Erhvervsliv-Økonomi

2004

Bookmark and Share
Berlusconis fem løfter:
Mindre skat i 2005, men for hvilken pris...


Berlusconis valg-kontrakt til eftersyn i december 2005 >>
Valg 2006 >>

Berlusconi valg-kontrakt med italienerne ved valget
i 2001.


Berlusconi lovede ikke at genopstille som regeringsleder til næste valg i 2006, hvis han ikke gennemførte mindst fire ud af fem løfter i sin regeringstid:

1:
Lavere skat2:
Mindre kriminalitet

3:
Min. 516 € i pension

4:
Halvering af arbejdsløsheden og skabelsen af 1 mill. nye arbejdspladser

5:
Igangsættelse af mindst 40 store offentlige projekter - som f.eks. hurtigtog >> og bro til Sicilien.


Artikel fra december 2004
40,7 % - 15,6 mill. personer - af de italienske skatteydere
kan efter vedtagelsen af den italienske regerings skatte-reform i slutningen af november 2004 se frem til at betale mindre i skat i 2005.

Berlusconis kontrakt med de italienske vælgere indeholder fem punkter, hvoraf skattelettelser er på førstepladsen, men først efter tre et halvt år i regering lykkedes det ministerpræsidenten af få et flertal for en lille skattereform.I følge regeringens tal ER kriminaliteten faldet - pensionerne alle oppe på 516 euro (det er en del af pensionisterne dog ikke enige i...).

Arbejdsløsheden er ned på 8,1 % (ISTAT 9-2004 - det laveste tal siden 1992) - og nogle af de store offentlig anlægsprojekter - som f.eks. linjeføreing til højhastighedstog >> mellem Torino og Napoli - er i gang.

Det holdt dog hårdt med at få skattereformen i gang.

Ikke bare var og er oppositionen imod Berlusconis reform, fordi skattelettelserne i følge dem bliver mere end spist op af en dårligere service for borgerne.

Men også EU og OECD har ikke været ovenud begejstret for ideen. De frygter, at Italien med skatte-reformen ender med en større statsgæld end Maastricht-parametrene tillader.

30 euro mere om måneden

Ydermere er der tale om yderst beskedne lettelser for de 40% af skatteyderne, der i første omgang kan nyde godt af lettelserne.

Beregningerne er forskellige - alt efter om det er regeringens eller oppositionen foretrukne økonomer, der foretager regnstykkerne, men de ligger et sted mellem 300-400 euro om året i gennemsnit for de heldige.

Regeringens regnestykke siger i gennemsnit 369 euro mindre i skat.

Større nationalprodukt = mere i statskassen


Regeringens plan er at de offentlige udgifter til næste år ikke må stige med mere end inflationen (den er p.t. for 2004 på 1,9%), og at denne stigning automatisk udlignes med den ekstra skat, som løn- og produktionstigninger afleverer i statskassen.

Skattelettelserne finansieres ved afgifter - og udsalg

Derfor har regeringen også allerede bebudet, at der i 2005 skal betales flere afgifter.

Som sædvanlig for for cigaretter, for forskellige lottospil, og borgerne mærker også allerede nu, at f.eks. besøg hos speciallæger koster mere end tidligere.
En ecografi koster f.eks. i det offentlige system 48 €.

Derudover har regering planer om at sælge ud af statens ejendomme som for eksempel en del af vej-nettet.

Det regner den med at tjene 3 mia. euro på - og det privatiserede veje kommer naturligvis til at koste penge at køre på for bilisterne...

Og så må der i de kommende år kun ansættes en person for hver femte offentlige ansatte, der går på pension...
På den måde forventes den offentlige sektor at blive "slanket" med 75.000 personer mellem 2005 og 2007.

-syl

Retur til
Skat >>


Retur til
Berlucsconi >>


Retur til
Politik <<

Artikler
12-2005 - Har Berlusconi
over-holdt kontrakten fra
2001? >>


Erhvervsliv-Økonomi >>

Rie´s sider
Skattesnyd betaler sig >>

Berlusconis ide om skat er
i teorien ganske fordøjelig

- og han har altså stadig halvandet år til at nå målet, hvis der ikke bliver valg før foråret 2006

Tre (en halv) type skat

23% i skat af en indtægt
på op til 26.000 euro

33% i skat mellem
26.000 og 33.500 euro

39% i skat for indtægter
mellem 33.500 og
100.000 euro

4% ekstra i solidaritetskat på
indtægter over 100.000 euro


Copyright © 2001-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano