Valg 2006

April 2006


Prodis regering blev indsat den 17. maj 2006 >>,
faldt den 21.2.2007 >> og genopstod den 28.2.2007 >>


2006: Snæver sejr til Prodi

Romano Prodis centrum-venstre koalition får efter den endelige optællinger af de udenlandske stemmer >> tirsdag formiddag (11.4.2006) 159 mandater i Senatet mod Berlusconi-koalitionens 156 mandater.

I Deputeretkammeret får Prodis alliance med "flertals-præmien" >> 340 mandater mod centrum-højrrefløjens 277 mandater.

Det skønnes at den reelle forskel i de to to koalitioners stemmetal er omkring 25.000 stemmer, og flere repræsentanter for den tabende centrum-højrefløj har allerede krævet gen-optælling af stemmerne.

Romani Prodi måtte vente med at erklære sig som sejrherre indtil efter klokken 2 mandag nat.

Om Italiens politiske system

Parlamentet >>

Præsidenten >>

Mandatfordelingen i
parlamentet 2005 >>


Om Berlusconi >>

Italienske regeringer
siden 1948 >>


Valget 2001 >>
Der er to kamre i det italienske parlament.

Alle love skal vedtages i begge parlamenter.

Derfor er det vigtigt, at have et flertal i begge parlamenter.

Kun personer over 25 år må stemme til Senatet.

47 millioner italienere kunne stemme ved valget den 9. og 10. april 2006.

Valgdeltagelsen i 2006 blev på 83,6 % mod 81,4 % i 2001


Det italienske parlament blev opløst den 11. februar 2006.

Valgartikler - Parlamentsvalg 2006

11.4
Italienere i udlandet bestemte valg-resultat i Senatet >>

10. april:

Valg-gyseren time for time mandag den 11. april >>

4. april: Hvorfor stemmer de på Berlusconi? >>

4. april: Den anden og sidste tv-duel >>Rie Boberg: Længsel efter yngre politikkere og "karne-valg" >>

Meningsmålinger - indtil 24. marts 2006 >>

2 TV-dueller inden valget >>


Det nye valgsystem >>

Har Berlusconi overholdt sin valg-kontrakt fra 2001? >>

Prodi - kristdemokrat i venstrefløjsklæder? >>

Rie Boberg:
Nu er det ikke længere sjovt at følge
med i Italiensk politik >>

"Casa delle Libertá"
koalitionens partier:


Alleanza Nazionale >>


Forza Italia >>


Lega Nord >>


UDC >>

 

 

  


-syl

Retur til Politk <<Artikler


Valget 2001 >>Links
Forza Italia >>

Romano Prodi >>Copyright © 2006-2007. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano