Religion

2005

Bookmark and Share

"Limbo" for udøbte børn skal afskaffes
Hvem er i Limbo?
I Limbo er der plads til de "retfærdige" profeter, der levede i Israel før Jesu fødsel, men Limbo er også det sted, hvor udøbte børn ender.De kan ikke komme i Paradis, fordi de er befængt med "Arvesynden".

Man lider ikke i Limbo, men "nyder heller ikke godt af Vorherres kærlighed", stod der i religionsbøgerne i begyndelsen af 1900-tallet.

I den katolske lære- og bønnebog bog - Katekismen - fra 1992 nævnes Limbo ikke længere.

Om de udøbte børn hedder det, at "kirken overlader de udøbte børn til Guds barmhjertighed."

Artikel fra december 2005
Katolske teologer arbejder i disse måneder for at afskaffe begrebet Limbo - det "ingemandsland", der befinder sig et sted mellem Himmel og Helvede.

Begrebet "Limbo" dukker op i den katolske tro i 1200-tallet, men er ikke med i den seneste katolske bønne- og lærebog fra 1992.

For Pave Benedikt 16. >> er der tale om en sekundær teologisk diskussion.Benedikt - eller Benedetto - 16. siger, at "Limbo ikke er andet end en teologisk hypotese", og at det, der tæller, er at menneskerne tror og bliver døbt.

Pave Benedikt har allerede arbejdet for at afskaffe Limbo, mens han ledte "kontoret for den rette tro" - "Sant´Uffizio".

30 katolske topfigurer mødtes i slutningen af november 2005 i Vatikanet for at udarbejde et endeligt dokument om "Limbo".

Møderne ledes af Ærkebiskop William Joseph Levada, der i foråret efterfulgte Ratzinger på posten som leder af "Det Hellige Kontor", der har ansvaret for at udarbejde retningslinjerne for den katolske tro.

Det forventes, at resultatet bliver, at kommissionen foreslår, at den katolske kirke afskaffer teorien om "Limbo".

For katolikkerne er det store spørgsmål, hvad der sker med børn, der dør, før de er døbte.

Det spørgsmål står stadig hen i det uvisse, også hvis Limbo officielt afskaffes.

Pave Johannes Paul 2. fik indføjet en paragraf i bønnebogen fra 1992, hvori der stå, at "vi kan kun håbe, at der findes en vej til frelse også for de udøbte børn".

-syl

Retur til
Kirken <<


Dante og "Limbo"

Siden Dante Alighieri
skrev sit meterværk
"Den Guddommelige Komedie" i
begyndelsen af 1300-tallet
har det været en almindelige
opfattelse, at også de græske
filosoffer havde plads i "Limbo".

Om Dantes "Komedie"
på dansk >>


Copyright © 2005-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano