Den katolske kirke

Februar 2013

Bookmark and Share


De seneste paver


De mest anvendte
pave-navne er:

Giovanni (23 gange)
Gregorio (16)
Benedetto (16)
Clemente (14)
Innocenzo og Leone (13)

Paverækken >>

Giovanni Paolo I
Albino Luciani

100 års paver
Benedikt XVI >> - fra 19. april 2005 til 28.2.2012
Paven træder tilbage - ikke sket siden 1513 >>


Giovanni Paolo II 1978 - 2.4.2005 >>


En speget pave-historie
Giovanni Paolo I - 1978
(26/8 til 28/9)

Den første Johannes Paul med det borgerlige navn Albino Luciani (1912-1978) siger man blev valgt af konklaven IKKE for "det han var" - men for "det han ikke var".Han var ikke en mand, der havde haft sin faste gang i Vatikanet.

Han var ikke en overdreven intellektuel, og dermed en trussel mod kirkens stabilitet, og så var han ikke udlænding.

Derfor blev ham kompromisset mellem den konservative fløj, der havde foretrukket ærkbiskoppen af Genova Giuseppe Siri, og den mere progressive fløj, der ønskede at fortsætte i Det Andet Vatikankoncils ånd.
(Læs mere om det på side: "Vi er også kirken" >> ).

Han kalder sig med dobbeltnavnet Johannes Paul - Johannes efter sin fremskridtsvenlige forgænger - Johannes 23 - og Paul efter mere traditionelle Paul den Sjette, der havde udnævnt ham til kardinal.

En tredje kandidat i den Konklave, der valte ham, (Konklaven er den samling kardinaler, der vælger en ny pave) var faktisk Wojtyla, der ganske kort tid efter faktisk blev valgt.

Valget sker overraskende nok efter kun tre afstemninger.

Pave Johannes Paul den Første dør dog kort efter - han når kun at være den katolske kirkes overhovede og Sankt Peters stedfortræder i 34 dage.

Omstændighederne omkring dødsfaldet er aldrig blevet fuldstændigt klarlagte.

Men det er en udbredt antagelse, at paven blev forgiftet, fordi han i sin korte regeringstid viste for ivrige tegn på at ville reformere kirken, og dermed følge en progressistisk linje.

Officielt døde den kun 62-årige pave af en hjerneblødning.

Man ved, at han havde udtalt sig positivt om prævention.

Udtalelser, som Vatikanet havde censureret.

Han nåede ligeledes at foreslå, at én procent af kirkens indtægter skulle gives til kirkerne i udviklingslandene.

Og måske endnu mere foruroligende, så ved man, at han få dage før sin pludselige død havde inkaldt de ansvarlige for Vatikanets økonomi for at se nærmere på regnskaberne, og få et overblik overblik over, hvordan de umådelige summer blev anvendt.

Paolo VI 1963-1978


Giovanni XXIII 1958-1963 - "Den gode Pave"


Pio XII 1939-1958


Pio XI 1922-1939


Benedetto XV 1914-1922


Pio X 1903-1914Leone XIII 1878-1903


-sylCopyright © 2000-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano