Folkesjælen

2000

Bookmark and Share

Sex i Fiat'en nærmest lovligt...


Link
Fiat i Torino >>

Artikel fra marts 2000
Ganske mange italienere kan ånde lettet op, efter at en Højesteretsdom har slået fast, at sex på for- og bagsæder ikke længere kan føre til fængselsstraf.

Før den nye Højesteretsdom var sex i biler en "uanstændig handling på offentligt område" som kunne medføre en fængselsstraf.Med den nye dom kan de gymnastiske øvelser på den lidt trange plads højest resultere i en bøde, når man altså ser bort fra andre konsekvenser som unønskede graviditeter og skilsmisser.


En statistik viste for få år siden, at et flertal af de unge italienerne faktisk gør deres første erotiske erfaringer på bilsæderne.


De fleste unge bliver boende hjemme indtil de er fyldt 30, og bilen er dermed et af de få steder, hvor forældrene ikke er i stand til at kontrollere de unges privatliv.

-syl


Copyright © 2000-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano