Sundhed

Maj 2011


April 2007

Mangler 60.000 sygeplejersker

Der er 340.000 sygeplejersker i Italien, og det er i følge det italienske sundhedsministerium og den italienske sygeplejer-organisation 60.000 for få.

I Italien er der 5,4 sygeplejer pr. 1.000 indbygger mod 9,8 i Tyskland, 12,8 i olland og 14,8 i Irland.
(Kilde: Epolis 25.04.2007, red.)
2005
Regionale forskelle

Sundhedsvæsenet er en regional affære i Italien.

Det betyder, at forskellene mellem de forskellige regioner er ganske store.

I Lombardiet er medicin til behandling af Parkinsons syge f.eks. gratis, mens indbyggere i de andre regioner selv skal betale.

I Piemonte får hospitalerne 1.600 € til at dække omkostningerne ved en fødsel, mens sammet tal i veneto er 836 €.

Lazio
bruger 300 € om året per indbygger til medicin.

Trentino-Alto Adige
bruger kun 185 € per indbygger til medicin.

Skadestue billigere end specialister
20 millioner italienerne møder hvert år op på hospitalernes sygehuse, og mange er ikke umiddelbart i nød.

Mens et besøg hos en specialist koster 120 € i gennemsnit når den praktiserende læge henviser, koster samme besøg på hospitalets skadestue kun 25-35 euro, der skal betales, når man møder op med ikke-presserende helbredsproblemer...

SUNDHEDSNOTER: 2001 - 2007

November 2006

Forskellige ventelister:
Man kan i Italien vente mellem 37 og 168 dage på at få foretaget en ecografi af maveregionen - alt afhængig af, hvilken af de 20 regioner, man bor i.
For en røntgenundersøgelse af rygsøjlen kan man vente mellem 7 og 133 dage, og for en scanning af hjernen svinder ventetiden mellem 2 og 96 dage.
En hoftetransplantation kan man risikere at vente 550 dage på og 350 dage på en bryst-ecografi.
Kræftpatienter venter i gennemsnit 96 dage på behandling.

Reglerne om ventelistegaranti trådte i kraft den 1. januar 2006,
men kun ganske få at de italienske sundhedskontorer - ASL - overholder reglerne.

Nogle steder er ventelisterne så lange, at den lokale ASL - stik imod lovgivningen - nægter at tage imod nye henvisninger til specialundersøgelser.

I 2003 var der 47.000 praktiserende læger i Italien - 8,2 per 10.000 indbygger.
Af børnelæger er der 9 for hver 10.000 barn - i alt 7.3000 børnelæger.
I 2003 var der én hospitalseng per 4,2 indbygger - et fald fra 1999, hvor der var 4,9 senge.
I samme periode steg sengepladser på "dag-hospital" fra 26.818 til 33.000.I 2006 siger 73,1% af italierne, at de føler sig gennemgående ved godt helbred.
Tallet var i 2005 73,4 %.
Kun 69,5 % af kvinderne føler sig ved godt helbred, mens tallet for mænd er 76,9 %.
36,6 % af italienerne oplyser, at de lider af en kronisk sygdom, 19,6 % af mere end en sygdom.
18,3 % har gigt, 14,2 % forhøjet blodtryk, 8,7 % er allergikere og 7,2 % lider af knogleskørhed.
39,0 % af befolkning tager i 2006 dagligt medicin mod 37,3 i 2005.
84,6 % af ældre over 65 år tager dagligt medicin.
(Kilde: Istat >>
)


Juni 2006


28% af sundhedspersonalet i Italien er vikarer.

10 % af lægerne er heller ikke fastansatte.

Lønforhandlingerne 2004-2005 for 543.000 ansatte blev afsluttet den 5. juni 2006.
Resultatet blev en månedlig lønstigning på 103 euro.

Maj 2005 - Sundhedsnoter

Ventelister:
Bor man i Bari skal man vente næsten 2 år - 616 dage - for at få foretaget en mammografi i det offentlige sundhedssystem.

I Sassari på Sardinien venter man 150 dage på en ecografi.
I 46,6% af de 103 italienske provinser venter man over 60 dage på en mammografi.

Kun 30% af alle hospitaler respekterer reglen om at tilbyde øjenundersøgelser inden 30 dage.

Den nye italienske sundhedsminister - Francesco Storace (National Alliancen) - vil tilbyde patienter, der venter længere end reglerne siger, økonomisk kompensation.

Medicin:
Kun 4,4% af den receptepligtige medicin i Italien er den såkaldte kopimedicin-generisk.
I Danmark anvender over 60% af patienterne kopimedicinen.
August 2004


Apoteker - I Italien er der 16.808 apoteker, heraf er 15.485 private og 1.323 offentligt ejet. Der er et apotek for hver 3.410 indbyggere. Fordeling af apoteker i regionerne her www.federfarma.it >>

Maj 2004
Fra 1991 til 2001 er italienernes personlige udgifter til sundhed stedet fra 10 til 22 mia. euro, mens det offentliges udgifter til sundhed-sektoren er steget fra 47 til 74 mia. euro. Kilde: Istat

August 2003

Kilde: Nyhedsmagasinet Espresso
Sundhedsvæsenet i Italien koster 8,4 % af BNP
I Danmark koster sunhedsvæsenet 8,6 % af BNP

November 2002

Læger
pr. 1000 indbyggere i 1998
Italien 5,9
Danmark 2,9

Sygeplejersker pr. 1000 indbyggere i 1998
Italien 5,3
Danmark 7,2

Hospitals-senge
pr 1000 indbyggere i 1998
Italien 5,8
Danmark 4,6


Juni 2001


Hej
Vi har projektopgave om Italien. Og der er nogle enkelte ting vi ikke kan finde informationer om, og vi håber I kan hjælpe os.
Og hvordan sundhedssystemet fungerer i Italien?
Er der behandlingsgaranti?
Med venlig hilsen
Simon & Steffen


Sundhedsvæsen
(Istat - maj 2002)
46 procent af italienerne får foretaget undersøgelser som scanning og ecografier uden ventelister.
2,4 procent må vente over to måneder.Hej Simon og Steffen:

i spalten til højre finder i nogle links, der måske kan hjælpe Jer.

Her er mine personlige erfaringer og bemærkninger om det italienske sundhedsvæsen: Som i Danmark har vi borgere i Italien en praktiserende offentlig læge, som skriver medicin ud, og henviser os til specialister.

En hel del medicin er gratis, mens resten betales af patienterne.
Undersøgelser og prøver hos specialister betales ofte delvist af patienten.

For eksempel betalte jeg for nyligt 60.000 lire (ca. 240 kroner) for en ecografi, som der var halvanden måneds ventetid for at få udført på det offentlige hospital. (Havde jeg været over 45 år, ville ecografi, samt screening for brystkræt o.s.v. have været gratis).

Mange vælger på grund af ventelisterne at henvende sig til private, både praktiserende læger og specialister, og der betaler man selv.

Min mand fik for nyligt foretaget en EKG, og privat ville det have kostet 130.000 lire mod 60.000 på den offentlige klinik.

Mange private klinikker og hospitaler i Italien har i øvrigt samarbejdsaftaler med det offentlige system.

I flere regioner (Italien er delt op i 20 stor-amter) har man vedtaget venteliste-grænser, hvorefter folk kan henvende sig privat, og det offentlige betaler den private regning, fordi ventelisterne er for lange.

Kan man ikke modtage en anerkendt type behandling i Italien, kan man ligeledes med betaling fra det offentlige henvende sig i udlandet.


Gode hospitaler


I Norditalien, hvor jeg bor, har vi et utroligt velfungerende hospitals-system.

I det fattige Syditalien hører man derimod tit rædselsvækkende historier om hospitalerne og sundhedssystemet generelt.
Men vi har ikke noget at klage over her.

På vores hospital i min bydel i Milano følges patienterne for eksempel altid af samme gruppe læger, og pårørende og patienter kan hver dag aftale møder med lægerne.

Det er mit indtryk, at den katolske kultur og opdragelse hernede betyder, at man er meget forsigtig generelt med at tale om omkostninger, når der er tale om sygdom.

Man føler sig - efter min mening - i højere grad indstillet på, at man altid har pligt til at gøre så meget som muligt for patienten.

Tandlæger
er i øvrigt altid for egen regning i Italien, selv om en garanti fra det offentlige egentligt giver ret til gratis grundbehandling.
Italien er det europæiske land, hvor der er flest læger per. indbygger.

-syl

Retur til
Fakta <<

Links
Italienske hospitaler,
delt ind efter regioner,
provinser og byer >>

Brug ISTATs
engelske foldere


klik www.istat.it >>
klik english -
i bunden af siden kan du downloade bruchurerne
Italy in figures 2002
(Klik f.x. " health")
Annual Report 2001

WHO >>
- brug deres søgemotor
- f.eks.:
"+italy +health +system"

 

 

 op /\

 

 

 

 

 

 

 

op /\

 

 

 

 


Copyright © 2001-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano