Fakta om børn

Maj 2011

OECD-Rapport 2011:
Italienske kvinder:
Intet arbejde,
ingen børn >>

Bookmark and Share
Fødselstallet stiger - Flere "bambini" i Italien:
2008: Der er kun vuggestuer til 19% af de italienske børn >>
Fødsler pr. kvinde - gennemsnitligt antal børn per kvindeliv:
2002: 1,27
2003: 1,29
2004: 1,33
2006: 1,26 - for udenlandske kvinder bosat i Italien var tallet i 2006 2,5 børn pr. kvindeliv.
I 2006 blev der født 560.010 børn i Italien, 34.000 flere end det historiske lavpunkt i 1995.
I rekord-fødselsåret
1964 blev der født 1.035.207 børn.
I dag - 2010 - får italienske kvinder i gennemsnit 1,4 barn.

Maj 2007
I 2005 var der plads til 9,7% af de 146.000 børn under tre år i vuggestuerne i Lombardiet (Kilde: Epolis >>)April 2003
I Milano >> var der i 2002 110
kommunale vuggestuer.
Mere om vuggestuer >>

Åbningstiden er normalt fra 9-16, men mod dokumentation af forældres arbejdstid kan der åbnes mellem 7.30 og 18.

Prisen er fra 103, 29 til 464,81 €, reguleret efter familiens indkomst og antal børn.

De kommunale vuggestuer dækker ca. 65% af behovet.

Derudover eksisterer der over 70 private vuggestuer, hvor prisen kan være op til 650 € om måneden.

Statistik - Istat
Maj 2002

Fødsler per kvinde
- Italien
1960 2,41
1965 2,67
1970 2,42
1975 2,21
1980 1,68
1985 1,45
1990 1,36
1995 1,18
2000 1,25
Skøn 2010 1,40
Skøn 2020 1,41
Skøn 2030 1,42
(Kilde ISTAT
)

Sociale udgifter beregnet til familierne af BNP
1998

Italien 0,9 %
Frankrig 2,8 %
England 2,2 %
Spanien 0,4 %
Tyskland 2,8 %
Holland 1,2 %

55,8 mill. italienere i 2050

Istat >> skønner i marts 2006, at der i 2050 vil være en befolkning på 55.800.000 personer i Italien.

Levealderen skønnes for kvinder at stige til 88,8 år og for mænd til 83,6 år.

Fødselstallet forventes at stige, så hver kvinde i 2050 vil føde 1,6 barn mod 1,3 i 2005.

Istat forudsigelse bygger også på, at der hvert år vil komme 150.000 indvandrere >> til Italien
.

Artikel fra 2003

Hvorfor får italienerne så få børn?


Modsat den sædvanlige forestilling om store italienske familier får italienske kvinder i dag i gennemsnit kun 1,17 barn mod 1,7 i Danmark. (Tal fra 2001, red.)

Tallet steg i 2002 til 1,26 barn/kvinde og i 2003 til 1,27 barn/kvinde.
Specielt i Norditalien vokser antallet af barnløse ægtepar, og mange "bambini" vokser op som enebørn.

Forklaringerne er en kombination af mange faktorer:
Kvinderne er kommet på arbejdsmarkedet de seneste årtier, specielt i Norditalien, og det har samfundet ikke reageret på med en passende udbygning af børnehaver og vuggestuer.
En statistik for nyligt viste, at halvdelen af børn stadig i dag passes af deres bedsteforældre. (2001 red.)

Hvor forældregenerationen, der ofte ikke er indstillet på som tidligere generationer at passe deres børnebørn, fik fast arbejde som helt unge, er ungdommen i dag forlænget.


De "unge" italienerne bor ofte hjemme til de er færdige med at studere i 30'erne.
Arbejdsmarkedet har også en specielt lav løn til "unge" op til 32 år.

En lov forbyder stadig i dag arbejdsgivere at fyre folk, hvis en virksomhed har flere end 15 ansatte, så faste ansættelser er ofte skiftet ud med tidsbestemte kontrakter og konsulent-kontrakter, og den usikkerhed afholder mange fra at tænke på at skifte familie.

- Og så er det jo ganske behageligt at bo hjemme hos Mamma, synes mange unge og mindre unge italienerne...

2004

Rekord igen i 2003!
544.063 nye italienere i 2003
- 5.865 flere end i 2002.


Men der døde 42.405 flere end der blev født. Befolkningstallet steg dog i 2003 p.g.a. af at et ekstraordinært stort antal indvandrere >> fik opholdstilladelse.


2003


30,4 år er gennemsnitsalderen, når den italienske kvinde får det første (og ofte eneste) barn.

Fødsler (2002)


I italien foregår 33 % af fødslerne med kejsersnit.
I Bolzano i Norditalien er 18 % procent af fødslerne kejsersnit, i Campania i Syd-Italien 51 %.
På privatklinkker er 44% af fødslerne med kejsersnit.

Flest børn i 1964 - færrest i 1998

I rekord-året 1964 blev der født 1.016.120 børn i Italien.
Det hidtil laveste antal børn blev født i 1998 - 532.000.
Født i 2001 544.000 (+0,3 % i forhold til 2000)
Stigning er størst i de nordligste regioner og i Toscana, Calabria og Campania.

Børn født udenfor ægteskabet

(Kilde: EUROSTAT)
Italien 9,2 %
Danmark 44,9 %
EU-gennemsnit 27,2 % (1999)

Kun støtte til gifte forældre

Den italienske regering lovede i maj 2002 at komme med et forslag om øget støtte til børnefamilierne. Men kun til de familier - og børn - hvor forældrene er gift med hinanden.

- For os er familien kun baseret på ægteskaber, som det udtrykkes i artikel 29 i grundloven, udtalte Velfærdsminister Roberto Maroni (Lega Nord).


Regionale love om støtte kun til familier, hvor ægtefællerne er gifte er allerede vedtaget i regionerne Lazio og Lombardia.

 

2003
57.321.070 - kun 0,4% flere end
ved sidste folketælling i 1991


(I år 2000 boede der 57.884.017 personer i Italien, og det var faktisk en stigning på 164.122 personer fra året før.
Men samtidig døde der faktisk flere indbyggere, end der blev født nye italienerne.
560.241 døde, mens der i landet kun blev født 543.039.
Et underskud på over 17.00 personer, som kun er blevet vendt til befolkningsvækst takket være en immigration på 181.324 personer.)

Fødselstallet stiger - lidt
Det italienske fødselstal er verdens laveste efter Spanien, men det ser ud som om, bunden er nået: I 2000 blev der født 1,08 procent flere børn end året før.
Den minimale stigning i fødselstallet er sket i Syditalien, mens der fødes færrest børn i Piemonte- og Toscanaregionerne.
Immigranterne derimod foretrækker det nordlige Italien, specielt regionerne Lombardia og Emilia-Romagna, hvor industrien har brug for arbejdskraft.
Hele Syditalien har derimod oplevet en tilbagegang i antallet af registrerede indvandrere i fjor.

Små familier
Den italienske familie består i dag gennemsnitlig af 2,6 personer, og også her er der forskelle mellem nord og syd.
I Syditalien er gennemsnitsfamilien 2,9 personer, men norditalienske familier kun tæller 2,4 personer i gennemsnit.

Den sidste italiener
Nogle mener, at det lave fødselstal betyder, at vi om et par hundrede år må sige farvel til den sidste "ægte italiener.
Men befolknings-forskere er holdt op med deres dommedag-profetier: Det er jo ikke til at vide, hvordan en 25-årig har det med børnefødsler om 30 år fra i dag.

Gamle italienere
Det er dog helt sikkert, at Italien har et voksende ældreproblem.

Landet har Europas højeste procentdel at ældre borgere, og allerede i dag har staten vanskeligt ved at leve op til sine pensions-forpligtelser.
For hvert barn under 14 år er der i dag 1,248 italienere over 65 år for
Mens de små generationer af unge fremover sandsynligvis får mindre besvær med at finde arbejde, så vokser udgifterne til ældre eksplosivt.

Og Italien er i forvejen det europæiske land, hvor der er færrest personer over 55 år på arbejdsmarkedet >>.

Retur til
Fakta <<

Retur til
Folkesjælen <<

For børn >>

Andre artikler
Emilia-Romagna
pædagogik >>


Flere fattige familier >>

Familien i Italien >>

Italiens historie >>

Derfor gør Mamma
alt for sine sønner >>


Emilia-Romagna >>

Lombardia >>


Link


Italiens Statistik >>


Fødsler per kvinde

(ISTAT maj 2002)

Valle D'Aosta 1,22
Piemonte 1,16
Liguria 1,04
Toscana 1,14
Lazio 1,17
Molise 1,09
Sardegna 1,05
Campania 1,49
Sicilia 1,42
Lombardia 1,22
Trentino ALto Adige 1,46
Friuli Venezia Giulia 1,11
Veneto 1,21
Emiliga Romagna 1,17
Marchee 1,17
Abruzzo 1,14
Puglia 1,34
Basilicata 1,22
Calabria 1,28

op /\

Skattelettelser til
børnefamilier i Italien


På selvangivelsen for 2002 kan italienerne trække 3.800 kroner per barn fra deres skattepligtige indkomst, hvis forældrene tjener mindre end 280.000 og de har et barn - tjener mindre end 320.00 og har to børn - mindre end 360.000 og har tre børn - eller hvis familien har fire eller flere børn.

 

 

 


Copyright © 2001-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano