldet blevet transporteret væk af private lokale vognmænd - en sektor, hvor lige netop "camorraén" har store økonomiske interesser.

Et af Campanias store affaldsselskaber - ECO4, der bestyrede affaldet i 18 kommuner omkring Caserta - viste sig også at være dybt infiltreret af "camorra´en" og dens interesser.

Da Finanspolitiet undersøgte firmaet viste det sig endog at en af de ansatte hos den ekstraordinære affaldskommisær også var indvolveret i svindlen.

Finanspolitiet opdagede i 2006 også 100.000 kvadratmeter jord, som "camorra´en" anvendte som ulovlige lossepladser - også til giftigt affald.

Det siges også i disse dage, at "camorra´en" betaler folk for at sætte ild til affaldet, for dermed at skærpe krisen.Copyright © 2000 - 2010. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>