Valg 2001

Maj 2001


Udpluk fra de to koalitioners regeringsprogrammerSkatteprocent
i forhold til BNP (Brutto National Produktet) år 2000:
Italien 43,3%
Danmark 49,5%
Unionen 42,3%

Deputeretkammeret hjemmeside >>

Senatets
hjemmeside >>
SKATTE-POLITIK

OLIVEN-KOALITIONEN (Centrum-venstre)


Skattefrihed for indtægter op til omkring 72.000-80.000 kroner for enlige, og op til 160.000-180.000 kroner for familier med flere end 3 medlemmer.

Reduktion af den skat, arbejdsgiverne betaler på de ansattes vegne.

Nedsættelse af virksomhedsskatten til 35 procent i år 2005.


Skattefrihed for nye investeringer i økonomiske udsatte områder (blandt andet Syd-Italien), samt tilskud til nye virksomheder indenfor uddannelse, miljø, kultur og til bekæmpelse af sort arbejde.

Fortsætte de ændringer af skattesystemet, den nuværende regering har arbejdet med. Forenkle reglerne, gøre bureaukratiet mindre og hurtigere.


CASA DELLE LIBERTA (Centrum-højre)

Skabe et "no-tax-area" på op til 80.000-88.000 kroner. Op til den grænse skal man heller ikke præsentere en årlig selvangivelse.
23 procent i skat for intægter mellem 88.000 kroner og 800.000 kroner. Derover en skatteprocent på 33 procent.

Skattefrihed for det af virksomhedernes overskud, der gen-investeres.

Afskaffelse af den regionale produktions-skat Irap.

Højere forbrugs-afgifter skal finansiere en del af skattelettelserne.
Afskaffe 3.000 "overflødige" love på skatteområdet.

Reduktion af de mangfoldige skatter til i alt otte vigtige skatte som for eksempel: Ejendomsskat. indkomstskat, moms, energiskat og lokalskat. Total afskaffelsen af arve-skatten.


PENSIONS-POLITIK

OLIVEN-KOALITIONEN

Ændringerne af pensions-systemet skal fortsætte.
Før Dini-reformen, som Oliven-koalitionen ønsker at fortsætte, kunne man i Italien uanset alder pensioneres med 80 procent af sin slutløn i pension efter maksimalt 35 års regulær ansættelse på arbejdsmarkedet.

I dag er 37 år minimum, hvis forskellige alderskrav er opfyldt, og pensionsalderen er støt stigende i følge Dini-reformen.

Den såkaldte "TRF", hvor en ansat ved sin pension fik udbetalt en ekstra månedsløn (af slutlønnen) for hvert års ansættelse skal revideres, og integreres i pensions-systemet.

En forhøjesle af den laveste pension, som alle har ret til, "til dem, der virkelig har brug for det".

CASA DELLE LIBERTA'

Den 25. april havde koalitionen endnu ikke offentliggjort noget fælles program omkring pensions-systemet.

National Alliancens leder Gianfranco Fini ønsker allerførst en undersøgelse af den statslige pensionskasses uoverskuleige økonomiske forhold.

Han vil også at afkaffe nogle af de specielle privilegier, som få pensionister nyder godt af., og er villige til at diskutere en yderligere forhøjelse af pensionsalderen.

I følge Silvio Berlusconi skal pensioner under 4.000 kroner om måneden forhøjes. Den laveste sociale pension skal øges fra 2.150 kroner til 2.800 kroner og i løbet af to år til 4.000 kroner.

- Det koster 7.000 milliarder lire (28 milliarder kroner), men vi ved, hvor vi kan finde disse penge, forklarer Silvio Berlusconi.

-syl


Copyright © 2000-2007. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano