Økonomi

Maj 2012

Bookmark and Share
Skat og moms - statistikker og fordeling
Sammenligninger mellem Italien og Danmark, og andre EU- og OECD-lande

Maj 2012: Ansatte og pensionister betaler 78,42% af skatten i Italien >>
Marts 2012: Finanspolitiet opdagede over 1 million "hemmelige" ejendomme i 2011 >>

Skatteforhold for danskere med fast bopæl i Italien >>

Totalskat i forhold til BNP
(Brutto National Produkt)

2008
Italien 42,8%
Danmark 48,3%
(Kilde: skm.dk)

2007
Italien 43,3%
Danmark 48,9%

(Kilde: OECD)


2002
Italien 41,7 %
Danmark 48,9 %
EU 25 40,4 %
Kilde: EU >>1997
Italien 43,7%
(Pga. en engangs "euro-skat" for at tillade Italien at være blandt de lande, der kom med fra start i euro-samarbejdet)

Totalskat
18.4.2000
Sverige 53,5%
DK 50,7%
It 43.4%

Sociale udgifter
af statsbudgettet (1996)

Dk 33,6%
It 24,8%


Flere pensioner
per person
>>

I 2000 udbetaltes der
i Italien 21.136.762
pensioner til 16.204.568 personer.


Mange modtager således flere pensioner eller en del af deres afdøde ægtefælles pension.

2.267.251 pensionister modtog minimumspensionen på 720.901 lire (ca. 1850 d.kr.), mens
149.000 personer modtog
mere end 400.000 kroner
i pension om året

Februar 2010
27% af af italiernene betaler slet ingen grundskat - den såkaldte Irpef, viser opgørelserne af selvangivelserne for 2007.

30,5 millioner italienere er dermed aktive skatteydere - af en befolkning på 60 millioner.

Halvdelen af skatteyderne opgiver en skattepligtig indkomst som ikke er over 15.000 €.

Kun 1% af de italienske selvangivelser har en skattepligtig indkomst på over 100.000 €.

Opgørelsen for 2007 viser også at 81% af de italienske momsregistrerede har en omsætning på under 185.920 € - momsen udgør totalt kun 9% af statskassens indtægter.Januar 2010

Skattetrykket i Italien var ifølge OECD i Italien på 43,3% af BNP (42,1% i 2006).

Det tilsvarende danske skattetryk var i 2007 ifølge OECD 48,9% af BNP.

Italien ligger dermed på en 6. plads i topskat.
Efter Danmark kommer Sverige med 48,2%, Belgien med 44,4%, Frankrig med 43,6% og Norge med 43,4%
.

Marts 2007
Skænderi om skattetrykket


Den italienske statistik - ISTAT - meddelte i begyndelsen af marts 2008 at det samlede skattryk i 2007 i følge deres beregninger var på rekordhøje 43,3%.

Italienerne har ikke betalt så meget i skat siden 1997, hvor Prodi indførte en såkaldt ekstre "euro-skat", der skulle gøre de italienske regnskaber i stand til at opfylde kravene for indførelsen af euro´en >>.
I 1997 blev totalskatten på 43,7%.

Det italienske Økonomiministerium anfægter ISTAT`s beregninger.
Vice-økonomiminister Vincenzo Visco forklarer, at ISTAT har medregnet de beløb, arbejdsgiveren indebtaler til medarbejdernes aftrædelsesordninger, samt andre "skatter", der efter en rerække vender tilbage til borgernes lommer.

Uden disse beløb er det samlede italienske skattetryk i følge Økonomiministeriet på 42,5%.


Heraf er 29,9% direkte skatter af indtjeneing, mens 1,3% er indebtalinger til pension og sociale afgifter.

Skattepengene strømmer i øvrigt ind i Italien. I årets første to måneder kom der 7,9% flere skatte-euro i kassen end i tilsvarende periode i 2007.

Det betyder, at hullet mellem BNP og statsgælden er blevet formindsket - det er nu på 1,9% og er det laveste tal siden 2000.

Økonomiminister Tommaso Padoa-Schioppa forklarer, at italienerne skal være tilfredse med den lave stigning i skatten, der kan forklares med prodi-regeringens succes med at finde skattesnyderne.April 2007

22,6 % brugte ikke kasseapparatet


Finanspolitiet >> i Milano handlede den 18. april i 721 butikker, barer og boder i Milano - og resultatet blev, at 22,6 procent af de erhvervsdrivende undlod at slå indkøbene ind på kasseapparatet.

Barer, restauranter og bager var dem, der flest gange undlod at registrere indkøbene.

50 af butikkerne blev lukket.
Det er straffen, hvis man tre gange er blevet afsløret i ikke at give kunderne en bon med sig.

(Kilde: Epolis Milano, 25.04.2007, red.)

Marts 2007
82% tjener under 260.000 kroner

Økonomi- og finansministeriet ar offentliggjort tallene for personskatten fra 2004.

82 % af italienerne afleverede en selvangivelse med en indtægt på under 35.000 euro - 260.000 danske kroner.

12% af italienerne avde tjent mindre end 10.000 euro - cirka 75.000 danske kroner.

2 % oplyste i 2004 at de havde tjent over 745.000 danske kroner.


27.10.2006
Skattesvindel

Magasinet "Fisco Oggi" >> - Skatten i dag - skønner at skattesvindlen i Italien ligger på et sted mellem 200 og 300 milliarder euro om året.
Sort arbede >>


10.10.2006

Skattetryk

ISTAT >>> meddeler, at det totale skattetryk i 2006 forudses at blive på 41,4% af Brutto National Produktet (BNP).


Skatteudviklingen 1995-2004

Italien:

(1995) 42,9 - 43,2 - 45,1 - 43,6 - 43,6
43,0 - 42,8 - 42,4 - 43,0 - 42,1 (2004)

Danmark:
(1995) 49,8 - 50,1 - 49,9 - 50,3 - 50,9
50,2 - 49,3 - 49,1 - 48,7 - 49,9 (2004)

(Kilde: EU Oplysningen >> - tallene er det samlede nationale skattetryk i forhold til BNP)

Totalskatten steg i 2003

I 2002
var det samlede italienske skattetryk
i følge OECD på 42,6%.

Men denne positive udvikling for skatteydernes økonomi blev knækket i 2003, hvor skatten igen kom op på 2000-niveau, og i 2003 så igen var oppe på 43,4%.

Til sammenligning var det globale danske skattetryk i 2003 49%.

I 1965 var det globale skattetryk i Italien på 25,5%.

Skat (1997) af bruttonationalproduktet (BNP)

Dk 53.2%
It 44.5%

Indirekte skatter
DK 19.3%
It 12.8%

Direkte skatter
DK 32.2%
It 16.6%

Sociale indbetalinger
DK 1,7%
It 15.1%

Sammensætningen af indirekte skatter og afgifter
(af BNP 1997)


Total indirekte skatter og afgifter
DK 19.3%
It 1
2.8%

Heraf moms (IVA i Italien)
DK 10.5%
IT 5.7%

Afgifter
DK 6%
It 4%

Andre indirekte afgifter
DK 2.7%
It 3.1%

Sammensætningen af direkte skatter (af BNP 1997) Personskat

Dk 23%
It 10%

Selskabsskat
DK 3.8%
It 4,3%

Andre direkte skatter
DK 5,4%
It 2,3%


Hvem betaler de sociale bidrag? (1997)

Total sociale bidrag af BNP
DK 1,7%
It 19.2

Betalt af arbejdsgiveren
DK 0,4%
It 12%

Betalt af lønarbejdere
DK 1.3%
It 5.6%

Betalt af selvstændige
DK 0
It 1.6%

Momsen i Italien (IVA= Imposta Valore Aggunto) er normalt 20%, men for visse vare kan den også være nedsat til 4 eller 10 procent.

-syl

Retur til
Erhvervsliv-Økonomi <<

Artikler
Arbejdsløshed >>

Fakta-Samfund >>

Rie´s sider
Skattesnyd betaler sig >>

Link
Offentlig udgifter i EU 2007
EU-oplysningen >>

Kommer du til at betale
for meget i skat,
skal du vente i
gennemsnitligt 4 1/2 år,
før det italienske skattevæsen betaler
pengene tilbage!
(2002)

Condono
- eller eftergivelse

Italien har en - katolsk?- tradition med at tilgive og begynde på en frisk.

Når regeringen vedtager en "condono" kan skatteyderne tage en snak med skattevæsenet, blive enige om en symbolsk betaling, og med ren samvittighed begynde at betale korrekt skat eller fortsætte med at snyde i håbet om en ny "condono".

I moderne tid har der været "skatte-condono" i 1973, i 1982, i 1991 og senest i 2002.

Eftergivelses-lov omkring ulovligt byggeri er også et kendt fænomen i italiensk lovgivning.

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\


Copyright © 2001-2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano