Den katolske kirke

15. januar 2008
Bookmark and Share
Pavens universitets-besøg aflyst efter
protester fra undervisere og studerende

Benedikt messede med ryggen til den 13.1.2008 >>

Politikerne beklager,
at Paven meldte afbud

Prodi fordømmer dem, der prosterede mod Pavens besøg:


- Jeg fordømmer de mennesker, der med deres handlinger, udtalelser og deklarationer har skabt en uudholdelig spænding, og et klima, der ikke lever op til Italiens tradition for civilisation og tollerance.

Roms borgmester og leder af det nye venstrefløjsparti "Partito Democratico" (Pd) Walter Veltroni kommenterer polemikken således:

- Enhver form for intollerance er dårligt for demokratiet.
Berlusconi mener at episoden "har ydmyget hele Italien.

Den tidligere præsident for det italienske overhus - Marcello Pero - går så vidt som at kalde underskriverne af brevet for "akademisk affald, der provokerer internationale ulykker..."

 

Artikel fra 2008
67 ud af i alt 4.767 undervisere på Sapienza Universitet skrev i sidste uge under på et brev stilet til universitets rektor, hvori de prostesterede mod pavens besøg,
der skulle have fundet sted torsdag den 17. januar ved det akademiske års åbning.

Underskriverne fra det Fysiske Fakultet var imod rektor Renato Guarinis invitation af Paven, og "professorernes" protest blev hurtigt fulgt af protester fra grupper af studerende, der heller ikke fandt det passende, at Paven var med til det akademiske års indvielse.

- Jeg vil ikke besøge en splittet familie, var i hovedtræk Vatikanets og Pave Benedikts kommentar til aflysningen, der blev meddelt sent på eftermiddagen tirsdag den 15. januar.En af underskriverne af brevet mod pavens besøg er fysikeren Sergio Caprara, der i medierne understreger, at brevet ikke var en protest mod Paven, men derimod en protest mod universitets rektor, for han ikke i pluralismens navn havde inviteret andre talere.

Galileo spøger stadig

I brevet henviser professorerne til en konflitk mellem videnskaben og den katolske kirke, der har rødder tilbage til Galileo (15. februar 1564 - 8. januar 1642).

Videnskabsmanden Galileo blev eksluderet af den katolske kirke, fordi han mente solen, og ikke jorden, var universets centrum.

Hans udgangsbemærkning - "eppur si muove" -"men den bevæger sig altså" - om jorden, er siden blevet til en talemåde, når man ikke kan overbevise sin samtalepartner.

Den 15. marts 1990, fortsætter brevet fra professorerne, udtalte den daværende kardinale Ratzinger under et møde i Parma, at processen mod Galileo var "fornuftig og retfærdig".

- Det er ord, skriver fysikerne fra Sapienza, der fornærmer og ydmyger os, der er trofaste mod videnskaben.... - vi beder dem om at annulere besøget.

Polimikken omkring Pavens nu aflyste besøg har bredt sig i hele Italien.

Kirken beskyldes for at så stormvejr

Sekretæren for en af Italiens største forbrugerorganisationer "Aduc" >> Primo Mastrantini fattede også pennen og sendte den 15. januar et meget skarpt brev til Paven:

"Deres helligehed,

vi har med beklagelse noteret Deres beslutning om ikke at deltage i indvielsen af det akademiske år på Sapienza Universitet i Rom

Vi er kede af det, for man skal altid konfrontere sig, også selv om dialogen mellem tro og videnskab er svær.

Desværre er de bebudede demonstrationer frugten af den aktivitet Vatikanet har foretage i disse år...

- Den, der sår vind, høster storme, og denne antikke talemåde passer fint til den aktuelle situation.

Et enkelt eksempel af mange:
I 2005 stemte vi om love 40/2004, den såkaldte lov om forskning og kunstig befrugtning >>.

På den tid var de katolske kirker fyldte med brochurer og plakater,
der opfordrede italienerne til at blive væk fra folkeafstemningen: et indgreb i åbenlys modstrid mod loven.

Ved denne lejlighed blev der sået vind, og i dag høster De Deres Hellighed stormvejret.

Hvis Vatikanet vil blandet sig i politik, må det affinde sig med de mulige reaktioner, herunder også modstand.

Højre hånd kan ikke glemme, hvad den venstre gør. Man kan ikke være statsoverhovede i en stat - Vatikanet - og blande sig i en andens stats aktiviteter”.

-syl

Retur til
Kirken <<


Retur til
Benedikt d. 16 <<


Link
Sapienza Universitetet
i Rom >>


Der er 147.000 studerende
på Sapienza Universitetet

Den 20. april 1991 blev
Pave Johannes Paul II
mødt med piftekoncert
under et besøg på SapienzaGrundlagt af en Pave

Sapienza blev grundlagt med en pavelige "bolla" den
20. april 1303 - paven var
Papa Bonifacio VIIICopyright © 2000 - 2013. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>