Samfund

December 2012

Bookmark and Share
Italien er Europas "ældste land"

August 2009: Pensionen udbetales i alfabetisk orden >>
Læs nede på siden:
2002 - Over 8 millioner pensionister i kø hver måned

Makroregionerne


De 20 italienske regioner

14% af BNP til pension

OECD oplyser, af Italien i 2005 brugte 14% af bruttonationalproduktet på at betale pensioner. Gennemsnittet for OECD-lande var i 2005 7,2%.
Efter Italien ligger Østrig, der må afsætte 12,6% af BNP til at udbetale pensioner.
I perioden mellem 1995 og 2005 er udgifterne til pensioner steget med 23% i Italien.De gamles land

I 2003
var 18,9 % af italienerne over 65 år gamle.

Levealder


2007:
Mænd bliver ældst i Umbrien - 79,6 år - kvinder i Marche - 85,2 år.
Mænd 78,6 - Kvinder 84,1

2006:
Mænd 78,3 - Kvinder 84

2005:

Mænd: 77,6 - Kvinder: 83,2

2004:

Mænd: 77.7 - Kvinder: 83,7Dyre pensioner


(Juli 2003)
Italien er sammen med Østrig det land i Europa, der bruger den største del af BNP på pensioner.
14 % i Østrig og over 12 % i Italien
. Og beløbet stiger hele tiden.

Kontoen koster


Blot det at have en bankkonto koster i Italien mindst 500 kroner om året plus gebyrer for operationerne.
Derudover bliver overførsler først krediteret efter minimum 5 bankdage.

Ventetid


Posthusene tilbyder "næsten" gratis konto, blandt andet for at undgå de kaotiske dage med pensionisterne i kø.

På Post-bank kontoen bliver overførelser krediteret efter 9 bankdage! (2003)

November 2012
Halvdelen af pensionisterne modtager under 1.000 euro
Kun 2,9% af de italienske pensionister får udebetalt mere end 3.000 euro (ca. 22.500 d.kr.) i pension om måneden.
24% får mellem 1.000 og 1.500 euro, mens 35% må nøjes med mellem 500 og 1.000 euro.
17% af de italienske pensionister modtager en pensionscheck på mindre end 500 euro om måneden.
I Italien er pensionen afhængig af egne indbetalinger til pensionskasserne. Har man aldrig indebtalt penge til pensionskasserne - som f.eks. mange af de italienske husmødre - har man ret til en såkaldt "social pension" - det italienske bud på en folkepension.
Maksimumbeløbet for den sociale pension er lige over 500 euro om måneden, og den reguleres i forhold til ægtefællens pension.
I gennemsnit får en pensionist, der har sparet op til pensionen 870 euro om måneden, mens de "sociale pensioner" i gennemsnit er på 406 euro.
November 2010
Italien udbetaler i 2009 11,3% af bruttonationalproduktet i pensioner.
Til sammenligning koster pensionerne i Danmark 5,4% - OECD-gennemsnittet er 7,2%.


Minister vil tage penge fra pensioner,
og give til de unge hvis de flytter hjemmefra >>(Tal fra 2005 fra OECD)
Lægger man også dobbeltpensioner, enkepension og pension til efterladte børn oveni, når man i Italien op på at anvende over 14% af BNP på pensioner.

Marts 2009:
I regionen Lombardiet er der 9.706.584 indbyggere.
1,8 millioner er over 65 år og 800.000 over 75 år gamle.

Over 400.000 af regionens ældre har brug for pleje og hjælp i hverdagen.


82.000 af disse modtager hjælp i hjemmet flere gange om ugen via det nationale sundhedsystem. Andre 31.000 modtager assitance i hjemmet fra kommunerne.

12.200 ældre får de såkaldte "buoni sociali" - d.v.s. økonomiske støtte til at ansætte hjælp. Familier, der har en ældre plejekrævende slægtning boende hos sig kan f.eks. modtage denne hjælp.

52.000 ældre er på plejehjem, mens hele 124.000 ældre har en "badante" boende hos sig.


Om søndagen mødes de øst-europæiske "ældre-plejere" i
byernes parker. Her synges der russiske sange og spises
syltede agurker i Sempione-parken i Milano en søndag i marts


Disse "badante" er ofte øst-europæiske eller afrikanske kvinder, der er sammen med en ældre 24 timer i døgnet og ofte kun har en ugentlig fridag om søndagen.

Den officielle løn for en sådan ældreplejer er € 800-1000 + indbetaling til pension samt kost og logi. Mange arbejder dog sort som ældreplejer for mindre - eller de heldige! - for et større beløb.


September 2007
Minimums-pensioner

436 € - 3.252 d.kr. - er den laveste månedlige pension for ældre, der har været på arbejdsmarkedet og indbetalt til pension.

320 € - 2.387 d.kr. - er den laveste "sociale pension" til ældre, der ikke har været på arbejdsmarkedet eller ikke har været længe nok på arbedsmarkedet til at opnå minimumspension, og som vel at mærke ikke har andre indtægter.


Januar 2007
Pensionerne kostede i 2005 den italienske stat knap 215 milliarder euro - eller 15,6% af BNP - 3,3% mere end i 2004.

48,3% af pensionerne går til pensionister i Nord-Italien, 20,5% til Mellem-Italien og 31,2% til Syd-Italien. (Kort over de italienske regioner >> - italienske makro-regioner >>)

I genemsnit modtager en italiensk pensionis 9.239 euro om året - 68.831 kroner eller 5,736 kroner om måneden.

Der udbetales i alt 23.357.000 pensioner (Alle pensioner - også handicap- og invalidepensioner. Nogle pensionister modtager mere end én pension).

I Italien skulle man indtil pensions-reformen i 90´erne som hovedregel have indbetalt sin pensionsopsparing i mindst 35-37 år inden man kunne modtage pension.

Minimumalderen for at modtage pension efter mindst 35 arbejdsår var indtil 2008 57 år for ansatte og 58 for selvstændige.

I 2014 vil minimumsalderen med den nuværende lovgivning være hævet til 62 år for ansatte og 63 år for selvstændige.


November 2006
Næsten 20 procent af alle italienerne er i dag 65 år eller derover.

I dag er der 140,4 på 65 og derover for hver 100 personer under 15 år.

Det tal var i 2005 137,8.

Fem procent af den italienske befolkning er i dag over 80 år gamle.
(Kilde: Istat >>)


Maj 2004
Finansloven 2003 lovede en forhøjelse af pensionen til de 1,5 mill. italienske pensionister, der dengang havde en pension under 516 €uro - svarende til en million gamle lire - om måneden.
Men halvdelen af disse pensionister modtager stadig under 516 euro om måneden, og 200.000 endda færre end 400 euro om måneden.
I alt har 1.565.364 pensionister fået forhøjet pensionen ud af de 5.928.658, der har en månedlig pension inder 516 euro.
(Kilde: Metro 19.5.2004)

Den 31.12.2002 skønnede Istat, der var over 16 mill. pensionister i Italien, der gennemsnitligt havde en pension på 965 euro om måneden.
Næsten 6 millioner pensioner havde under 400 euro om måneden.

2002
Over 8 millioner pensionister i kø hver måned
Ikke tale om, at svigermor vil have sin pension overført automatisk til sin bankkonto.


Som over 8 millioner andre italienske pensionister står hun trofast i timelange køer på posthuset den første hverdag i hver måned for at hæve pensionen - i kontanter.

Februar 2007:
En bankkonto i Italien koster i gennemsnit 182 € om året >>

Hun er 87 år gammel, og forarges hver måned over mediernes historier om pensionister, der får deres tasker røvet umiddelbart udenfor posthuset.Lommetyvenes paradis
Logisk nok frekventeres posthusene omkring den første i måneden ikke kun at pensionister, der hæver deres pension, men også af mange kriminelle, der ser posthuset og pensionisterne som deres private "nemme" hæve-automat.

I en af de humoristiske "Fantozzi-film" af og med skuespilleren Paolo Villaggio får pensionister nummer til køen af posthusets medarbejdere, mens tyvene udenfor har organiseret deres nummer-system, så hver tyv får "tildelt" sin pensionist.

I kø i banken - frivilligt

9,3 millioner pensionister har dog heldigvis fundet ud af, at pensionen faktisk kommer ind på kontoen, hvis man beder pensions-instituttet om det.

Men en hel del af disse 9,3 millioner står dog troligt i lange køer i bankerne alligevel den første i hver måned.

De går i bankenfor at kontrollere, at pensionen virkelig er kommet, og for at hæve den - for "kontanter det ved man, hvad er".
Undgå at blive lommetyvenes lette offer >>


-syl

Retur til
Fakta <<

Retur til
Økonomi <<


Artikler
Folkesjælen >>
Frivillige socialhjælp >>
Familien >>
Pensionisternes
drømme >>

Demonstration (2002) mod
retten til at fyre >>


Link

Det Statslige
Pensionsinstitut INPS >>


Levealder
2005:
Mænd: 77,6
Kvinder: 83,2

2004:
Mænd: 77.7
Kvinder: 83,7

1997:
Dk Mænd 73,6
It mænd 74,9

Dk Kvinder 78,5
It kvinder 81,3

Ældre og arbejdsmarkedet
I Italien arbejder 28,9 %
af befolkningen mellem
55 og 64 år.

Det samme tal er i USA 59,5%,
39,7% i Spanien,
38,4 % i Tyskland
og 34,2% i Frankrig.
(Tal fra januar 2004)


op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

Copyright © 2000-2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano