Indvandrere

2002

Indbyggere per kvadratkilomter
I Valle D'Aosta er der 37 indb. per km2 i Campania 425 indb. per km2.
Gennemsnitligt bor der 193 indbyggere per km2 i Italien

Sigøjnere
Det skønnes, at der opholder sig 120.000 sigøjnere i Italien
- 50.000 af Rom-sigøjnerne i Mellem- og Syditalien, samt 25.000 Rom´er i selve Rom by, og 45.000 Sinti-sigøjnere i Norditalien.
(Tal fra 2001, red.)

Artikel fra juni 2002
Med 279 ja-stemmer fra regeringspartierne og 203 nej-stemmer fra oppositionen tog Italien den 4. juni 2002 første skridt til en ny immigrationslov.
Loven skal endeligt vedtages i Senatet, før den bliver aktiveret.

Fingeraftryk

Som noget nyt skal immigranter udenfor UE-landene registreres med deres fingeraftryk, når du søger om eller fornyer deres opholdstilladelse.
En anden nyhed er skabt for at komme det sorte arbejde til livs, som mange illegale immigranter udfører i dag som hushjælp eller som assistance for syge og gamle i private hjem.Slut med at "sponsorere" indvandrere

Det er ikke længere nok at have en såkaldt italiensk "sponsor" der garanterer for indvandrere fra lande udenfor EU, og opholdstilladelsens varighed begrænses til 1 eller 2 år.

Job-kontrakt betingelse for opholdstilladelse

Med en regulær kontrakt, hvor arbejdsgiveren betaler til forsikring og pension, kan man som hus-assistent opnå opholdstilladelse.
Men det kræver altså, at familien man er i huset hos, betaler en den aftalte tarif, og indbetaler de obbligatoriske beløb til den ansattes forsikring og pension - noget ganske få i dag gør.

Kvote for sportsfolk

I følge den nye lov skal kulturministeriet hvert år fastsætte et antal for hvor mange professionelle sportssfolk, der må immigrere og arbejde i Italien.

Kontrol med familiemedlemmer

Mindreårige, myndige børn og forældre må komme med immigranten ind i Italien, hvis han/hun garanterer, at de kan forsørge dem.

Antal immigranter i Italien

I begyndelsen af 2001 var der 1,464.589 lovligt registrerede udlændninge i Italien. 821.000 boede i de nordlige regioner af landet.

Italien havde den 1. januar 2001 57.844.017 indbyggere

Cirka-antal efter nationalitet (Kilde: La Repubblica 11. maj 2002)

Marokko 150.000
Albanien 130.000
Filipinerne 62.000
Ecuador 62.000
Rumænien 60.000
Kina 50.000
Usa 48.000
Tunesien 42.000

Antal efter religion
Katolikker 407.500
Andre kristne 328.850
Muslimer 543.850
Jøder 4.250
Budhister 36.500


Copyright © 2000-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano