Italiensk for turister

September 2012

Bookmark and Share
Sproghjørnet

- ikke så svært som det lyder, og italienerne er venlige når du prøver!

Italienske sange på dansk - "Volare", "Bella Belinda" "Azzurro"... >>"La macchina" - MASKINEN - kaldes bilen i Italien
L´apparecchio - APPERATET - derimod er et fly!

Sprogets historie
Italiensk tilhører de romanske sprog, som alle oprindeligt udspringer fra latin.
Italiensk er officielt sprog i Italien og i de sydøstligste schweiziske kantoner.Det er nærmest et mirakel, at italiensk er det sprog, man taler i støvlelandet.
Italiensk som vi kender det i dag begynder at udvikle sig som folkets talesprog i forhold til magtens - komplicerede - latin.
Fra Romerriget omkring 400-500 går endeligt i opløsning, og indtil det moderne Italiens samling i 1860´erne, er landet delt op i små landområder, der ofte er domineret af udenlandske magter - og af udenlandske sprog.

For tusind år siden begynder man at finde nedskrevne tekster på det mange dialekter der taltes dengang.
Et sprogligt gennembrud kommer dog først omkring 1200-1300-tallet, da toscanske forfattere begynder at skrive på det folkelige italiensk - vulgær italiensk.
Det er Dante, Petrarca og Boccaccio, der dermed er med til at gøre den tosckanske udgave af italiensk til den fremherskende.
Kan kan italiensk i dag, så kan man - med lidt besvær - godt læse de tre herrers originaltekster.

Selv efter Italiens samling for knap 150 år siden talte italienerne mange og meget forskelligt dialekter.

To begivenheder har specielt været med til at få italienerne til at forstå og tale moderne "rigs-italiensk".
Den ene var 1. Verdenskrig, hvor unge mænd fra hele Italien var nødt til at kunne tale med hinanden.
Den anden begivenhed var TV, der fra 1950´erne for alvor udbredte den samme udgave af italiensk.

Dialekterne overlever dog stadig i Italien - og naturligvis mest blandt de ældre generationer.

Skal min svigermor på 92 fortælle Sergio noget, jeg ikke skal vide, så taler hun "Turate-dialekt".
Svigermors fødeby Turate - Turaá på dialekt - ligger blot 20 km nord for Milano - og jeg forstår ikke en lyd....

Hvordan udtales det? To fonetiske websider!
Forvo - fonetisk udtaleleksikon >>
&
"Come si pronuncia >>Digita un nome, ascolta la pronuncia" >>
- skriv i boksen "Digita un nome, ascolta la pronuncia" og tryk på afspilleren - indeholder ikke alle ord.

4 udtale-regler, der hjælper dig godt på vej:
1: CH bliver til K
Kunstneren Michelangelo udtales MIKELANGELO.
("ch" bliver til "k" og med trykket på "a´et" - se udtaleregel 3)Den dejlige Chianti-vin bliver således også til KIANTI
(Her kan den toscansk dialekt dog godt forvirre:
Ærke-tosckanere kan af en eller anden grund ikke sige "k".
De udtaler f.eks. HUS/CASA som en slags "halslyd" - "hrasa" bliver det til. Af samme ukendte grund kan toskanere i modsætning til andre italienere nemlig godt udtale det besværligt "Hotel")

2. MERE OM "C"
Foran a, o, u udtales C altid som dansk K.

Como = Komo (Byen og søen)
Casa = Kasa (hjem eller hus)
Cosa = Kosa (ting)
Cura = Kura (kur)

Foran i og e udtales "c" tsj
Cinema (biograf) bliver til "tjsInema" - atlså "tsj"-lyden og tryk på tredjesidste vokal: "i´et".
C´era una volta (der var engang...) - "Tjsera" una volta...


3: TRYKKET LIGGER ALTSÅ PÅ TREDJESIDSTE VOKAL!
Ja, jeg ved det!
Der stod også i min italienske lærebog, og der står stadig i flere populære turistguider, at trykket på italiensk ligger på andensidste vokal - men sådan TALER vi altså ikke hernede.

Det hedder ikke "modEna" - men "mOdena", når vi taler om den by, hvorfra den gode balsAmico (og ikke balsamIKKO) eddike kommer fra.

Byen, hvor danske fodboldspiller i mange år gjorde en god figur hedder derfor også "Udine" og ikke "udIne".

4: "H" UDTALES IKKE
Overnatningstederne bliver derfor til "oteller".
"y" og "j" er ligesom "h" ikke-eksisterende bogstaver i det italienske alfabet.

Men spøjst nok så udtaler tv- og radioværter "United Air Force"
som "United HAIR Force" - selv om de altså officielt ikke kan udtale "H".

Kan du huske disse få regler, så er du allerede godt på vej!

Noget af det bedste ved at lære italiensk er faktisk, at ord skrives som de udtales...

Jeg mener helt alvorligt, at man med en vintersæson med "Italiensk for begyndere" på aftenskole
vil få dobbelt så meget ud af ferien næste år.

Menukortene vil ikke længere være "hemmelige", og hotelbestillinger og lidt fodboldsnak kan der faktisk også godt komme ud af 200-300 italienske ord på hjernebarken!

Go´ fornøjelse!

-syl

Retur til
miniordbøger
og ordlister <<

Sprog-artikler

Italiensk Sprogcoaching
- v. Laura Valesin >>

Sprogkurser i
Italien og
i Danmark >>


Oversættere >>

Links
Kort over
italienske dialekter >>


Meget mere om
italiensk grammatik -
det meste på dansk >>


Copyright © 2007-2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano