Samfund

Januar 2015

Bookmark and Share
Artikler om immigration og immigranter i Italien

"Hvid" økonomi:

226.834 udlændinge startede virksomhed i Italien i 2005 >>


Sort arbejde:
Tre millioner arbejder sort for 17% af BNP >>


3. juli 2014
KOMMENTAR
KALD DEM NU DET, DE ER:
ILLEGALE INDVANDRERE10. juni 2014
Over 50.000 bådflygtninge/indvandrere
de første fem måneder af 2014
>>April 2012: Indvandrernes virksomheder skaber 5,5% af Italiens BNP >>

Maj 2011: Fakta om indvandring og indvandrere i Italien >>


13.2.2011: Over 4.000 illegale indvandrere er gået i land på Lampedusa på kun fire dage >>

11.1.2010:

Racisme, arbejdsløshed eller mafia
bag raceuroligheder i Calabrien >>


3.9.2009:

Højrepolitiker foreslår tildeling af statsborgerskab
til indvandrerbørn
>>


20. maj 2009:
Berlusconi sammenligner indvandrercentre med KZ-lejre
- debat om aftale med Libyen >>


Tal og artikler fra 2002 til 2007

2007:
Italienerne frygter indvandrere fra
det nye EU-land Rummænien >>


Oktober 2007


55,9% af italienerne har en positiv holdning til landets indvandrere.
Overfor dem står 44,1%, der indtager en afvisende holdning overfor indvandrerne.


De afvisende oplyser for 18,9% vedkommende, at de ikke har tillid til immigranternerne, mens de resterende 25,2% principielt er imod indvandringen.
Undersøgelsen om italienernes holdning til indvandrerne er bestilt af det italienske Indenrigsministerium, og blev offentliggjort den 11. oktober 2007.

Indvandrerne i Italien kommer - i rækkefælge efter antal - fra Albanien, Rumænien, Marokko, Filippinien, Ukrainer, Tunesien, Senegal, Kina, Indien, Egypten og Polen.


53,9% af det samlede antal registrerede indvandrere, har boet mere end fem år i Italien.

27% af indvandrerne taler italiensk i deres hjem, og 30% taler italiensk med deres børn.
Tre ud af fire indvandrere erklærede i undersøgelsen, at de var i arbejde - de resterende var arbejdsløse, studerende eller husmødre.
16% af indvandrerne er selvstændige, og kun 5% svarede i undersøgelsen, at de arbejdede sort.

61,6% af indvandrerne erklærer, at de befinder sig "temmelig godt" i Italien, mens 24,3% er "meget glade" for livet i deres nye hjemland.
0,7% har det "meget dårligt", 3,3% "temmelig dårligt" og 9% erklærer, at de hverken er glade for eller kede af at bo i Italien.


Juli 2007
5% af befolkningen er indvandrere


De seneste tal om indvandrerne i Italien - fra Istat >> og opgjort den 31.12.2006 - viser at 5% af befolkningen i Italien nu udgøres af indvandrere:
Det svarer til knap 3 millioner indbyggere.
(I Tyskland var 8,8 af befolkningen i 2006 indvandrere, i Spanien 6,2% og i England 5,2%)

Antallet af rumænerne og ukrainere blev fordoblet i perioden 2004 til 2006:
Antallet af rumænere steg fra 178.000 til 342.000 personer, mens antallet af ukrainerne sted fra 58.000 til 120.000.

Hvad angår de rumænske indvandrere er antallet yderliger eksploderet, da Rumænien i januar 2007 sammen med Bulgarien blev fuldgyldige medlemmer af EU.

I samme periode steg antallet af registrerede kinesere fra 87.000 til 145.000, og antallet af indvandrere fra Ecuador fra 34.000 til 69.000.

24,8% af de registrede - Istats opgørelse regner i modsætning Caritas ikke de illigale indvandrere med i deres opgørelser - immigranter i Italien bor i regionen Lombardiet. Kun 11,6% af de registrerede indvandrere bor i Syditalien.


Marts 2007

Nyeste tal for sort arbejde
- landbruget har 18,3 % "sorte" ansatte >>September 2006
En overset tragedie i Middelhavet:

Europas nye slaver drukner i tusindtal på vejen til Italien >>

Køb en russer
eller lej en kineser! >>

Tomat-slaverne i Puglien >>Oktober 2006


Immigranter 2006


2.670.515 udlændinge
var i 2005 registreret som bosiddende i Italien.
(Danske statsborgere udgjorde pr. 31.12.2005 beskedne 2.033 personer >>)

Det er 11,2 % flere end i 2005.

I alt kom der i 2005 302.618 flere indvandrere til Italien.
Udlændinge udgjorde i 2005 4,5 % af befolkningen
- et af de laveste tal i Vesteuropa.

Den italienske befolkning steg med 48.838 personer i 2005.

Fødselsoverskuddet skyldes børn født af immigranter, der i 2005 udgjorde 9,4 % af alle nyfødte - i alt 51.971 børn født af udenlandske forældre mod 48.925 i 2004.

28.659 personer fik i 2005 italienske statsborgerskab.
Det er dobbelt så mange som i 2004.

Specielt er antallet af østeuropæiske indvandrere steget de seneste år.

På tre år er antallet af ukrainere bosat i Italien steget fra 13.000 til 107.000.
Rumænerne fra 95.000 til 298.000, albaneserne fra 217.000 til 349.000, og sydøstasiatere - specielt kinesere - fra 70.000 til 128.000.

(Kilde: ISTAT, 17.10.2006)


September 2006

2006 bliver negativt rekord-år for
båd-immigrationen fra Nordafrika til Siciliens og Syditaliensk kyster >>
Flygtninge og asylansøgere
9.350 personer søgte i 2005 asyl i Italien.
4.654 fik bevilget asyl i 2006, heraf var 3.330 mænd.


Maj 2005
Hjælpeorganisationen Caritas >> og Migrantes Fonden >> har offentliggjort de foreløbige immigrationstal for 2004.

Immigranter udgør i dag mellem 4,5 og 5% af den italienske befolkning (mod f.eks. over 9 i Østrig og Tyskland), og der skønnes, at der i Italien i dag er 2.730.000 immigranter.

Heraf kommer 1.289.000 fra Europa, 647.000 fra Afrika, 472.000 fra Asien, 314.000 fra Nord- og Sydamerika og 7.000 fra Stillehavsområdet.

8 % af den italienske arbejdsstyrke består i dag af immigranter.

60% af udlændingene bor i Nord-Italien, 30% i Mellem-Italien og 10% i Syd-Italien.

I 1970 var der registreret knap 144.000 immigranter i Italien - i 2000 1.341.000.
(Siden Italiens samling i 1861 er over 28 mill. italienerne i øvrigt udvandret)

Rapporten skønner, der i 2004 kom 130.000 nye immigranter til Italien, og heraf 88.000 i forbindelse med familiesammenføring.


November 2004 - 50.000 indvandrere udvist

I årets første ti måneder blev omkring 50.000 illegale indvandrere hjemsendt fra Italien.

Det kostede - udover løn til politiet - 12,4 millioner euro, oplyser direktøren for Indenrigsministeriets Immigrationskontor, Alessandro Pansa.


April 2003

Over 700.000 indvandrere søgte om at få opholdstilladelse i 2002 i forbindelse med den nye indvandrer-lov.

Regeringen lover, at ansøgningerne alle er behandlet indenjanuar 2004.

Siden ansøgningsfristen udløb i fjor, har 15 % mistet deres arbejde, men en tilføjelse til love, tillader at deres ansøgning stadig er gyldig, og at opholdstilladelse gives, hvis indvandreren i mellemtiden finder et nyt arbejde.

50 % af de over 700.000 ansøgere opholder sig i det fem storbyer Rom, Milano, Napoli, Torino og Brescia, og der er ansat over 1.000 ekstra for at behandle de mange ansøægninger

Ikke varigt ophold

Med arbejdsgiverens underskrift opnåes en lovlig opholdstilladelse i Italien.

Kontrakten skal gælde mindst et år, men derefter er det retur til hjemlandet, hvis ikke udlændingen får forlænget kontrakten eller finder et nyt arbejde.

Arbejdsgivere imod ordnede forhold

Industriens arbejdsgivere i de områder af Nord-talien, hvor der mangler arbejdskraft er utilfredse med, at de skal love indvandrene varigt arbejde i en periode.

Kan aftaler ikke overholdes, skal arbejdsgiverne nemlig betale for indvandrerens hjemrejse.

2003

I begyndelsen af 2003 skønnede det italienske indenrigsministerium, at der var 2.395.000 lovlige indvandrere i Italien - 800.000 flere end året før - et højt tal - som følge af den store "regularisering" i 2002.

Tallet svarer til 4,2 % af befolkningen.


Juni 2002

"Bossi-Fini" hedder den nyeste indvandrer-lov i Italien efter de to højrefløjsledere Umberto Bossi og Gianfranco Fini fra regeringspartierne Lega Nord og National Alliancen.

Loven skulle én gang for alle regulere og kontrollere invandringen
af personer fra lande udenfor den Europæiske Union.

Men ser i stedet ud til, at den første konsekvens af loven bliver en legalisering af flere hundredetusinder illegale indvandreres ophold i landet.

Siden forsommeren har illegale indvandrere beskæftiget som for eksempel barnepiger, hushjælp, ældrehjælp og som"sorte" ansatte i industrien på posthuset kunnet hente et sæt papirer, som en gang udfyldte og underskrevne af arbejdsgiveren ville legalisere deres ophold i Italien

Langsom start

Over 700.000 personer fik i ugerne efter trykningen af modulerne udleveret legaliserings-sættet, men i begyndelsen af efteråret var kun mellem 30.000 og 40.000 moduler underskrevet af arbejdsgiverne afleveret igen til de rette myndigheder.

Det fik højre-politikkere til at tale om loven som en succes,
mens venstrefløjen anklagede loven for at gøre de ulovligt ansatte indvandrere endnu mere ulovlige end tidligere.

Historier om arbejdsgivere, der kun ville skrive under på lovliggørelse mod at den ansatte gav afkald på det hele eller noget af sin løn i en periode, kom også i mediernes søgelys.

Ligeledes blev det opdaget, at både italienere og udlændinge med opholdstilladelse spekulerede økonomisk i at opnå opholdstilladelser til indvandrere.

Flere indvandrere end tidligere

I slutningen af oktober havde over 400.000 personer afleveret modulerne, som nu skal kontrolleres af myndighederne.

Konsekvensen af den lov, som Bossi og Fini mente endegyldigt skulle begrænse indvandringen, ser derfor ud til at give opholdstilladelse til mange flere indvandrere end de såkaldte "tilgivelses-love", som den uværende regering netop har kæmpet i mod.

I 1995 og i 1998 kunne udlændinge, der kunne bevise at have opholdt sig illegalt og arbejdet illegalt i en vis periode i Italien, deltage i såkaldte "sanatorier", hvor de kunne lovliggøre deres ophold, og modtage en regulær opholdstilladelse.

I 1995 fik 244.000 illegale indvandrere på den måde opholdstilladelse, og i 1998 var der tale om 217.000.

Fristen for at aflevere modulerne efter den nye lov er den 11. november, og noget tyder på, at Bossi/Fini-loven giver opholds-tilladelse til flere indvandrere end de to tilgivelseslove tilsammen. Og det til trods for at hensigten var den stik modsatte.

Behovet stiger


Bossi og Fini, og Berlusconi som den nuværende regerings leder, er dog trods deres modstand mod indvandringen også nødt til at tage hensyn til deres vælgere, og de interesse-organisationer, hvis interesser regeringen varetager.

Benetton chefen Luciano Benetton >> sagde i 2002 det, som mange arbejdsgivere tænker:

- Immigration: Vi har to valg. Enten accepterer vi flere indvandrere eller også flytter vi vores fabrikker til udlandet.


-syl

Retur til
Politik <<


Retur til
Fakta <<


Artikler
2006
Immigration:
Europas nye slaver drukner på vejen til Italien >>


Immigranter og
kriminalitet >>


TV-immigrant - man
mangler årtiers kollektiv
hukommelse >>


Sort arbejde i Italien >>

Ja til ny indvandrerlov-
maj 2002 >>


De italienske
udvandrere >>

Rie´s sider
Racisme på dansk >>

Links
Caritas Italiana >>
Migrantes Fonden >>
Indenrigsministeriet >>


De illegale
indvandrere

ankommer ofte til Italien
via havet - enten fra
Nordafrikas kyster
eller fra Albanien

Alene i september 2004 ankom 5.794 til den lille ø Lampedusa.


Luciano Benetton i 2002
- Immigration:
Vi har to valg.
- Enten accepterer vi flere indvandrere,
eller også flytter vi vores fabrikker til udlandet.

Copyright © 2000-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano