Leonardo da Vinci

April 2015

Leo fotoalbum >>

Bookmark and Share
Leonardo da Vinci
Den Sidste Nadver - Et revolutionerende maleri

Se Leonarda da Vincis "Sidste Nadver" - Obligatorisk reservering !
Nemmest - ring +39 02 92 800 360 - billet koster 8,50 euro + gebyr
Online reservering af billetter >> - du skal registreres inden bestilling
OBS! Vær ude måneder i forvejen: F.eks.: 2. maj 2012 var der kun enkelte billetter tilbage på syv af månedens dage... 9. maj 2012 begynder salg af billetter til august 2012
...fra 7. juni sælges billetter til september 2012...

Fra 2010 udstilles originale Leonardo-tegninger i sakrestiet i Santa Maria della grazie Kirken >> - og Kirken ligger også ganske tæt ved Teknisk Museum Leonardo da Vinci >>


"Nadveren" live
Originalen af den sidste nadver befinder sig på endevæggen af munkenes spisesal ved siden af Santa Maria della Grazie kirke og kloster i Milanos vestlige del.

Klik for stort foto >>

Også kirken og klosterhaven er bestemt et besøg værd (OBS: Kirken holder frokostpause!)


Den seneste restaurering ad maleriet sluttede i 1999, og af hensyn til bevaringen må der kun komme 20 personer ind i spisesalen på samme tid.
Nadveren er på endevæggen i spisesalen i det lille gule hus til venstre for kirken


Santa Maria delle Grazie kirken blev i slutningen af 1400-tallet restaureret til sin nuværende form af den berømte renæssancearkitekt Bramante.

Overfor Santa Maria delle Grazie kirken ligger Scala Operaens museum, og tæt derved det gamle børnehjem Palazzo delle Stelline, som ofte huser kunstudstillinger.

I Palazzo delle Stelline ligger en restaurant netop der, hvor man mener, Leonardo havde sin private køkkenhave og vinmark.

Den Sidste Nadver blev til på bestilling af renæssancehertugen Ludovico il Moro´s ordre.

Leonardo arbejdede ved hertugens hof i Milano fra 1482 til 1499. Slottet i Milano >>


Mesterværket, der revolutionerede kunsthistorien
- Store foto nederst på siden.

Leonardo da Vinci's vægmaleri i munkenes spisesal ved Santa Maria della Grazia-kirken i Milano er historien om, hvordan et enkelt maleri kom til at præge 500 års kunsthistorie.Leonardo malede "Nadveren" i årene 1495 til 1497 og "graffitti'en", som det jo i grunden er, begyndte allerede at "smuldre" efter ganske få årtier.

Men det gjorde ikke maleriets indflydelse på kunsten mindre betydningsfuld, for også for 500 år siden lavede man kopier.

Kunstnere fra hele verden kom til Milano for at beundre værket, og utallige kopier - mange i fuld størrelse - cirkulerede over hele den kendte verden.

"Nadveren" fik kult-status
Pietro Marani, der organiserede en stor udstilling om Den Sidste Nadver på Palazzo Reale >> i Milano i 2001 fortæller, at der faktisk var tale om en regulær "kultdyrkelse" af "Den Sidste Nadver" i begyndelsen af 1500-tallet.

På den store "Nadver"-udstilling i 2001 var der også fremstillinger af "Nadver"-malerier før Leonardo, og de er nødvendige for at forstå det revolutionerende i Leonardos epokegørende beskrivelse af Jesu' sidste måltid med de 12 disciple.

Motivet med den "Sidste Nadver" var absolut ikke en ukendt størrelse før Leonardos udgave, men et motiv brugt overalt i kristen kunst.

Leonardo's øjeblik
Leonardos revolutionerende nyskabelser var, at han valgte et andet øjeblik under måltidet end kunstnerne før ham.
Samt at han mestrer perspektivet til fuldkommenhed, og at han lader det levende drama komme til udtryk i sit værk.

Før Leonardo
skildrede kunstnerne ofte det øjeblik, hvor Jesus bryder brødet og giver det til en Judas, der befinder sig alene på den anden side af bordet, og ofte med ryggen til Jesus og disciplene.

Leonardo derimod vælger det øjeblik, hvor Jesus bekendtgør, at èn af disciplene vil forråde ham.
Et dramatisk øjeblik, som Leonardo i modsætning til sine forgængere beskriver ved at illustrere disciplenes følelser lige netop da.


Og så lader han Judas sidde med ved bordet, og ikke siddende på den anden side af bordet, med ryggen til publikum, som han ellers oftest blev afbilledet.

Dynamikken i disciplenes ansigsudtryk, der spænder fra vantro over overraskelse til vrede samt deres gestikuleren i de fire grupper med tre disciple i hver, var sammen med det perfekte perspektiv i Leonardos maleri en nyskabelse i kunstens verden.

Efterlignet i hele den kendte verden
Det kom så vidt, at ethvert hof med respekt for sig selv i Europa lod fremstille kopier af maleriet.

På udstillingen i milano i 2001 var der et velbevaret eksemplar lavet af maleren Giampietrino omkring 1520 på otte gange tre meter.

Dønningerne af Leonardos værk bredte sig, og udstillingen i Palazzo Reale havde sporet Leonardos indflydelse i kunstværker, der blev hentet fra Windsor familiens samlinger, Wien, New York og fra italienske samlinger.

Blandt de italienske kunstnere, der har ladet sig inspirere af Leonardo er Bramantino, Lorenzo Lotto, Tiziano og Caravaggio.

Men også kunstnere nærmere vores breddegrader har i århundrederne efter Leonardo ladet sig inspirere af den "Sidste Nadver".

På udstillingen var der også værker af Rembrandt, Durer, Ruben, Van Dyck, Edgar Degas og William Blake inspireret af Leonardo.

Leonardo som Pop Art
Også moderne kunstnere har ladet sig inspirere. Deriblandt Andy Warhol, der har bearbejdet "Nadveren" i technocolor.

Eller filmscener fra Bunuel´s film Viridiana eller Pasolino filmen Mamma Roma fra 1962.

Tredimensionelle tegninger

Til forberedelsen af Nadveren har man i dag skitserne, som Leonardo lavede på den tid.

Leonardo's skitser til væg-maleriet var ofte tegnet med rosa farve, hvad der igen giver helt nye muligheder for at arbejde med personernes ansigtsudtryk.

Det er ganske forbavsende at betragte Leonardos rosa tegninger, og se, hvordan de nærmest bliver tredimensionelle i forhold til de "flade" tegninger med sort kul ved siden af.

-syl

Retur til Kunst <<

Retur til Leonardo
da Vinci <<

Retur til Milano <<

Tro og overtro
13 til bords
Vores modvilje mod
at sidde 13 omkring
et bord stammer
fra Bibel-historien.

Den Sidste Nadver
bragte jo ikke
held for Jesus...


Spildt salt
betyder uheld

På mange malerier af
Den Sidste Nadver
ser man, at Judas har
væltet et saltkar,
mens han krammer
posen med de 30
denarer for sit
forrædderi.

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

Den sidste NadverDen Sidste Nadver er malet på endevæggen i munkenes spisesal ved Santa Maria della Grazia-kirken
og klosteret i Milano. Hullet nederst i maleriet er resten af den dør, der blev sat i,
da Napoleon brugte spisesalen som stald...

Copyright © 2000-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano