Samfund

Maj 2011

Bookmark and Share

Flere fattige familier i Italien
Flere singler
også i Italien

(Data 2002-2003)
Den italienske familie består i gennemsnit (2002-2003) af 2,6 personer - et tal, der falder år for år, for der bliver flere og flere singler i Italien.

5.624.000 italienere lever alene - det er flest singler i Nordvest-Italien eller i landets
store byer.

Singlerne udgør 25,4 % af alle familier - et tal, der i 1994-1995
var på 21,1%

Resten af italienerne lever i
16.453.000 familier, når man
altså definerer en familie som
flere samboende, med eller uden børn/forældre i husstanden.

19% af familierne er par
uden børn,
mens 7,6% er
en enlig forælder med barn/børn.

Antallet af familier med flere end fem komponenter falder støt - i 2002-2003 var det 6,8% af familierne, mens det samme tal var 8,4% i 1994-1995.
I Nordvest-Italien udgør de store familier 4 %, i Syditalien 11,4%.

Juli 2007
Eurispes >> skønner, at 2.500.000 italienske familier lever under fattigdomsgrænsen, og at andre 2,5 mill. er tæt på fattigdomsgrænsen.
Halvdelen af de italienske familier har færre end 1.900 euro udbetalt om måneden.
Juni 2007

7,9 % af de italienske familier - 11,8 % af befolkningen - er i farezonen for at være fattige, mens 4,9 reelt lever under fattidomsgrænsen.


Tallet for ekstremt fattige familier stiger til 10,7% i Syditalien.
på Sicilien er 25,5 % under fattigdomsgrænsen, i Veneto kun 4%.

Også de ældres situation er mange steder dramatisk rent økonomiske.
For familier, der lever sammen med en person over 64 år er risikoen for at være i fattigdomszonen 13,9 % - og er der to ældre medlemmer i samme familie er risikoen 16,7 %.

Familier med flere end fem komponenter er overalt mere udsat for fattigdom, men situationen er værst i Syditalien, hvor over 30 % af de store familier lever i eller tæt på fattigdom.

Kilde: ISTAT - oktober 2004>>


November 2002
1 ud af fem børn i Europa lever i en fattig familie, hvor indkomsten er 60% under det nationale gennemsnit.
I Italien drejer det sig om 28,8 procent af alle børn.
Antallet af fattige er fra 1997 til 2000 steget fra 13 til 13,9 procent, og i dag er 2.707.000 italienske familier defineret som værende fattige.

Skæv fordeling

Som sædvanligt - fristes man til at sige - er fordelingen af fattige meget skæv.

I Nord-Italien defineres 5,7 af alle familier som fattige, mens tallet i Mellem-Italien er 9,7 procent og i Syd-Italien 23,6 procent. Stginingen har dog været størst i Norditalien i det seneste fem år.

31.000 børn tigger
Den italienske statistik vurderer, at over 140.000 børn mellem 7 og 14 år arbejder ulovligt, mens 31.000 børn bliver udnyttet som tiggere.

(Kilde Euronet - netværk af NOG-organisationer, der studerer børns forhold i den europæiske Union
)

-syl

Retur til
Fakta <<


Retur til
Familien <<

Grænsen for fattigdom defineres af Istat >>
som en indtægt på under 869,50 €
for to personer
(2004)

Copyright © 2000-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano