Helgener

November 2014

Bookmark and Share
Frans af Assisi
Miljø- og dyrevenlig helgen samt skytshelgen for hele Italien

"PAX et BONUM"
- "Fred og alt godt" - er Frans´ hilsen

Video: Frans af Assisi-forestilling i Århus >>


Franscisker Ordenen kaldes også for Mindrebrøde, Gråbrødre, Konventualer og Capucinere.

Ordenen kom til Danmark - til Ribe allerede i 1232.

I København stammer Gråbrødtrover fra Frans´ munke, mens Klareboderne har deres navn efter Klarissa Ordenen - Klara var Frans´ veninde, og hun grundlagde også en orden.

Broder Theodor
er dansk franciskanermunk
i Assisi >>Assisi ligger på en bjertop

Frans er den italienske national-helgen.

San Benedetto er helgen for Europa
.


Frans af Assisi prædiker for fuglene på dette
fresko-maleri af Giotto


San Francesco Basilikaen i AssisiI Assisi fejrede man i år 2000, at nogle af de berømte fresko malerier af Giotto >> var blevet restaurerede efter skaderne i forbindelse med det forfærdentlige jordskælv i Umbria i den 26. december 1997 >>

I Assisi findes der stadig bygninger fra Romertiden og den gamle bymur er stadig intakt, men byen er først og fremmest berømt, fordi det var her, Frans af Assisi blev født i en rig familie af klædehandlere i 1182.

Frans, den hellige Frans eller San Francesco, som han også kaldes - valgte at sige nej til den rigdom, der ventede på ham, da han som 24-årig modtog sit „kald" fra Vorherre.

Gud talte til Frans ved hjælp af et kors i San Damiano-kirken 1,5 km syd for Assisi by, og bad ham om at "bygge mit hus op, for det er ved at falde sammen".Det fik Frans til rent bogstaveligt at begynde at restaurere forfaldne kirker for faderens penge, hvad der i sidste ende førte til et brud med familien.

På et af de berømte fresko-malerier af kunstneren Giotti i den meget specielle to-etagers San Francesco basilika i Assisi er der skildret en scene, hvor Frans tager sit tøj af på en plads i Assisi under familiens retssag mod ham, og hans uforklariglige måde at bruge penge på.

Den nøgne Frans giver faderen sit tøj
, og siger til faderen og byens borgere, at han „fra nu af ikke mere skal sige Fader Pietro di Bernardone, men Vor Fader, du som er i himlene".

På den måde brød han med familien.

Frans er blevet kendt som de fattiges munk,
og han stiftede munkeordenen Franciskanerne, der blev anerkendt af den katolske kirke i 1223, tre år før hans død.

Frans gav al sin ejendom bort, og prædikede fattigdom.


Efter hans lære er kun den fattige virkelig fri i en verden, hvor alt tilhører Vorherre.

Derfor betragtede en del af kirken ham som en oprører, og gennem tiderne har franciskaner munkene ofte været på kollisionskurs med den rige og magtfulde katolske kirke.

Hans budskab om, at alle skabninger er Vorherres kommer til udtryk i den smukke solsang, som du kan læse herunder.

Her taler han om Søster Måne og Broder Sol, og hans forhold til naturen, som han tit søgte udi for at leve i ensomhed, har gjort ham til moderne miljøforkæmperes foretrukne helgen - og paven udnævnte faktisk Frans til miljø-helgen i 1979.

Frans er ligeledes national-helgen for Italien, og hans helgendag er den 4. oktober.

Også i Danmark
Hos os kaldes franciskaner munkene for Gråbrødrene, og man behøver blot at tænke på torvet af samme navn i København for at forstå, at Frans' budskab i århundrederne efter ham er nået vidt omkring.

En anden religiøs orden udspringer ligeledes fra Frans: Clarissa-nonnerne >> har navn efter hans veninde Klara, der også er helgen i den katolske kirke.

Og dernæst indstiftede Frans en orden af mennesker, der lever udenfor klostrenes mure med deres familier og normale jobs, men som prøver at levet i simpelt liv efter Frans foreskrifter.

Frans døde i 1226, og blev helgenkåret kun to år efter sin død. Han ligger begravet i krypten under den store dobbelte San Francesco basilika i Assis >>
.

Sol Sangen
Allerhøjeste, almægtige, gode Herre,
Din er al Ære, Lov og Pris og al Velsignelse,
Dig alene, du Højeste, tilkommer de,
og intet Menneske er værdig at nævne dig!
Lovet være du, Herre, med alle dine Skabninger,
især Herr Broder SoI, som skaber Dag,
og du oplyser os ved ham,
og han er skøn og straalende med stor Glans,
paa dig, du Højeste, er han et Billed!
Lovet være du, Herre, for Søster Maane og Stjærnerne,
paa Himlen har du skabt dem, klare og kostelige og skønne.
Lovet være du, Herre, for Broder Vind og for Luften
og Skyerne og godt Vejr og al Slags Vejr,
hvorved du opholder alle dine Skabninger.
Lovet være du, Herre, for Søster Vand,
hvilken er saare nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.
Lovet være du, Herre, for Broder Ild,
ved hvem du oplyser Natten,
og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.
Lovet være du, Herre, for vor Søster, Moder Jord,
som opholder os og bærer os og frembringer alskens
Frugter og farvede Blomster og Græs.
Lover og priser Herren og takker ham
og tjener ham i stor Ydmyghed.
Lovet være du, Herre, for alle dem,
som af Kærlighed til dig tilgiver deres Fjender
og udholder Skrøbelighed og Trængsel;
salige de, der i Fred holder ud til det Sidste,
thi du, Allerhøjeste, vil give dem den evige Krone!
Lovet være du, Herre, for vor Søster den legemlige Død,
som ingen levende kan undfly.
Vé dem, der døer i Dødssynd.
Salige de, som har virket din allerhelligste Vilje,
thi dem kan den anden Død ikke gøre noget Ondt!

Retur til
Kultur <<


Retur til
Kirken <<


Retur til
Helgener <<


Andre artikler
San Valentino >>
Den Hellige Klara >>
Assisi >>
Spoleto >>
Umbria >>

Links
Læs mere om Frans
Dansk Assisi-kreds >>

Danske kirketjeneres
hjemmeside >>


Norsk side om Frans >>

Også i Danmark findes
der i dag en orden for
både Franciskanske lægbrødre - og Klarissa lægsøstre.
Disse personer kaldes også Konventualer.

En lægbroder- eller
søster er et menneske,
der ikke er munk eller nonne, men forsøger at
leve sit liv efter
ordnernes foreskrifter

Du kan læse mere om Frans og Klare,
samt om de danske lægsøstre-
og brødre på
Franciskansk.dk >>

 

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

 


 

 


Copyright © 2001-2014. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen- Milano