Retur til artikel om Industrizoner- og klynger i Italien >>
Luk Vindue >>
Copyright © 2000 - 2009. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>