Terrorisme

2007

Bookmark and Share

Bomben på Piazza Fontana
- En odyssé i det italiensk retssystem

Piazza Fontana

Den 12. december 1969 kl. 16.37 springer en bombe i Landmandsbanken - Banca Nazionale dell`Agricoltura - bag ved Domkirken i Milano.

16 mennesker dør og 85 mennesker bliver sårede ved attentatet, der siden bliver betegnet som begyndelsen til "bly-årene" - gli anni di piombo - som man kalder den periode på 15 år, hvor Italien og italienerne lever i terrorismens skygge.Bly-årene slutter i begyndelsen af 1980´erne, da terrorister på både venstre og høre side begynder at "angre" og angive deres medskyldige.

Efterladte dømt til at betale
Den 3. maj 2005 - 37 et halvt år efter - falder den endelige dom i Piazza Fontana sagen.

Alle de anklagede bliver løsladte - og ofrenes efterladte bliver endda dømt til at betale sagsomkostningerne.

De omkostninger beslutter parlamentet dog et par dage efter, at staten vil betale
- i det mindste....i 1979

Artikel fra maj 2007
Kronologi over en retsag - eller blot en langtrukken farce.
37 års efterforkning og ingen skyldige.


15.12.1969
Anarkisten og danseren Pietro Valpreda, og jerbanearbejderen Giuseppe Pinelli arresteres som formode gerningsmænd.
En taxi-chauffør havde kørt med ham tæt ved Landmandsbanken kort efter attentatet.

Også anarkisten Giuseppe Pinelli dør samme nat - han "falder" ud af vinduet hos politiet i forbindelse med forhør.

(Politiets undersøgelser af Pinellis død udelukker mord, men taler om en "ulovlig og voldelige anholdelse" af Pinelli.
Den 17. maj 1972 myrdes kommisæren Luigi Calabrese, som terrororganisationen Lotta Continua har besluttet var den ansvarlige for Pinellis død...)
.

Dario Fo skrev et teater-stykke om anarkistens død >>Valpreda sidder varetægstfængslet i over 3 år - efter at regeringen er blevet presset til at sætte en grænse for varetægtsfængslingers varighed.
Valpreda bliver først endeligt frikendt 10 år efter i 1979.


Landmandsbanken på Piazza Fontana den 12.12.1969

1971
"Det anarkistiske spor" krakelerer, da man i et hus i Castelfranco i Veneto-regionen finder et arsenal af våben på loftet hos en person, der tilhører ny-fascisterne.

Det betyder, at man støver et forhør fra 1969 af.
Heri beskylder en meddeler nyfascisterne for attentatet, som skulle være led i den "destabiliserings-strategi", der skulle føre til et højreorienteret statskup i Italien.

Politet begynder at tale om den højreorienterede terroristgruppe "Ordine Nuovo" - Ny orden - der holder til i byen Padova og ledes af Franco Freda.

Man finder ud af, at kufferten med bomben er købt i Padova af en person, der "ligner" Freda.
Eller rettere, man opdager, at politiet har vidst dette længe, men har valgt ikke at efterforske i den retning - indtil man altså finder våben-arsenalet i Castelfranco.

Samme Freda har også indkøbt forskellige timere - identiske med den timer, der blev anvendt den 12. december 1969.

23. februar 1972
Den første retssag begynder i Rom.
Fire dage efter erklærer retten dér sig for inkompetent, og sender sagen retur til Milano.

13. oktoner 1972

Retssagen flyttes til Catanzaro i Calabrien

1973
Giovanni Ventura fra Fredas gruppe arresteres - og tilstår 21 (!) attentater i 1969 - undtagen attentatet i Milano.
Han flygter siden til Argentina.

Man finder også ud af, at Ventura jævnligt aflagde rapport om sine aktiviteter hos en agent fra Efterretningstjenesten SID.
Agent Guido Giannettini lever i eksil udenfor Italien - men med et falsk pas udstedt af SID.

1979
I Catanzaro bliver Freda, Ventura og Giannettini idømt livsvarigt fængsel.
En general og en kaptajn fra efterretningstjenesten bliver også idømt fængselsstraffe.

I august 1979 bliver Giovanni Ventura arresteret i Buenos Aires og Franco Freda arresteres i Costa Rica.

20. marts 1981
Appelretten i Catanzaro afsiger dom.
Freda og Ventura frikendes for attentatet på Piazza Fontana, men idømmes 15 års fængsel for andre attentater.
Efterretningsagenten Giannettini frikendes.

10. juni 1982
Den højeste retsinstans i Italien - Corte di Cassazione - annulerer appeldommen fra Catanzaro, og sender appelsagen vider til Bari i Puglien.
Her bekræftes kun frikendelsen af efterretningsmanden Guido Giannettini.

1. august 1985

Appelretten i Bari frikender også Freda og Ventura.

27. januar 1987
Den højeste retsinstand afviser at genoptage appelsagen fra Bari - frikendelserne stadfæstes dermed.

27. marts 1987
I Caracas arresteres Stefano Delle Chiaie, som man mener er indblandet i attentatet.

20. februar 1989

Appelretten i Catanzare frikender Delle Chiaie

11. april 1995

I forbindelse med anklagemyndighedens efterforskning af terrorismen i Milano anklages Giancarlo Rognoni, Nico Azzi, Paolo Signorelli, Sergio Calore, Carlo Digilio og Ettore Malcangi for attentatet i 1969 i Milano.
Dette fører til en helt ny retssag om attentatet.

Juli 1995
Delfo Zorzi og Carlo Maria Maggi - tidligere aktivister i højrefløjsbevægelsen Ordine Nuovo - anklages nu også for attentatet.

18. maj 2001
Den offenlige anklager Massimo Meroni beder i appelsag om livsvarigt fængsel til Zorzi, Maggi e Rognoni.

30 giugno 2001
Appelretten bekræfter livsvarigt fængsel til Zorxi, Maggi og Rognoni.Digilios forbrydelser regnes for forældende. Dommerne regner de "angrendes" - Digilios og Sicilianos - forklaringer for sande.

Og den 3. maj 2005 slutter den foreløbigt sidste appelsag altså ved den højeste retsinstans - Cassazione.
Igen med frikendelse af de anklagede - der denne gang var Carlo Maggi, Delfo Zorzi og Giancarlo Rognoni.

- Nu skal der festes, var den pensionerede dyrlæge Carlo Maggis kommentar efter frikendelsen.
Delfo Zorzi overvejer nu at komme tilbage til Italien.
Han har levet i eksil i Japan siden 1989, og er i dag japansk statsborger.
Med dommen annuleres også et års fængsel til en politimand, ser opfordrede vidner til at lyve i 1997.

-syl

Retur til
Samfund <<


Artikler
Terrorismens sår
bløder stadig >>


Aldo Moro-sagen >>

En kidnapningssag -
19 mill. i løsepenge >>


Attentatet mod stationen i
Bologna 2. august 1980 >>1969
-terrorismens begyndelse

9. august:
8 attentater i Italien
er startskuddet til "bly-årene"

Bomben
5 kilo dynamit
og andre sprængstoffer

200 personer
blev afhørt alene i
den sidste retssag.

Den første dom
faldt i 1979
, og
dømte Freda,
Ventura og
Ginnettini livsvarigt fængsel.
Alle blev
siden frikendt.

I alt har der været 11 retssager om attentatet på Piazza Fontana - fire af dem er efter appellerne endt i den højeste retsinstand - La Cassazione.

Copyright © 2005-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano