Sociale forhold

2002 - 2006

Bookmark and Share

Private hjælpe-organisationer vokser

Intet sikkerhedsnet
udover familien


Italienerne har ikke et socialt sikkerhedsnet med understøttelse til abrejdsløse eller bistandsshjælp som man kender det i Danmark.

Familien forventes - og er faktisk juridisk forpligtet til
- at tage sig af arbejdsløse, udstødte, gamle og til dels også handicappede.Der findes invalidepension i Italien, men den er meget lav, og man har ikke altid indtryk af at tildelingen af pension følger almindelige retfærdighedspricipper.

Helt tilbage fra Middelalderen har private og ofte religiøse organisationer taget hånd om de udstødte i samfundet.

I mange byer findes den dag i dag "Monte di Pietá" bygninger - Barmhjertigheds-bjerget direkte oversat - hvor fattige kan få en form for nødhjælp.

November 2006
I 2006 oplyser 8,8 % af italienerne over 14 år, at du udfører frivilligt og ubetalt socialt arbejde.


Oktober 2002

Italiens statistik har optalt over 30.000 non-profit-foreninger, der i Italien beskæftiger sig med privat hjælpe- og velgørenhedsarbejde.

I 1995 var det kun registreret 8.300 organisationer, så der er tale om en eksplosion i antallet af foreninger, hvor ulønnet frivillig arbejdskraft forsøger at lappe på økonomisk fattigdom og social udstødning.

Over 600.000 personer skønnes i Italien at arbejde konstant for disse organisationer, mens andre 3,2 millioner personer lejlighedsvist låner deres arbejdskraft ud til foreningerne.

700 millioner euro er det beløb foreningerne modtager årligt enten via statstilskud, via eu-støtte og indsamlinger.Selv om de sociale og økonomiske problemer er størst i Syd-Italien befinder 61,4 procent af organisationer sig i Nord, 20 procent i Mellem-Italien og kun 18,4 procent i Syd-Italien.

-syl

Copyright © 2000-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano