Po-sletten

December 2010
Bookmark and Share

De "geometriske poppel-skove" på Po-sletten producerer
store mængder træ og beskytter ved oversvømmelserPoppeltræer kan bliver over 30 meter høje og nå en omkreds på over halvanden meter.
I Italien fældes de fleste popler efter 9 til 12 år.


Popler langs en kanal

 


På hele Po-sletten, men også i Valtellina Dalen og i Nordøst-Italien, møder man ofte "verdens kedeligste skove" - lange rækker af lave eller høje poppeltræer plantet med præcis samme afstand mellem alle træerne.

Der er ikke bare én men flere grunde til disse triste "skove":

Po-sletten er ofte udsat for oversvømmelse.
Hér mødes gigantiske mængder af smeltvand fra de to bjerkæder Alperne >> og Appeninerne.

Alt dette smeltevand ender i menneskeskabet kanaler, i Po-flodens bifloder og til sidst ender det meste i Po-floden,
der skærer sletten midt over på den over 650 kilometer langs flods vej fra udspringet ved Monviso-bjerget ved grænsen til Frankrig til Po Deltaet >> syd for Venedig.De hurtigtvoksende popler udmærker sig ved at have et stort rodnet.

Havefolk oplever tit, at det kan være nærmest umuligt at få alle rødder med, når et poppeltræ fældes.

Har man fældet en poppel skal man i årevis holde styr på, at tilbageværende rødder ikke bliver til en helt ny skov af små poppeltræer.
På Po-sletten er det store rodnet af vital betydning, når kanaler eller floder går over deres bredder.

Rødderne og træerne er med til at bremse vandet, og er også med til at bremse det medfølgende "affald" af planter og ikke mindst jord og mudder.

Halvdelen af den italienske træ-produktion

Derudover er popler hurtigtvoksende træer, som efter få år er så store, at det kan svare sig at anvende dem i cellulose-produktionen.

"Poppel-plantagerne" plantes med 4, 4,5 eller 5 meters afstand mellem de enkelte træer, og træerne er klare til at blive fældet efter kun 9 til 12 år.

Træ fra popler er meget let og "porøst".
Man producerer blandt andet meget fint papir af cellulosen, ligesom træet anvendes i produktion af tekstilfibre, plastmateriale, film, maling og såmænd også til eksplosivt materiale.

I disse år forsker man intensivt i Italien med at finde finde den rette poppel-type til fremstilling af bio-brændsel.

Selv om arealet af poppel-lunde er faldet fra omkring 150.000 hektar i 1970´erne til 120.00 hektar i 2000 udgør træ fra de hurtigtvoksende popler stadig omkring 45 til 50% af den italienske træproduktion.

En hektar popler producerer i gennemsnit 15 tons træ om året.

70% af de italienske poppeltræer vokser på Po-sletten.

-syl

Retur til
Po-sletten <<


Mellem poppeltræerne
dyrkes italiensk ris >>


Når Po-floden går
over sine bredder >>


Copyright © 2000 - 2010. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>