Politik - Valg 2006

4. april 2006


2006: Opinionsmålinger med forskelligt resultat


De sidste 15 dage før valget er det forbudt at offentliggøre meningsmålinger i følge den italiens valglov.Det nye italienske valgsystem >> giver en "kandidat-præmie" den koalition, der får flest stemmer. Bliver der næsten dødt løb, som flere meningsmålinger viser, vil den vindende blok altså modtage en del flere parlamentsmedlemmer end blokken i virkligheden har fået stemmer til.

25.3.2006

Nu er det forbudt at offentliggøre meningsmålinger
14 dage før valget er det slut med at komme med mere eller mindre velfunderede og/eller "bestilte" meningsmålinger i Italien.

Den sidste meningsmåling handlede om, hvordan valgets resultat kunne afgøres af, hvor mange procent af vælgerne, der møder op for at sætte kryds:

Eruromedias undersøgelse - bestilt af Berlusconis Forza italia
- sagde den 25. marts, at hvis over 82 % af vælgerne møder op, så får Berlusconi-koalitionen 50 % af stemmerne.
Hvis valgdeltagelsen derimod kun bliver mellem 78og 82 % vil Unionen i følge Euromedias undersøgelse få 50,1 % af stemmerne.
24.3.2006


TNS Abacus offentliggjorde dagen før, den 24. marts, en meningsmåling foretaget for Sky TG 24:
Her fik "Casa delle Libertá" - Centrum-højre koalitionen: 48 %
Unione - Centrum-venstre koalitionen: 51,5 %

15. marts:
Prodi vandt den første duel

Den første tv-duel mellem Berlusconi og Prodi fandt sted tirsdag den 14.3. mellem kl. 21.15 og 22.45 på RAI1.

Telefoninterviews i timerne efter "duellen" viste, at i følge 50 % af italienerne vandt Prodi, mens kun 44 % mener, Berlusconi klarede sig bedst.

TNS Abacus offentliggjorde den 17.3. en undersøgelse af den tillid, italienerne havde til kandidaterne efter den første tv-duel:
Her mente 48% af tv-seerne, at Prodi var mest tillidsvækkende. Kun 30% menete, Berlusconi indgød mest tillid.
To dueller inden valget >>

Duel nummer 2 den 3. april 2006 >>

18. marts:

Ekma Instituttet siger, at 53% vil stemme på Prodis koalition, og 46,3% på Berlusconis koalition.

17.3.
Opinionsmåling i dagbladet La Repubblica:

52% til Prodis Union og 47,7 % til Berlusconis "Frihedernes hus"-koalition.

Opinionsmålingerne viser (16.3.2006), at mellem 15 og 25 % af italienerne stadig ikke har besluttet, hvor de vil sætte deres kryds den 9. og 10. april.

30 dage før valget gav de forskellige meningsmålinger ikke de italienske vælgere et klart signal om, hvem der står til at vinde det kommende parlamentsvalg den 9. og 10. april.

Et rundspørge fra Euromedia Research siger, at "Casa delle Libertá"- Frhidernes hus-koalitionen - Berlusconis blok - fører med 50% af stemmerne til Deputerekammeret mod Podi-blokkens 49,3 %.

Det amerikanske meningsmålinsinstitut "Penn Schoes & Berland Associates" siger 48,8 % til Berlusconi og 48,3 % til Prodi.
Samme undersøgelse siger, at Berlusconi-koalitionen har vundet 7,8 procentpoint i de seneste to måneder, mens Prodis Union i samme periode har mistet 10,7 procentpoint.

Begge disse undersøgelser er pudsigt nok bestilt og betalt af Berlusconi-koalitionen.

Instituttet Swg fra Trieste derimod præsenterer andre tal:
Swg siger, at Berlusconis parti er gået frem med 1,3% til 20% af stemmerne, men at Berlusconi-blokken ligger 6,1 % bagefter Unionen, når det handler om stemmer til Senatet.

Nyhedmagasinet Espresso har også lavet en meningsmåling.
Deres resultat er, at Prodi-koalitionen fører med 3,5 % flere stemmer end Berlusconi-koalitionen.

TNS Abacus´ oplyste den 9. marts, at Prodi og Unionen stod til 51 % af stemmerne mod Berlusconi-blokkens 47,5 %.

Den 13. marts viste en meningsmåling fra IPR Marketing for dagbladet La Repubblica, at Unionen lå til at få 52 % af stemmerne mod Berlusconi-blokken 47,7 %.
-syl

Retur til Politik <<

Retur til Valg 2006 <<Kilde:

Sondaggi Elettoriali.it >>


"Horn" beskytter...

Berlusconi
"laver horn" -
det beskytter måske
mod dårlige
meningsmålinger

Mere om horn
og overtro >>Copyright © 2006-2007. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano