Politik

Januar 2009

Bookmark and Share
Har Berlusconi overholdt sin valg-kontrakt fra 2001?
Døm selv...


Januar 2009: Retten har talt - kontrakten var ikke bindende... >>

Berlusconis
"valg-kontakt" med
italienerne fra 2001:

1:
Lavere skat

2:
Mindre kriminalitet3: Min. 516 € i pension

4:
Halvering af arbejdsløsheden og skabelsen af 1,5 mill. nye arbejdspladser

5:
Igangsættelse af mindst
40 % af planlagte store offentlige projekter
- som f.eks. hurtigtog >>
og bro til Sicilien.
Artikel fra december 2005

Berlusconi, da han under valgkampen i maj 2001 underskrev sin kontrakt med det italienske folk.

Berlusconi underskrev i 2001 kontrakten med vælgerne i tv-programmet "Porta a Porta".Aftalen var, at hvis ikke 4 ud af 5 løfter var overholdt inden næste valg (Senest maj 2006, red.), så ville Berlusconi ikke genopstille.I november 2005 delte partiet Forza Italia brochurer >> ud, hvor man "reklamerer" med at have opfyldt Berlusconis fem løfter - samt hele 40 andre...

Ikke uventet er de seks sider én stor ros til Berlusconi himself og hans regering, men hvordan ser det i virkligheden ud med de 5 løfter i kontrakten?

1:Lavere skat: +?
I Italien var den samlede skattebyrde af BNP i 2001 42,5 %
(DK samme år = 49,9%)
I 2002 var skattebyrden faldet til 41,7 % af BNP (Kilde:EU)
OECD meddelte, at skatten i 2003 var steget til 43,4 %
- et tal, der blev anfægtet af partiet Forza Italia.
Andre tal sagde, skattetrykket i 2003 var faldet til 41,3 %.
Tal for 2004 er endnu ikke tilgængelige.

Sikkert er det, at skattetrykket for virksomhederne er blevet mindre, men mange lønmodtagere oplevede skattelettelser på 10-20 euro ekstra om måneden i lønningsposerne, da skattelettelserne blev annonceret i slutningen af 2004 - læs mere om skattelettelserne >>.

Spørgsmålet om skattelettelser eller ej er altså stadig åbent.

2: Mindre kriminalitet: +
I 2004 blev der anmeldt 2.415.023 forbrydelser mod 2.456.887 i 2003 - et fald på 1,7%. (Kilde: Censis >> )

3: Minimumspension på 516 €: +/-
Regeringen påstår, at alle pensionister i dag modtager mindst 516 € i pension om måneden.
I brochuren >> hævder regeringen at have forhøjet pensionen for 1.801.682 pensionister.I modsætning dertil hævder f.eks. fagforeningen UIL, at fire en halv millioner pensionister stadig i slutningen af 2004 modtog mindre end 516 € om måneden.

Berlusconis kritikkere bemærker også, at pensionerne under alle omstændigheder ville være blevet forhøjet i den forløbne fem-års periode, og at pensionisternes egenbetaling til lægebesøg, medicin o.s.v. i samme periode er steget som følge af regeringens politik.

4: Arbejdsløshed og nye arbejdspladser: -
I brochuren herunder >> hævder regeringen at have skabt 1.194.000 flere arbejdspladser. Der mangler altså stadig 300.000 nye arbejdspladser, før løftet er overholdt.
På samme side opgøres arbejdsløshedstallene - et fald fra 10,1 %i 2001 til de nuværende 7,5 %.
Løftet er ikke overholdt - men der mangler jo stadig 5 måneder...

5: Igangsættelse af offentlige arbejder: +
Hurtigtogsruten er et af de igangsatte arbejder.
I brochuren >> fortæller Berlusconi, at der i alt er igangsat anlægsarbejder for i alt 32 mia. euro.

Døm selv, om du synes, Berlusconi har overholdt mindst 4 af de fem løfter.
Hans svar møder italienerne hver dag på lygtepæle og plakatsøjler:
- Vi holder vores løfter, og fortsætter, står der på den seneste reklame med Berlusconis ansigt på.Regeringen Berlusconi

Huskeseddel med 45 punkter

"Gøre,
vokse,
være fri"

Også ikke særligt
italiensk-kyndige
kan nemt læse sig
igennem Berlusconis
brochure -
klik for stort format-syl

Retur til
Politk <<


Retur til
Berlusconi <<Artikler


Valgkampen 2006
er i gang >>


Prodi - kristdemokrat i
venstrefløjsklæder? >>Links

Forza Italia >>
Kontrakten

Copyright © 2005-2009. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano