Leonardo da Vinci

April 2015

Bookmark and Share

Leonardo da Vinci
på Ambrosiana Biblioteket i Milano


Klik for stort billede >>

"Portræt af musiker" fra 1490 er det eneste maleri af Leonardo, der har fast ophold i Milano (udover vægmaleriet Den Sidste Nadver >>).

Maleriet er udstillet på Ambrosius Bibliotekets >> flotte malerisamling.

Leonardo skrev heller ikke som normale mennesker - han skrev spejlvendt.

Nogle mener, at en af årsagerne dertil var, at
Leonardo Da Vinci var venstrehåndet.
Andre, at Leonardo på den måde ville holde sine noter hemmelige for spioner og andre.

Kirkens bilbiotek og malerisamling i Milano ejer 1.119 sider med noter og i alt mere end 1750 tegninger fra Leonardos hænder - det såkaldte "Atlantico Codex".

Over 440 sider er digitaliserede og kan ses på en virtuel udstilling på Ambrosianas web >>

Samlingen fortjener helt klart sit eget museum, men kan i dag kun glimtvis beundres i montrene, der er opstillet i salene på Pinacoteca Ambrosiana >>

Bill Gates købte i 1994 36 sider med noter og tegninger af Leonardo da Vinci. For det betalte han 25 mill. dollar - ca. 150 mio. d.kr.
Gates´ "Codex Leicester " stammer fra perioden mellem 1506 og 1510. Nu kaldes det for "Gates Codex".

Leo var ikke ven med den katolske kirke
Leonardo var om ikke ligefrem fjendtligt indstillet overfor den katolske kirke, så i hvert fald slet ikke som videnskabsmand og kunstner indstillet på at overholde alle dens regler og forbud.

Måske derfor ønsker kirken ikke at gøre mere ud af "Codice Atlanticus"
I dag kanLeonardo fik blandt andet speciel tilladelse til at obducere lig, noget kirken dengang ellers ikke tillod.

Nogle mener ligefram, at Leonardo tog gas på den katolske kirke ved for eksempel at "producere" en kopi af Jesu´ ligklæde >>.

Om det er grunden til at "Codice Atlantico" ikke forlængst har fået sine egne sale på Ambrogiana Biblioteket vides ikke.

Bill Gates udstiller sin
"Leonardo Codex" i Seattle

At der virkelig er tale om en uvurderlig skat viser historien om en anden smaling papirer fra Leonardos hånd, nemlig det såkaldete "Codex Leicester", som Bill Gates købte for 30,8 mill. dollars i 1994.

Her findes "kun" 36 sider med Leonardos noter og skitser fra mellem 1506 og 1510.

Men men i modsætning til de over 1.100 sider i Codice Atlantico kan Leicester paprierne i dag beundres live på Seattle Art Museum >>
eller ses digitalt her >>

British Museum har også et Codex af Leonardo
- Codex Arundel - som består 283 sider, ligesom
Castello Sforzesco i Milano >> også ejer - og ofte udstiller - Leonardos papirer.

Her er en komplet liste over de papirer fra leonardos hånd, som man i dag har kendskab til - Leo´s Manuskrifter >>

(I alt er der tale om over 13.000 siders arbejde.)En af tegningerne i "Codice Atlan
tico".

-syl

Retur til
Kunst <<


Retur til
Leonardo <<


Retur til
" Biblioteca Ambrosiana" <<


Link

Leo´s tegninger,
maskiner og noter:
Leonardo3 - alt om Leo >>

Tro og overtro
13 til bords
Vores aversion mod at
sidde 13 omkring et bord
stammer fra Bibel-historien.

Den Sidste Nadver
bragte jo ikke held for Jesus!

Spildt salt betyder uheld
På mange malerier af
Den Sidste Nadver ser man,
at Judas har væltet et saltkar,
mens han krammer posen
med de 30 denarer,
han modtog af romerne
for sit forrædderi.


Copyright © 2000-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano