Fakta om Italien

Maj 2011

Bookmark and Share
Familie og forbrug: Statistik og noter 2004-2007

Februar 2007: Italienske bankkonti er Europas dyreste

Febaruar 2007
Det koster i gennemsnit 182 € om året at have en konto i en italiensk bank, og dermed er de italienske bankkonti Europas dyreste.

Italienerne betaler normalt et månedligt "abbonnement" plus diverse afgifter for overførsler, kontoudskrifter m.m.Mange italienske pensionister har stadig ikke nogen konto (Artikel fra 2002: Over 8 millioner pensionister i kø hver måned >>) - det er simpejlthen for dyrt.
I stedet står pensionister i kø hver måned på landets posthuse for at få udbetalt pensionen kontakt.

De italienske posthuse reklamerer med en "gratis" konto, der dog alligevel koster 60-70 € årligt - og som i øvrigt ikke kan bruges til overførsler til og fra udlandet.


November 2005

Faste udgifter steget med 13% på to år

Italienernes udgifter til vand, gas, elektricitet og afgifter for at fjerne affald
steg med 13% fra 2002 til 2004.

I følge forbrugerorganisationerne Intesa dei Consumatori >> koster vand og affalds-gebyrer i dag 450 euro om året for en italiensk familie.

Elektricitet og gas koster i gennemsnit de italienske familier 1.716 euro om året - 143 euro om måneden.

Per måned skønner foreningen af forbrugerorganisationerne, at disse faste udgifter koster 109,56 euro per person.

Det er en stigning på 13 % i det to år, hvor den generelle inflation kun var på 5 %.


Siden 1995 er italienernes faste udgifter steget med 46,4% i følge forbrugerorganisationerne.

November 2004
Forandringer i familiens forbrug 1954-2004
Kilde:
Istat >>
11-2004

Italienske familier havde i 2003 et månedligt forbrug oå 2,313 euro - 119 eller 5,4% mere end i 2002. Alene boligudgifterne steg fra 2002 til 2003 med 6,1%.Kilde:
Istat >> &
Panorama
13.05.04

Forbrugsgode
(% af indkomst)

Mad
Tøj
Alkohol og tobak
Transport
Kultur
Møbler m.m.
El, gas og vand
Andre goder og service
Hotel & restaurant
Sundhed
Kommunikation
Uddannelse

1954


42,4
15,1
9,9
7
5,8
5,2
4,9
3
2,8
2,7
0,7
0,1

2004


16
10,4
2,7
13
8
9,9
8,9
8,1
10,9
7,6
3
1


Copyright © 2001-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano