Februar 2015

Danmark har 6 beskyttede BGB-specialiteter:
Danablu (ost) (BGB)
Esrom (ost) (BGB)
Lammefjordsgulerod (gulerod) (BGB)
Vadehavslam (lammekød) (BGB)
Vadehavsstude (kød fra ungkvæg, stude) (BGB)
Lammefjordskartofler (kartofler) (BGB)


EU´s hygiejne direktiv (HACCP fra 1997)
truede med at udslette
dele af den italienske madkultur


Grubeosten "Formaggi di Fossa" >>
lever ikke op til EU´s krav om madproduktion, der i udstrakt grad kun opfatter mad som et industrielt anliggende.

Gedekøds-specialiteten "Capracotta"
, der skal tørre i fri luft med ingefær, og det skønne spæk "Lardo di Colonnata" >> der skal lagres seks måneder i marmor-vaske kunne naturligvis heller ikke leve op til EU´s ideer om god mad.

Heldigvis har italienerne fået dispensation til at fortsætte med at lave deres specialiteter sådan som det er foregået i århundreder.

Allerværst var truslen om at kobberkarrene, hvori mælken bliver til parmesan-ost >>, skulle forbydes...

Her var EU ikke til sinds at give dispensation, men heldigvis brygger tyskerne også nogle af deres øl i kobberkar - og puha - så kunne de italienske bønder fortsætte med at lave Parmesan som det har gjort det i 800 år...

DOP (BOB Beskyttet Oprindelses Betegnelse)
er et kvalitetsmærke, som gives til fødevarer, hvis særlige kvalitative egenskaber hovedsageligt eller udelukkende afhænger af det afgrænsede område, hvor de produceres.


Det danske BOB-mærke & det italienske - DOP


Dette geografiske miljø omfatter dels naturlige faktorer (klima, og miljøegenskaber), dels menneskelige faktorer (produktionsmetoder, som er overleveret gennem generationerne og håndværk).

Tilsammen betyder detta, at man ikke kan lave det samme produkt andre steder.

For at et produkt kan betegnes DOP, skal produktions-, omdannelses- og forarbejdningsfaserne desuden foregå inden for et begrænset geografisk produktionsområde.

De som fremstiller DOP-produkter skal overholde strenge, faste produktionsregler, og overholdelsen af disse regler garanteres af kontrolinstansen.

IGP (Bgb, Beskyttet Geografisk Betegnelse)

er et kvalitetsmærke, som tildeles landbrugsprodukter og levnedsmidler, hvis særlige kvalitet, omdømme eller andre karakteristika afhænger af den geografiske oprindelse, og hvis produktion og/eller omdannelse/forarbejdning foregår i et bestemt geografisk område.


Det danske BGB-mærke & det italienske - IGP


For at opnå betegnelsen Igp skal mindst én af produktionsprocessens faser foregå i et bestemt område. Producenter af Igp-produkter skal overholde strenge, faste produktionsregler, og overholdelsen af disse regler garanteres af kontrolinstansen.

STG-mærket
En Garanteret Traditionel Specialitet er et andet garantimærke, for produkter, der produceres efter et fast regelsæt, men uden specifikke geografisk krav.

Mozzarella STG >>

Pizza Napoletana STG >>Økologiske ("biologico" på italiensk) produkter
Det grønne økologimærke
sidder på godkendte og kontrollerede produkter, hvor der ikke anvendes kemiske substanser (pesticider og gødning) på noget tidspunkt af produktionen.

Der anvendes udelukkende miljøvenlige dyrknings- og avlsmetoder: for at gøre jorden frugtbar anvendes vekseldrift, og der bruges organisk gødning og naturlige mineraler.

For at beskytte afgrøderne mod parasitter anvendes produkter og metoder, der ikke har indflydelse på miljøet.

Produkterne er underlagt et stramt kontrolsystem, fastsat ved lov, med henblik på at garantere, at de specifikke produktionsregler overholdes.

Produkterne kan kendes på mærket “Fra økologisk landbrug” - der dog på italiensk bliver til "Biologico".

Af etiketten fremgår kontrolinstansens navn, den ministerielle autorisation og en række bogstaver og tal, som er produktets og producentens “ID-kort”:
IT (Italien),
Xyz (kontrolinstansens initialer),
1234 (virksomhedens kode),
F (friskt produkt) eller
T (forarbejdet produkt),
000000 (autorisations-kode).

Et økologisk produkt kan også være forsynet med fællesskabslogo i henhold til EØF-forordning nr. 331/2000.

-syl

Retur til
Madkultur <<


Artikler
Læs om DOP-oste >>

DOP og IGP pålæg >>

Balsamico Eddike >>

DOC - DOCG
og IGT for vin >>
Copyright © 2000-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano