Folkesjælen

2010
Bookmark and Share

Første skilsmisse-messe i Milano
- det første år som single koster 150.000 kroner

Berlusconis
skilsmisse


Den kommende eks-fru Berlusconi - Veronica Lario >> - har tilsyneladende slækket på sine krav om underholdsbidrag.

Hun lagde i fjor ud med at kræve 3 millioner euro om måneden, men det forlyder nu, at hun efter et møde med Silvio og parternes advokater i begyndelsen af maj er parat til at accepter kun 4 millioner euro om året - knap 30 millioner kroner - og retten til at bo i villaen udenfor Milano.

Pudsigt nok havde Silvio tid nok i sin kalneder til skilsmisse-retsmødet, mens han jo aldrig har tid til retsmøder i de korruptionssager, han er anklaget i...


Skilsmisse gaveliste

Når italienerne gifter sig laver de "bryllupsgave-lister" i butikkerne - i dag tilbyder en butik i Milano også en online "skilsmisse-gave-liste" hvor den ægtefælle, der flytter kan informere vennerne om hvad han/hun mangler i sin nye single-husholdning…


Artikel fra maj 2010

Den 8. og 9. 2010 foregik den første italienske "skilsmisse-messe" på Hotel Marriott i Milano.

Her kunne man blandt de 20 messestande møde virksomheden "Ciao Amore" - "Farvel kærlighed" - der er specialister i "divorce planning" - skilsmisseplanlægning og blandt andet kan tilbyde advokater, revisorer, psykologer og socialrådgivere som assistance til en lykkelig skilsmisse.

På messen var der også detektivbureauer til stede - en blomstrende "ægteskabs-industri" i Italien er at opspore utro ægtefæller - for utroskab er én af de faktorer, der tillader en skilsmisse.

Og så var der naturligvis også et flyttefirma på messen, samt nogle kloge koner, der kunne se i deres tarok-kort, om der var håb om et nyt og velfungerende ægteskab.En af de mest besøgte stande på messen kunne tilbyde et DNA-gør-det-selv-kit, så man(d) selv kan kontrollere hvem der er far til et ægtepars børn.

I det hele taget var messen ikke overrendt, for selv om Italienerne i nu i 40 år har kunnet blive skilt, så er der stadig langt til danske tal for skilsmisse, når man ser på Italien generelt.


Tilladelsen i 1970 til at blive skilt har sammen med samfundsudviklingen i det hele taget været med til at ændre det italienske familiemønster - kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og brug af prævention er andre årsager.

Den italienske familie, der i 1960´erne gennemsnitligt bestod af over 4 personer, er i dag nede på 2,6 personer.
Italienerne mødes stadig til familiefrokost søndag, men der bliver færre og færre omkring pastaskålen...

Den italienske storfamilie er historie

Kun 6,5% af de italienske familier har flere end fem medlemmer, og 54,7% af alle italienske ægteskaber er barnløse - et tal, der har fået flere politikere til nærmest at tale om en nødsituation…

Selv om fødselstallet har været svagt stigende - de seneste tre år fra 1,22 barn til 1,31 barn pr. kvindeliv, så er fødselstallet >> i Italien stadig blandt verdens laveste.
Kun immigranternes usvækkede lyst til at få børn forhindrer i dag Italien i at have et fald i befolkningen.

Italienske kvinder får gennemsnitlig børn, når de er 30,8 år, mens kvinderne ellers i Europa bliver mødre, når de er mellem 26 og 30 år..

Og de italienske børnefamilier siger næsten enstemmigt, at de gerne ville have haft et barn mere, HVIS de havde råd, hvis der var flere børnehaver og i det hele taget bedre tilbud til børnefamilierne.

År får år stiger antallet af skilsmisser

I 1995 blev 80 ud af 1.000 ægteskaber opløst - i 2005 var tallet 150 ud af 1.000, og i 2007 blev 273 ud af 1.000 ægteskaber opløst.

De seneste og endnu ikke offentliggjorte tal for 2009 taler om, at en tredjedel af alle ægteskaber opløses.

Skilsmisse er for de rige i Nord- og Mellemitalien

Der er stor forskel på skilsmisse-tallet regionalt.

I det nordligste Italien - i Aosta og i Piemonte - opløses næsten hvert andet ægteskab, mens skilsmisseprocenten i Basilicata i Syditalien er på under 14%.

Der er ingen tvivl om, at økonomisk velstand og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet >> - der samlet i Italien stadig er under 50% - har indflydelse på antallet af skilsmisser.

Antallet af udearbejdende kvinder falder jo længere sydpå man kommer…
Så uden udsigt til arbejde og bolig og acceptable levevilkår i det hele taget er det åbenbart stadig en større beslutning at ville skilles i Syditalien.
Derudover er familiebåndene nok også stadig mere traditionelle i Syditalien end nordpå…

Familien er stadig trods alt også stadig det alt-afgørende sociale sikkerhedsnet i Italien.
I Italien er der for eksempel ikke arbejdsløshedsunderstøttelse >>, SU eller vuggestuer >> og børnehaver som vi kender det.

De velhavende regioner i Norditalien - med den højeste erhvervsfrekvens for kvinder - har simpelthen rekord i skilsmisser, mens hjemmegående kvinder i det fattige Syditalien ikke kan overskue de økonomiske konsekvenser af en skilsmisse.
I 7 ud af 10 skilsmisser i Italien er det nemlig kvinden, der vil skilles.

Skilsmisse er dyrt og varer mange år

En skilsmisse koster også - advokater og retsmøder skal i heldigste fald have mindst 10.000 kroner.
I tilfælde, hvor parterne har meget at være uenige op kan advokatregninger løber op i det ti- eller tyve-dobbelt.

Online kan man i dag finde "skilsmisse-pakker" men udenom retssystemet og advokatsalærer kan man ikke komme.

Og derudover skønner arrangøren af skilsmissemessen i Milano, at fraskilte det første år efter skilsmissen har udgifter på 20.000 euro til at genetablere sig som singler.

HISTORIE:
Indtil 1970 kunne man slet ikke blive skilt i Italien
- og skilsmisseloven måtte i 1974 igennem en folkeafstemning.


Modsat de andre europæiske lande, så er skilsmisse en retslig handling i Italien også i dag.
Man kan simpelthen IKKE "nøjes" med at være enige om at blive skilt, men SKAL igennem en retssag, og i sidste ende have bekræftet skilsmissen ved dom.

Jeg har personligt kendskab til ægtefæller, der var enige om at blive skilt, og slog plat og krone om, hvem af dem, der skulle indrømme at have begået fiktiv utroskab…

Man kan i dag allertidligst blive skilt tre år efter at separationen er trådt i kraft, men i gennemsnit varer en italiensk skilsmisse, hvor parterne er enig 4 år.
Når parterne ikke er enige tager det i gennemsnit 7 eller endnu flere år at slippe af med hinanden.


Et tabu for troende katolikker

Den katolske kirke har aldrig fordøjet loven, der tillod skilsmisse.

For få år siden var den tidligere Pave Johannes Paul II da også ude med en opfordring til de italienske katolske advokater, hvor han bad dem nægte at medvirke til skilsmisser >>. Katolikker kan få kirkens tilladelse til at forlade hinanden ved at får ægteskabet annuleret >> i en speciel, lang og dyr retssag i Vatikanet.

Og man kan ikke blive viet i kirken som fraskilt.

Bor man sammen med en ny partner efter en borgerlig skilsmisse må man faktisk ikke engang gå til altergang i den katolske kirke…

Fraskilte Berlusconi gik faktisk til alter, da tv-stjernen Raimondo Vianello for nylig blev begravet.
Men som en teolog forklarede - så bor Berlusconi ikke længere sammen med Veronica, så nu er han "ren" nok til igen at spise oblaten...

-syl

Retur til
Fakta om Skilsmisse <<

Retur til
Folkesjælen <<


Retur til
Familien <<


Link
Skilsmissemessens
hjemmeside

"Ex - Punto e a capo" >>

"Eks - og på den igenCopyright © 2000 - 2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>