Kriminalitet

Januar 2000

Bookmark and Share

Langsomt retssystem løslader mafiosoer


Artikel fra januar 2000

Seks år er selv i Italien for lang tid mellem en arrestation og en endelig dom.

Derfor bliver dømte mafiosier nu løsladt.

23 mafiadømte forbydere kunne søndag den 16. januar hilse friheden velkommen. Otte af mafiosierne var idømt livstid for deres forbrydelser, mens de 17 andre afsonede domme mellem otte og 30 år for forbrydelser som mord og narkohandel.
Grunden til løsladelserne skal findes i det italienske retssystems langsommelighed, og en lov der garanterer dømte og anklagedes rettigheder.

Efter italiensk lov må der kun gå halvandet år mellem en dom i første retsinstans og en appelsags begyndelse.


Overskrides den tidsfrist åbnes fængselsdørene automatisk for de anklagede indtil appelsagen begynder.
Og i mange af de konkrete tilfælde er der endnu ikke sat dato på appelsagens begyndelse.


Den ældste af de 23 domme faldt den 17. april 1998, og et hurtigt regnstykke viser, at halvandet år faktisk var gået allerede i oktober sidste år.
Men i erkendelse af det langsomme retssystem har man administrativt tilladt 90 dage ekstra i varetægtsfængslingen mellem den første dom og appellen.

Løsladt myrdede 59

For antimafia-anklageren i Milano er det bittert at se 23 af de 78 mafiosier, som han i den første retssag fik dømt, blive løsladt af bureaukratiske grunde.

- Men set fra de anklagedes synspunkt er det skete helt korrekt: Man kan ikke have personer siddende i fængsel fra 1994 til år 2000 uden endelig dom. Også selv om de er anklaget for forfærdentlige forbrydelser, konstaterer anklager Marco Maria Alma.


En af de løsladte er den 43 årige Antonio Schettini, der har tilstået 59 mord.

Han er en af de såkaldte "angrende" mafiosier, og derfor "kun" idømt 30 års fængsel, fordi han har samabrejdet med anklagerne.


Hans officielle titel er pizzakok, men som anklager Alma ironisk konstaterer, er det naivt at tro, at de løsladte finder ærligt arbejde udenfor fængselsmurene.


- De vil nok nærmere genoptage deres tidligere arbejde, forudser han med beklagelse.


Andre 120 mafiosier er tæt på at blive løsladt, og den italienske justitsminister Diliberto vil nu undersøge, hvorfor det tager så lang tid at forberede appelsagerne.


Underbemanding er en af årsagerne, men den offentlige anklager i Rom kunne forleden fortælle om dommere, der konsekvent kommer for sent til eller udebliver fra retssagerne.


Og også om en enkelt dommer, der afsluttede et retsmøde for at kunne udnytte en bestilt tid i sin tennisklub.


I den modsatte ende af den italienske dommerstand findes der i Tivoli udenfor Rom en 32-årig dommer, der i løbet af et år har afgivet 1.300 domme.


Siden hans ankomst i 1998 er antallet af igangværende retssager i Tivoli faldet fra 2.200 til 400.


Men Giovanni Ariolli er indtil videre undtagelsen der bekræfter reglen om lansommelighed i det italienske retssystem.

-sylCopyright © 2001-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano