Arbejdsmarked

Maj 2011
Bookmark and Share


Arbejdsløsheden i Italien fra 2003 til i dag

 

December 2010

Arbejdsløsheden steg fra september til oktober 2010 fra 8,4% til 8,7%.

I tredje kvartal 2010 var ungdomsarbejdsløsheden for 15-24 årige steget til 24,7%, og arbejdsløsheden blandt kvinder i Syditalien til 36%.

Arbejdsløsheden stiger mest i Syditalien, mindre i Mellem-Italien, men beskæftigelsessituationen i Norditalien er stabil.
Tal fra ISTAT
April 2010

8,5% arbejdsløse, siger tal lige nu fra ISTAT.
Fagforeninger siger +12%.

Fagforeningerne siger, at de cirka 1 million arbejdere, der hæver den specielle understøttelse "casse integrazione" og dermed er sendt hjem indtil fabrikkerne - f.eks. Fiat - igen har ordrer, bør tælles med i statistikken.
Der er dermed reelt
omkring 12% arbejdsløse i Italien.


Lyseblå streg: officiel arbejdsløshed i Italien
Gul streg: arbejdsløsheden i de 27 EU-land
Blå streg: arbejdsløsheden i Italien, når man tæller "integrations-kasse" med.


Tal fra november 2009

I november 2009 var arbejdsløsheden i Italien oppe på 8,3% - det højeste tal siden marts 2004, og 0,1% flere end i oktober 2009.
2,79 millioner italienerne leder efter arbejder, 30.000 flere i november 2009 end i oktober 2009.


Fra november 2008 til november 2009 forsvandt 389.000 arbejdspladser.
14,863 millioner italienerne mellem 15 og 64 år er således inaktive på arbejdsmarkedet.
I Eurozonen var arbejdsløsheden i november 2009 10% - det højeste tal siden august 1998.


Marts 2009:
I 3. kvartal 2008 var arbejdsløsheden i Italien på 6,7% - i eurolandene 8,2%

Oktober 2008:

Arbejdsløsheden stiger
- selv om flere er kommet i arbejde

1.704.000 italienere var i andet kvartal af 2008 jobsøgende, og det svarer til at 291.000 flere leder på job i forhold til samme periode i 2007.
Arbejdsløsheden er dermed på 6,7%.

I samme periode er det samlede antal af beskæftigede dog steget med 283.000 således at 23.581.000 italiernere - svarende til 59,2% af alle i den arbejdsdygtige alder mellem 15 og 64 år, nu er aktive på arbejdsmarkedet.December 2007:

Tallene for hele 2006:
Arbejdsløsheden i Italien faldt fra 7,7% til 6,8% fra 2005 til 2006.

I 2006 var 58,4% (mod 64,6% i EU-landene) af italienerne i den arbejdsdygtige alder i arbejde.
Det svarer til 22.988.000 peronser, og er en stigning på 425.000 personer (+1,9%) i forhold til 2005.

Antallet af arbejdssøgende i 2006 var 1.673.000, 215.000 færre i forhold til 2005.
41,9% af de ekstra arbejdsplader blev besat af 178.000 udlændinge, og udlændinge udgjorde i 2006 5,9% af arbejdsstyrken mod 5,2% i 2005.

70,5% af mænd i den arbejdsdygtige alder er i arbejde, mens tallet for de italienske kvinder kun er 46,3%. Med antallet af arbejdssøgende kvinder er halvdelen af italienske kvinder altså udearbejdende eller arbejdssøgende.


December 2007


Norditalien har
færrest arbejdsløse


Bolzano-provinsen i Alto Adige/Sydtyrol har den laveste arbejdsløshed i Italien: I 2006 var den på 2,6%.


Otte af de 21 regioner, som Eusostat deler Italien ind i (Eurostat tæller Trentino og Alto Adige for seperate regioner) har en arbejdsløhed under 4,1%.

I Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria og Lombardia faldt arbejdsløsheden fra 4,4% i 2005 til 3,9% i 2006.

I Bolzano, Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia og Emilia-Romagna var faldet fra 4,0% til 3,6%.

Tallene fra resten af Italien er knap så positive:

Toscana, Umbria, Marche og Lazio oplevede et fald fra 6,4% til 6,1%.

Syd-Italien - Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata og Calabria ligger trods et fald i arbejdslæheden fra 13,8% til 12% stadig i den tunge ende.

Øerne Sardinien og Sicilien skraber trods et stort fald fra 15,3% til 12,7% stadig bunden.

På Siclien er ungdoms-arbejdsløsheden hele 39%, mens tallet for unge arbejdsløse mellem 15 og 24 år i resten af Italien fra 2005 til 2006 faldt fra 24% til 21,6%.

I Calabrien er ungdomsarbejdsløsheden 35,5% og i Campanien 35,4%.


September 2007 - Arbejdsstyrke og ledige

Italiens Statistik - Istat >> - offentligjorde den 21. september det laveste tal for arbejdsløsheden siden 1992.

Kun 5,7% - 6% hvis man korrigerer for sæsonudsving.

Men det flotte tal skjuler en bekymrende tendens:
Flere og flere italienere er nemlig ikke med i statistikken, fordi de ikke længere anses for at være arbejdssøgende.

(I andet kvartal 2006 var arbejdsløsheden korrigeret for sæsonudsving på 6,5%)

Mellem maj og juni steg antallet af personer i arbejde med 111.000, og for en gangs skyld var der flere kvinder, der kom i arbejde end mænd.


Men ser man samlet på den italienske beskæftigelse, så er det stadig kun 58,9 % af den erhvervsaktive befolkning mellem 15 og 64 år, der befinder sig på arbejdsmarkedet - enten i arbejde eller arbejdssøgende.

I det seneste år er 290.000 forsvundet fra listerne over arbejdssøgende, og 3/4 af disse personer befinder sig i Syd-Italien.

Disse tal bringer den samlede italienske "in-aktivitet" op på 37,5% - og på hele 47,7% i Syd-Italien - og listen over arbejdssøgende er blevet over 200.000 personer lettere.


Oktober 2006 - Arbejdsstyrke og ledige

I andet kvartal af 2006 var arbejdsløsheden i Italien på 7,0%.

De beskæftigede udgjorde 23.187.000 personer, og det var 536.000 flere end i andet kvartal af 2005
(Arbejdsløsheden var i hele 2005 på 7,7 %, mens den i 2004 var på 8 %).Marts 2006 - Arbejdstyrken i Italien


I 2005 var der registreret 24.192.200 personer som aktive eller arbejdssøgende i Italien.
I 2003 var tallet 22.054.000 og i 1999 20.692.000.
(Kilde: ISTAT, 02.03.2006)
87,6 % af den italienske arbejdsstyrke har fast job med en tidsubegrænset kontrakt.


September 2005


ISTAT
meddeler, at arbejdsløsheden i perioden april-maj-juni var på 7,7% - et fald på 0,1 % i forhold til jan-feb-marts, og den den laveste arbejdsløshed siden okt-nov-dec 1992.
I september var arbejdsløsheden faldet til 7,5%.


September 2004

Arbejdsløsheden er nu på 8,1 % - det laveste tal siden 1992 (Kilde ISTAT)


Juni 2004

56,3% af italienerne er beskæftiget - i Syditalien kun 45 % af befolkningen.
Kvindernes arbejdsløshed er 12,1 %, den generelle arbejdsløshed 8,8 %.
43,7% af kvinderne er i arbejde.
Arbejdsløsheden i Syditalien er 16,4%, Norditalien 4,6%, Mellemitalien 7%.


I 2003


var 13.690.000 mænd og 8.365.000 kvinderi arbejde i ItalienAugust 2003

Uudnyttet arbejdskraft

7 mill. italienere er i følge en undersøgelse ikke tilstrækkeligt brugt på det italienske arbejdsmarked. 2,163 har aldrig arbejdet, men leder efter arbejde.

2,2 mill. har opgivet af finde arbejde, mens 2,7 mill. gerne vil arbejde mere end de aktuelt gør.
(Kilde: Censis)

Arbejdsløshed 2003 9 %
(2000 10,6 %)

Fordeling af arbejdsstyrken
Landbrug 1,1 mio 5,3 %
Industri 6,1 mill - 32,9 %
Service 12,8 mio - 61,8 %

Arbejdsmarked

Procentdel beskæftigede personer i den aktive alder mellem 15 og 64 år (1998)
Dk
Totalt 79% - mænd 83%, kvinder 75%
It
Totalt 58% - mænd 72%, kvinder 44%

Få i arbejde
I 2002 var kun 53.5 procent af italienerne i den erhvervsaktive alder mellem 15 og 64 år i arbejde mod et EU-gennemsnit på 63.3 procent

Løn
Hvis nettolønnen udbetalt til den ansatte er 100 har arbejdsgiveren 210 i udgifter (pension, skat, sundhed, ulykke, aftrædelsesordning)

Læs mere om Skat >>

Man modtager som regel 14-16 månedslønninger om året.
Afgangsløn: (TRF) 1 månedsløn af sidste løn for hvert års ansættelsen.Arbejdsløsheden i Europa - 2000-syl

Retur til
Arbejdsmarkedet <


Artikler
Maj 2008:
"Generation 1.000 euro"
får aldrig råd til
at flytte hjemmefra >>


December 2007: Veluddannede unge forventes at arbejde
gratis i mange år >>


FAKTA:
Der er ingen
mindsteløn i Italien


Primære kilde til arbejdsløshedstal:
ISTAT >>


Copyright © 2000 - 2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>