Italienske kvinder

Maj 2011

Januar 2008:
Ægte-, eks- og andre mænd
myder flere end mafieerne >>
8. marts
- Kvindedag

I dag får kvinder i Italien foræret mimoser i uanede mængder...- og i det fleste storbyer kører kvinder gratis i de offentlige trasportmidler den 8. marts!

Planteavlerne (
Coldiretti >>) skønnede, at der den 8. marts 2006 blev solgt mimoser for 45 mill. euro - også selv om produktionen i år var 10 % mindre på grund af den hårde vinter...
Over 2.000 avlere dyrker mimoser på 550 hektar jord for at opfylde "8. marts-behovet"..

I 2003 var 13.690.000 mænd og 8.365.000 kvinder i arbejde i Italien

1.447.000 kvinder arbejdede i 2003 på deltid - det svarer til 17,3 % af alle udearbejdende kvinder

806.000 kvinder arbejder
på en midlertidig kontrakt
Kilde: Istat, 2004


Oktober 2009
100.000 UNDERSKRIFTER MOD BERLUSCONIS KVINDESYN
Er jomfru Bindi smukkere end hun er klog?
Står hun til Berlusconis disposition
og er Berlusconi højere end han er høflig? >>Marts 2009


Kvinders benstilling og stilling i erhvervslivet >>
...og lidt om forhandlingsteknik >>


Juni 2008:
Lang vej til ligestilling -og kun 46,3 %
af kvinderne er på arbejdsmarkedet >>Oktober 2006

Tilfredse, men diskrimenerede
...og nederst om kvindernes rettigheder
fra abort til skilsmisse


Italien befandt sig i 2005 på en flov 45. plads over lighed mellem mænd og kvinder.


Kun 5,6% af cheferne i erhvervslivet er kvinder.
I bestyrelserne er kun 5% kvinder - i bankernes bestyrelser falder tallet til 1,6%.

Også politisk halter italienske kvinder bagefter:
I det italienske underhus - Deputeretkammeret - er kun 17,14% kvinder.
I overhuset - Senatet - falder andelen af kvinder til 13,6%.

(Kilde: GammaDonna >>)


I 2006 var 45,3% af de italienske kvinder udearbejdende.

Modeskaberen Miuccia Prada og bankmanageren Patrizia Micucci var i 2005 med på avisen Wall Street Journal´s "Top 50" over verdens mest indflydelsesrige kvinder.

Berlusconis datter Marina
, der er topmanager i fars firmaer, var samme år som den eneste italienske kvinde med på magasinet Forbes´ liste over verdens 100 mest magtfulde kvinder.

Miuccia Prada >> og Marina Berlusconi >>

Fakta om kvinderne på arbejdsmarkedet i Italien
(Artikel fra 2005)

Udearbejdende italienske kvinder er mere tilfredse med deres liv end husmødrene - 78,6 mod 60,2 %.


Men med det store minus, at 58,5 procent af udearbejdende mødre klager over at have alt for lidt fritid til disposition.
Men heller ikke her er de hjemmegående specielt tilfredse - også 49,7 % af dem klager over for lidt fritid.

Flere hjemmegående i Syd-Italien


De italienske kvinder er i øvrigt slet ikke i samme grad udearbejdende som f.eks. de skandinaviske.

Tre år efter at have afsluttet studentereksamen arbejdede kun 40 % af de syd-italienske kvinder, og af de universitetsuddannede var kun 53,7 % aktive på arbejdmarkedet.

I Nord-Italien er de samme tal 54,8 % for studenter og 69,2 % for universitetsuddannede kvinder.

For mændenes vedkommende er 58,7 % i arbejde tre år efter en studentereksamen og hele 79 % af de universitetsuddannede mænd har fast arbejde 3 år efter at have afsluttet deres uddannelse.

Tjener - trods lovfæstet ligeløn - mindre


Ligeløn er der langt fra i Italien.
Kvinder med studentereksamen eller lignende tjener 125 € mindre end deres mandlige kolleger om måneden, og for de universitetsuddannede kvinder forskellen 195 €.


Kvindernes rettigheder i Italiens historie


Stemmeretten:

Den 2. juni 1946 havde de italienske kvinder for første gang ret til at sætte deres kryds på en stemmeseddel.

Ligeløn:

Under overenskomstforhandlingerne i 1960 bliver der på papiret indført ligeløn i Italien.

Skilsmisse:
Loven, der tillader skilsmisse, bliver vedtaget i 1970. Den 12. maj stemmer et flertal ved en folkeafstemning nej til at afskaffe loven. Med andre ord bekræfter folkeafstemningen loven og retten til at blive skilt.
Kirken er stadig i dag imod skilsmisse >>

Barsel:
Barselsorlov til alle udearbejdende kvinder bliver stadfæstet ved lov i 1971, og giver ret til orlov, fravær p.g.a amning, og forbud mod fyring i barnets første leveår.

Familieret:
I 1975 stiller famileretten kvinder og mænd lige.
Tidligere havde faderen alle rettigheder i forhold til f.eks. børnene. (Børn kan dog stadig ikke få begge forældres navn i Italien, men får automatisk faderens...)

Abort:
I 1978 går lov nr. 194 igennem, der tillader abort.
(Folkeafstemning om kunstig befrugtning - juni 2005 >>)

Natarbejde:
I 1998 vedtages en lov, der forbyder natarbejde for mødre med børn under tre år. Enlige mødre har ret til at nægte natarbejde, indtil det yngste barn er fyldt 12 år.

Barselshjælp til ikke arbejdende mødre:
I 1999 indføres økonomisk hjælp til arbejdsløse eller hjemmegående kvinder.

Voldtægt var ikke en forbrydelse mod kvinden

Indtil 1996 var voldtægt en forbrydelse mod den offentlige moral - altså en slags upassende opførsel.
Først i 1996 blev kvinden regnet for et offer.

-syl

Familien >>

Arbejdsmarked >>

Samfund >>

Erhvervsliv-Økonomi >>

Artikler
Skilsmisse i Italien >>


Døde kvinder bliver
til moderne helgener >>


Folkesjælen >>

Heksedagen er også
en kvindedag... >>


Folkeafstemning om kunstig befrugtning - juni 2005 >>

Copyright © 2000-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano