Prodis regering

6. december 2007

Bookmark and Share
Prodis regering overlevede tillidsafstemning nummer 24


Denne gang handlede det om et sikkerhedsdekret, der giver lov til at udvise EU-borgere

22.1.2008: Eks-justitsminister og ny valglov truer Prodis regering >>


Prodis første regering i denne valgperiode. Den holdt i 281 dage, hvorefter den blev afløst af en ny Prodi regering den 28. februar 2007.

Den tidligere italienske præsident - og dermed i følge den italienske forfatning automatisk livstids-senator - Francesco Cossiga indrømmede efter afstemningen blankt, at han var imod det sikkerheds-dekret, der udløste tillidsafstemningen, og kun stemte ja til det for at redde Prodis regering.

Læs mere om livstidssenatorer >>
.

Artikel fra 6. december 2007

Sent torsdag aften lykkes det for Romano Prodi for 24. gang på mindre end 19 måneder at overleve en tillidsafstemning.

I det italienske senat stemte 160 for at regeringen skulle fortsætte, men 158 var imod.

Prodis i forvejen spinkle flertal i det italienske overhus - Senatet - måtte op til afstemningen om sikkerheds-dekretet have talt stemmerne om og om igen:
Den italienske-argentinske senator Italo Pallaro var fraværende, og kommunisten Franco Turigliatto og den kristelige Paola Binetti havde på forhånd meddelt, at de ikke kunne stemme ja til sikkerheds-dekretet.
Uden de fem livstidssenatorer - Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi, Oscar Luigi Scalfaro, Emilio Colombo og Rita Levi Montalcini - havde regeringen hejst det hvide flag.

Dekretet om sikkerhed, der udløste tillidsafstemningen, gør det fremover nemmere for Italien at udvise EU-borgere, der enten er kriminelle, udfører kriminalitet eller ikke kan bevise, at de har en (lovlig) økonomi, de kan kan leve af.

EU-borgere kan også udvises alene af hensyn til den "offentlige orden".

Der er således tale om et meget omdiskuteret dekret, og der er lang vej endnu, før det bliver til lov.

-syl

Copyright © 2007-2008. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano