Sprog

2003-2012


Maj 2011:
Hans Bredahl guider turister i Italien for "65-rejser" - se hans ture i 2011 på "Rejser med indhold" >>


Af Hans Bredahl
(redaktør på
Uddannelses-avisen >>)


- På to uger lærer du meget mere end på gymnasiet...

Prisen for opholdet i Belforte i to uger var i 20033 ca. 630 euro plus kost, som skolen tilbyder for 500 kr. om ugen. Det svarer til ca. 2.300 kr. om ugen. Fire uger koster 6.840 kr. Det kan selvfølgelig lyde voldsomt, hvis indtægten alene er SU.
Men alternativet er studentereksamen eller HF på højeste niveau for blot at komme i nærheden af de resultater, der nås på de intensive kurser.

Artikel fra november 2003
Allora!!

Når du behersker brugen af dette lille italienske ord, må det siges, at du også behersker sproget.
Men der går lang tid før du når så vidt, i alle tilfælde hvis du benytter dig af de mest almindelige muligheder i Danmark.
Uddannelses Avisen >> har valgt at se på, hvilke andre muligheder, der er, for at tilegne sig et nyt sprog på relativt kort tid og til en overkommelig pris.

200 skoler i Italien
Over det meste af Europa kan man finde sprogskoler som lover, at man på kort tid kan tilegne sig et hvilket som helst sprog på kort tid.
Alene i Italien er der omkring 200 sådanne skoler, og det er naturligvis uoverkommeligt at opsøge dem alle, og navnlig at kontrollere kvaliteten.
Links til italienske - og danske - sprogskoler >>

Skolen valgt i blinde
For at testen alligevel kunne få et blot nogenlunde seriøst præg, blev valget af skole truffet i blinde, så at sige.
Der forelå ingen anbefalinger, og avisen anede intet om skolen, dens placering eller indhold på forhånd.

Eneste krav var at skolen tilbød logi, mad og intensiv undervisning.


Valget faldt på Centro Giacomo Leopardi, der har til huse i den lille by Belforte all'Isauro ikke langt fra universitetsbyen Urbino.

Skolen har til huse i byens "Castello", eller "borg", som man vil sige på dansk og vurderet efter tilsendte prospekter var det ikke noget lille sted.

Skolen råder over både selve Castelloet og det meste af den tilhørende "borgo", hvor også skolens elever er indkvarteret.

Italiens smalleste slot?

Stort var det nu ikke.
Castelloet i Belforte er vel nok et af Italiens mindste og i hvert fald smalleste.

Fra mange nationer

Avisens lærevillige repræsentant indfandt sig en søndag aften i september på skolen efter en kort køretur gennem det barske og smukke Marche-landskab.

Belforte all'Isauro ligger i en lille dal, hvor castelloet er opført sådan, at det behersker den gamle adgangsvej fra bjergene over Isaurofloden, som på dette sted begynder at tage form.

Indkvarteringen fandt sted i borgo´ens gamle huse, alle nyrestaurerede og med det nødvendige møblement til ophold udenfor undervisningstiden.

Skolens leder, sicilianeren Carmelo A. Manetta, oplyser at restaureringen af borgo og castello er gennemført af kommunen, som ejer bygningerne, som skolen lejer sig ind i.
På skolen går der omkring 25 elever fra en række forskellige nationer.

Flest unge
Langt størsteparten er helt unge, men der er også en del ældre deltagere, og under avisens ophold på skolen var den ældste deltager 73 år og dansker.

Blandt de øvrige deltagere disse to uger i september fandtes brasilianere, japanere, ukrainere, tyskere og mange andre.

Manetta siger til Uddannelses-avisen, at mange elever fra Sydamerika kommer, fordi de er af italiensk afstamning, og derfor ønsker at lære det gamle lands sprog.

Andre opsøger uddannelsen fordi den mere eller mindre garanterer, at man på et par måneder kan tilegne sig så meget italiensk, at man kan klare sig.

Skolen tilbyder kurser fra begynderniveau til et niveau, hvor man formodes at kunne føre en normal samtale på italiensk uden at falde i en af de grammatikalske fælder, som dette sprog rummer et hav af.

Individuelle hold - også med én person
Af gode grunde blev Uddannelses-avisens medarbejder placeret på niveau 1 uden yderligere dikkedarer, men de fleste andre må igennem en omfattende test, før skolen beslutter sig for, hvilket niveau, man kan anbringes på.

Der er ingen krav til holdstørrelser.
Er der blot en enkelt elev, går kurset igang, og skolen accepterer at man hopper ind undervejs, hvis blot prøven viser at man har de fornødne kundskaber.

Mange lektier
Der undervises i fire timer hver dag.
Undervisningen følger en lærebog som læreren følger ret nøje, og som rummer en del almindeligt terperi.
Der suppleres med øvelsesmaterialer fra andre kilder, når den almindelige lærebogs øvelser vurderes som for svære. Undervisningen er insisterende, grundig og læreren forsøger at sikre sig, at ingen gemmer sig eller slipper for at blive overhørt. Undervisningssproget er italiensk hjulpet igang af nogle få engelske gloser, og der tales meget langsomt og meget omhyggeligt.

Alle spørgsmål bliver besvaret, alle fejl fanget og grundigt analyseret.
Efter de to første timer er pausen absolut tiltrængt.

Det viser sig, at de første to timer oftest er en gennemgang af gårsdagens lektier, og at lektiemængden langsomt, men sikkert ophobes i løbet af undervisningsdagen, således at ingen behøver at være i tvivl om, hvad eftermiddagen og aftenen skal gå med.
Man skal regne med at bruge mellem fire og fem timer på lektierne hver dag, og her skal der samtidig være plads til skolens kulturelle aktiviteter.

Foredrag - til de mest energiske
Hver dag kl. 16.00 er der samling for dem, der orker og har kræfter endnu. Nu går det løs med foredrag om Italiensk kultur, historie og politik -på italiensk.

Ingen købetvang på baren
Når man ikke opholder sig på skolen, er der i Belfonte all'Isauro kun få andre muligheder end opholdet på eget værelse.
Der er to barer i byen, som er samlingssted for både lokalbefolkning og skolens elever.
De italienske barer er ikke bare barer sådan som vi kender dem i Danmark.

Her er ingen købetvang, og man kan roligt sætte sig ind og læse aviser eller lektier uden at der bliver løftet et øjenbryn hos bartenderen.
Det betyder selvfølgelig også, at vil man købe noget, skal man selv henvende sig -på italiensk.

Man skal ikke forvente noget turisttysk eller turistengelsk her.

Der er kun italiensk, og så må man jo klare sig.
Baren er et samlingssted her som i alle andre italienske byer.

Her diskuteres alt over en kop stærk kaffe, og ingen behøver at føle sig udenfor.
Enhver meningstilkendegivelse er velkommen, og kniber det med vokabulariet, står mange parat til at hjælpe til.

Noget siver ind
Men avisens udsendte oplever også den helt usædvanlige følelse; at noget siver ind, at lyset af og til trænger ind i hjernens mørke irgange, at verber faktisk kan læres, og ordforrådet vokser og troen på, at det vil lykkes, tager til.
Helle på 21 skal hele turen igennem.

Hendes forældre har selv deltaget i kurset og tilbød hende et ophold på alle tre niveauer.
Allerede et par uger efter ankomsten har hun godt fat i sproget, men hun dirrer af utålmodighed:

"Jeg vil bare tale det" insisterer hun og hopper utålmodigt op og ned.


Hun hjælpes på vej af de mange jævnaldrende fra hele verden, der har skaffet sig et nyt fælles sprog; Italiensk.

De to brasilianske drenge opholder sig mere og mere ovre hos de japanske piger, der har besluttet sig for selv at lave mad.

En behagelig variation fra fællesmaden, der jo, som det altid er tilfældet, kan blive lidt ensformigt.
Og det sker da, at Helle gaber lidt rigeligt i undervisningstiden, fordi aftenen blev for morsom til at man kunne gå tidligt i seng.

500 elever om året

Camelo Manetta fortæller at skolen har omkring 500 elever pr. år fra hele verden.
Kun et par procent stammer fra Danmark og de skandinaviske lande, medens det store flertal kommer fra Sydamerika, og langt størsteparten er unge uddannelsessøgende.

Resultatet
Hvad blev så resultatet af Uddannelses-avisens test?
Der er ingen tvivl om, at kursister, der havde været hele forløbet igennem, kom til at tale et flydende italiensk.
Men resultatet hænger i nogen grad sammen med, hvad man selv har kapacitet til.
Der kræves en koncentreret indsats, men resultaterne viser sig også hurtigt.
To ugers kursus gør ingen italiener.
Men de gav nogle kundskaber, som man ikke lige havde troet mulige, da man fjorten dage tidligere ankom.

Brug andres erfaringer

Der udstedes igen garanti for, at alle italienske sprogskoler er lige gode.
Uddannelses-avisen kan have været heldig i valget af skole.
Derfor er det ikke ringe, hvis man kan skaffe sig et par danske referencer, før man beslutter sig for, hvilken skole man vil opsøge.
Manetta udsteder en helt enkelt garanti:
Hvis man er utilfreds og rejser, får man pengene igen for den resterende del af kurset.

- Hans Bredahl


Copyright © 2001-2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano