Politik - Valg 2006

Oktober 2005


2005:
Nyt valgsystem - tilbage til porportionelt valg


Mere om valgloven 2005 >>

Ved to folkeafstemninger - den 9. juni 1991 og den 18. april 1993 - valgte italienerne at sige nej til det proportionelle valgsystem.

Det resulterede i et "mikset" system med flertalsvalg i enkeltmandskredse for 75% af stemmernes vedkommende, mens de resterende 25% blev fordelt proportionelt.

Du kan læse mere om det gamle system her:
Parlamentet >>


Når italienerne den 9. april 2006 skal vælge det nye parlament sker det med en ny valglov, der blev vedtaget
under mange protester fra den italienske opposition
i midten af oktober 2005.


Oppositionen forsøgte at sabottere debatten om lovforslaget ved at holde lange taler og forlænge talerlisten, og udvandrede endog under afstemningen.

Da regerings-koalitionen har flertal i både Deputeretkammeret og Senatet var alle forsøg på sabotage forgæves, og italienerne skal nu stemme med et nyt system, der indtroducerer flere nyheder.Og natuligvis er den nye italienske valglov, der skulle
gøre tingene enklere, alligevel ikke helt så enkelt endda:

1: Man kan ikke stemme på kandidaterne
Det nye system er et såkaldt "ægte" proportionalt system, der fordeler pladserne i parlamentets to kamre matematisk efter antallet af stemmerne på de forskellige partier.

Man kan således ikke længere stemme personligt på en kandidat, da det udelukkende er partierne, der bestemmer kandidater og deres rækkefølge på listerne.


2: Partier skal pege på en regeringsleder
Partierne kan vælge at stille op i koalitioner, der skal pege på deres kandidat som regeringsleder. Koalitionerne skal ydermere præsentere et samlet valgprogram, hvor regeringslederens navn skal forekomme.

3: Automatisk flertal til den vindende koalition
Hvis koalitionen med flest stemmer ikke får flertal ved valget, så vil koalitionen automatisk få 340 pladser ud af 630 pladser i Deputeretkammeret, mens den vindende koalition i Senatet vil få tildelt 55% af de 315 pladser.

4: Tre spærregrænser
En koalition af partier skal opnå ti procent af alle stemmer for at få plads i parlamentet.
Partier med listesamarbejder, der ikke er med i en koalition skal opnå fire procent af stemmerne, mens hvert parti i en koalition skal opnå to procent af stemmerne for at få plads i parlamentet.

5: Vælgerne får én stemmeseddel
Stemmesedlen bliver med partisymboler, hvorfra tekster og andet "sjov" skal fjernes, og så skal symbolet være mindst tre centimeter stort.

-syl


Copyright © 2005-2007. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano