Fakta om Italien

Maj 2011

Bookmark and Share
Familien i Italien - noter og statistik fra 2001 til 2011

OECD-Rapport 2011:
Italienske kvinder: Intet arbejde, ingen børn >>
Maj 2004 - Fattige familier


2.456.000 familier regnes for fattige.

D.v.s. at hver familiemedlem har en disponibel indtægt under 823,45 euro om måneden.

I Lombardiet er 3,9 % af familierne under den fattigdomsgrænse - i Veneto 3,9 - mens tallet i de sydlige regioner Calabria, Basilicata, Molise og Puglia er over 25 %.

Kilde: Istat >>

Juli 200 - Lille gæld

Familiernes gæld
De mest forgældede familier bor i Trentino-Alto Adige - de skylder gennemsnitligt 14.257 € væk - "kun" 106.000 d.kr.).

Familiernes gæld steg i hele Italien med 2.600 € mellem 1999 og 2002.
I gennemsnit skylder en italiensk familie 9.757 €.
(Kilde: Metro)


September 2002- Taler lidt


En undersøgelse viser, at italienske forældre kun taler med deres børn i 15 minutter om dagen

Juni 2002

Indtægten steg
i 1990 11,2 procent
I 1995 6 procent
I 2000 1,6 procent
I 2001 1,9 procent
Arbejdsmarkedet >>
(Kilde ISTAT)

Marts 2010
Vuggestuer - 42% får ikke
nogen plads i
Campania-regionen >>

Januar 2010
Minister vil tvinge italienske unge til at flytte tidligere hjemmefra >>


2008
Januar 2008
Ægte-, eks- og andre mænd myder flere end mafiaerne >>


Færre gifter sig
212.476 par blev gift i Italien i 2008.
Samme tal var i 1972 392.000.
Antallet af personer, der gifter sig for anden gang er dog i samme periode fordoblet - i 2008 udgjorde 2.gangs ægteskaber 13,5% af alle vielser.

20,8% af italienske børn fødtes i 2007 udenfor ægteskab.
34,6% af vielserne var borgerlige, og brudgommen gennemsnitlige alder var 33, men brudene igennemsnit var 30 år gamle - begge omrking 6 år ældre end i 1970´erne.
(Kilde: ISTAT)
December 2007 - Ikke gæld i privatboligen

Italienerne anskaffede sig fast ejendom, da økonomien bommede fra 1960´erne og frem.

Dengang eksisterede der ikke noget, der bare tilnærmelsesvis lignede danske kreditforeningslån - man lånte af familien, spændte livremmen ind og betalte huset ud.

I 2006 boede 82% af italienerne i ejerbolig, og kun 13,1% betalte af på ejendomslån.
August 2007 - Teknologi i italienske hjem

Så er der omsider en computer i over halvdelen af de italienske hjem - nu har 50,4% af alle familier denne uundværlige genstand.

Kun 33% har dog en internetforbindelse i hjemmet.

Kun 35,4% slipper for opvasken - resten vasker nemlig stadig op med håndkraft.

Mikroovenen derimod er slået igenne - den befinder sig i dag i pver 42,7% af de italienske husstande.

I 8,8% af de italienske familier er husaltereet konverteret til en LCD-skærm og 4% er faldet for et plasma-TV.

(Kilde: Gfk Ms Italia)


Juli 2007 - Børnepasning

Italienske småbørnsforældre bruger i 50% af alle tilfælde bedsteforældrene til børnepasning.
Kun 17% har en plads i en offentlig vuggestue, mens 12% betaler for børnpasning i en privat vuggestue og 10% har ansat en barnepige privat.
(Kilde: ISFOL >>)


Maj 2007 - Vuggestuer

I 2005 var der plads til 9,7% af de 146.000 børn under tre år i vuggestuerne i Lombardiet (Kilde: Epolis >>)

November 2006 - Boligens størrelse

De italienske boliger var i 2005 i gennemsnit på 76,5 kvm.
Tallet var i 2202 på 78 kvm.


December 2005 - Boligejere


82% af de italienske familier bor i ejerbolig.
13% ejer flere end én bolig, men 4,5% også disponerer over en anden form for ejendom.
(Kilde: Rapporto Censis 2005)

November 2005
- Børn udenfor ægteskab

I den europæiske union fødes 31,6 procent af alle børn i dag udenfor ægteskabet.
I Italien er det kun 14,9% af børnene, hvis forældre ikke er gift.
(Kilde: ANSA)
Marts 2005 - Dyrere at anskaffe bolig

Du skal arbejde i 19 år for at eje din bolig.

Hvert år skifter 800.000 italienske boliger ejere, men det bliver også i Italien vanskeligere for førsteganskøbere at erhverve sig en ejerbolig.

Kvadratmeter-prisen
steg fra 2001 til 2005 fra 3.126 til 4.347 euro.

I 2001 kunne man købe en normal bolig (90 kvm i udkanten af byområde) med udsigt til at betale, hvad der svarede til 15 årsindtægter - i 2005 skal man arbejde i 19,1 år.

Huslejen for lejeboliger steg fra et gennemsnit på 610 til 1.010 euro fra 2001 til 2005
(Kilde: Metro 16.3.2005 & Federconsumatori)

December 2004 - Forsørgerpligt


Forsøgerpligt også overfor datteren på 36 år

Appelretten i Perugia dømte i begyndelsen af december en italiensk far til fortsat at betale børnebidrag til sine døtre på 34 og 36 år.

Døtrene bor hos moderen, og retten vurderede, at de ikke er i stand til at forsørge sig selv.

Det er absolut ikke første gang, at italienske dommere understreger, at forsørgerpligten ikke ophører, når et barn som 18-årig bliver myndigt. Sm regel er det fraskilte fædre, der bliver dømt til f.eks. at betale børnenes universitetsuddannelser, eller til at forsørge dem, hvis de efter endt uddannelse ikke kan få fast job.

ISTAT: Juli 2004 - Antallet af familier


Fra 1991-2001 er antallet af familier i Italien steget fra 19.909.003 til 21.810.676, samtidig med at antallet af familielmedlemmer er faldet fra 2,8 personer i 1991 til 2,6 personer i 2001.

Singlerne lever i Nord-Italien:
Milano (36,4%), Bologna (34,5%) og Torino (33,9%).

Napoli er i følge statistikken fra ISTAT ikke helt normal:
Byen ligger på en førsteplads over par uden børn - 20,4% - og på en førsteplads over antallet af enlige mødre - 15,2%.

Maj 2004
16,8 % flere italienske familier måtte have lån til hjælp for at klare økonomien i 2003 i forhold til 2002 (Kilde. CRIF) - men det er ofte de mere velhavende familier, der låner.

F.eks. blev 77% af alle huslån optaget mellem juni 2002 og juni 2003 brugt til at købe nummer 2 hus.

2003 - Høj fødselsalder


30,4 år er gennemsnitsalderen, når den italienske kvinde får det første (og ofte eneste) barn - læs For få børn >>

2003 - Bliver, hvor de er født

Ude er godt, men hjemme er allerbedst


Italienerne er de europæere, der flytter sig allermindst fra det sted, hvor de bliver født.
En "Censis undersøgelse" i 2003 viste, at 80% bor i samme kommune, som de er født i.


Levealder

Levealder 2003
Mænd 76,7
Kvinder 83

Levealder 1900
Mænd 42,6
Kvinder 43

Ingen indtægt

673.000 familier har ingen indtægt - i alt omkring 2 mill. personer, hvoraf 68 % befinder sig i Syd-Italien
Flere fattige familier >>

Medieforbrug

I 1995 så 97 % af befolkjningen dagligt tv, tallet var i 2000 faldet til 94 procent. 66 procent hører dagligt radio.

Antallet af seere i aftentimerne (Prime time ) faldt fra 75 til 72 % Morgen-seerne steg fra 12 til 19 procent.

I 1995 læste 63% dagligt en avis - det tal var i 2000 faldet til 58 %.

Computer og internet

I 2000 havde 27,2 procent af familierne computer hjemme. 30 procent af befolkningen bruger computer. 9 millioner italienerne bruger internet. 3,8 mill læser "avisen" on-line.

Politisk aktivitet
25% af befolkningen er aktiv i politiske partier eller organisationer.
25 % er ikke interesseret i politiske nyheder.
9 procent af befolkningen er direkte politisk aktive.

Marts 2002

Familiernes levestandard (1995)
Privatbil
It 78%
Dk 63%
Telefon
It 92%
Dk 97%
Farve-TV
It 96%
Dk 97%

Overvægtige

Mænd
Dk 44 procent
It 48 procent
Kvinder
It 36 procent
Dk 25 procent
(Kilde Berstrom 2001)

Husmødre
Der er ca. 9 millioner fuldtids-husmødre i Italien (2000)

Vuggestuer og børnehaver
Der findes omkring 2000 kommunale vuggestuer i Italien.

Kun 6 procent af børnene får plads (30 procent i Emilia-Romagna)
I 1998
146 private vuggestuer.
En kommunal vuggestue kostede i 1998 800 kroner for familier, der tjente mindre end 40 millioner lire om året og 3600 kroner for familier, der tjente over 600.000 kroner om året.

En lov fra 2001 bestemte at vuggestuer skal have åbent fra 7.30 til 18.30 og koste 2.400 kroner om måneden:

Eller åben fra 7.30 til 14.-30-15 og koste 1600 kroner om måneden.

Spiser frokost hjemme

Hvordan de kan nå det, de mange millioner, der arbejder udenfor hjemmet vides ikke.
Men ISTAT meddeler, at i 2000 spiste 75 % af italienerne stadig frokost hjemme.
I 1992 var det 84,5%
18 min. til forkosten i Milano - 1 time i Palermo >>
I 2003 foretrak 75,5 % af italienerne stadig at spise hjemme

21.420.000 familier levede der i Italien i 1999
Hver familie bestod i gennemsnit af 2,7 personer.
4.900.000 personer lever alene, mens der findes 1.639.000 familier bestående af flere end fem personer.

Fattige


2.203.000 af disse familier definerede i 1999 sig selv som fattige.

I 1998 betragtede ISTAT en familie med to medlemmer som fattig, hvis de levede for mindre end 1.476.000 lire (ca. 5.900 kr) om måneden.

64,7 % af de fattige familier boede i 1998 i Syditalien.

Børnene bliver hjemme

I 1993 boede 68,5 af de 18-30 årige hjemme hos forældrene.
Det tal var i 1999 steget til 72,9 %.
Mænd flytter gennemsnitligt hjemmefra som 32-årige.

Eller bor tæt ved Mamma


(2000) 42,9 procent af gifte italienerne under 65 år bor indenfor en radius af 1 km fra Mamma.

3,9 % bor i samme hus 11,3 % i samme ejendom
- 21,8 % i samme by.

70,2 % af dem der ikke bor med mor som ringer til hende hver dag.
77,3 % som ikke bor med Mamma ser hende mindst en gang om ugen.

48 % af børnene i Syditalien bor tæt ved mamma mod 34 % i Nord - i Mellemitalien bor flest med mor - 5,8 %
Ikke velset at amme offentligt >>

Forbrugsgoder

I 2003 cirkulerede der 34 millioner personbiler i Italien
I 1999 havde 96,1% af familierne vaskemaskine, 96,4% farvefjernsyn, 78% mindst en bil, 55,9% en mobiltelefon og 20,9% en computer.
I 2000 havde 15 % internetforbindelse, og 65 % mobiltelefon.

Eget hus
I 1998 boede 69,4 % af italienerne i ejerbolig, og tallet er stigende

Negativt fødselstal vendte i 2001

Indtil 2000 var der negativt fødselstal i italien.

Der døde flere, end der blev født.

Det vendte i 2001, men "overskuddet" var kun 1.500 personer.

Den laveste fødselsrate var i 1990'erne 1,18 barn per kvinde, mens det tal var i 2001 steget til 1.25 barn per kvinde.

Fødsler pr kvinde (1998)
Dk =1,72
It = 1,19

Fødsler pr kvinde (1990)
Dk = 1,95
It = 2,42

Mere om børnetallet >>

Flere bryllupper - få papirløse

I 2000 var der 280.000 bryllupper - en stigning på 1,9 procent. 24 procent gifter sig på rådhuset:

Kun 2,1 procent af de italienske par lever sammen uden at være gift - se også Skilsmisser >>
Giftes i Italien >>

Fysik

Italienernes gennemsnitshøjde er i dag 175 cm.
Men der er igen lokale forskelle.
Jo længere nordpå man kommer, jo højere er italienerne.

De gamles land

I dag er der 119 personer over 64 år for 100 personer under 15 år
I kø for at hente pensionen >>

Levealder
(1997)
Dk Mænd 73,6
It mænd 74,9
Dk Kvinder 78,5
It kvinder 81,3


Copyright © 2001-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano