Politik

December 2005

Bookmark and Share

2005 -Medlemmerne af oppositionens partier
skal vælge "Unionens" leder ved primærvalg


Primærvalg 2005 er
"Unionens" måde at vælge
deres kandidat som
regeringsleder, når Italien
senest til maj 2006
skal til parlamentsvalg.

Unionens logo

De 9 partier i Unionen:
Democratici di Sinistra (DS)
La Margherita (DL)
Partito della Rifondazione Comunista (PRC)
Socialisti Democratici Italiani (SDI)
Federazione dei Verdi

Popolari-UDEUR
Partito dei Comunisti Italiani (PdCI)
Italia dei Valori (IDV)

Movimento Repubblicani Europei (MRE)
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)

De syv kandidaterDe fem hér er velkendte
ansigter fra italiensk politik:
Romano Prodi >>
Antonio Di Pietro >>
Alfonso Pecoraro Scanio >>
Clemente Mastella >>
Fausto Bertinotti >>

Mens de to hér er ukendte outsidere, som det er
lykkedes at samle de
15.000 underskrifter:

Simona Panzino er 34 år gammel og kalder sig for "talsmænd" for "dem uden ansigt", og repræsenterer No Global-bevægelsen "I Disobbedienti" - De Ulydige" - i Italien

Ivan Scalfarotto >> er 39 år gammel og arbejder som personalechef i Citigroup i London.
Scalfarotto
Interview med Scalfarotto:

Hvad er dine tre vigtigste punkter:
- For det første at give plads i Italien til de positive kræfter.
Alt for ofte kæmper en italiener i sin bedste alder professionelt og fysisk forgæves mod et kooperativt system, et lukket og uretfærdigt system.

- For det andet en religiøst uafhængig stat, hvor de individuelle rettigheder respekteres, hvor der er mere plads til kvinder, nye typer familier og indvandrere dér hvor beslutningerne tages
Den personlige firhed og staten uafhlængighed af kirken er tæt bundet sammen med en frigørelse af ækonomien og en åbning af samfundet mod alle generationer.

- For det tredje Europa. Prodi siger, Europa er vores valg. Det er ikke nok. Jeg siger, Europa er vores jord, vores fædreland. Europa har talt for meget om "kasser" og for lidt om indhold. For meget om procedurer og for lidt om må og idealer. I Europa er det tid til at lave politik.

Hvad bebrejder du Prodi?
- Han er alt for lunken med de personlige rettigheder.

Og Bertinotti:
- I Milanos lufthavn ventede jeg 38 minutter på min kuffer. At beskytte arbejderne er ok, men der skal også være effektivitet.

Og Pecoraro Scanio?
- De grønne kigger ofte så meget på træet, at de mister overblikket over skoven.

Og Mastella?
- Jeg har aldrig været kristdemokrat.

Og Di Pietro?
- Han var dygtig som offentlig anklager, mindre betydningsfuld som politikker.

Og Blair?
- Krigen i Iraq!

Hvem er dit idol?
- Martin Luther King.

Tror du virkelig, du kan vinde primærvalget?
- Undskyld, har du stillet samme spørgsmål til Bertinotti eller Mastella? Naturligvis tror jeg, jeg kan vinde.

(Kilde - avisen Tirreno >>)

Artikel fra oktober 2005

Den 16. oktober får italienerne for første gang lov til direkte at vælge en politisk leder.
43% af italienerne synes, primærvalg er en
god ide. 26% mener ikke, det betyder noget, fordi "det alligevel er partierne, der bestemmer".
(Kilde: Acli >>)


Som noget absolut nyt i det politiske liv i Italien har de ni oppositionspartier, der mere eller mindre helhjertet deltager i den politiske sammenslutning på centrum-venstrefløjen, besluttet at gennemføre et direkte valg af leder.Modstanderne opfordrer til sabotage

Alle italienerne, der har valgret, kan i princippet deltage i primærvalget.
Og som noget nyt, kan indvandrere med bopæl i Italien i mindst tre år også stemme til centrumvenstrefløjen primærvalg.

Regeringspartiet Forza Italia har flere steder opfordret deres medlemmer at sabotere primærvalget ved at stemme på f.eks. kommunisten Fausto Bertinotti, der ikke forventes at have mulighed for at vinde.

Intet program uden leder

Først efter afslutningen af primærvalget søndag den 16. oktober vil Unionen udarbejde det politiske program, de går til valg på.
Det er den valgte kandidats opgave at udarbejde Unionens valgprogram og fremlægge det overfor koalitionens medlemmer.

Unionens problemer

Allerede inden primærvalget - og valget af en samlet leder - er overstået, har der i lang tid været revner i Unionen.
Midterpartiet "La Margherita" med Roms tidligere borgmester Francesco Rutelli i spidsen, meddelte for et par måneder siden, at partiet nok føler sig hjemme i Unionen, men til næste valg alligevel har besluttet at stille op på sin egen og ikke på Unionens lister.

Kandidaterne


Den tidligere formand for EU-komissionen Romano Prodi har i flere år været omtalt som Unionens uformelle leder, og det forventes da også, at det er ham, der ved primærvalget bliver valgt til oppositionens leder.

Men enhver har i princippet haft mulighed for at stille op til primærvalget - hvis den mulige kandidat vel at mærke kunne nå at samle mindst 15.000 underskrifter i mindst ti af de tyve italienske regioner, der støttede personens kandidatur inden den 15. september.

Risiko for ny leder

Prodi er i flere år blevet præsenteret - og har præsenteret sig selv - som oppositionens leder, så en del af vælgerne på centrum-højrefløjen synes faktisk, detter her primærvalg både er en lidt absurd forestilling.

Og det kan faktisk ske, at Prodi altså alligevel ikke er koalitionens leder efter den 16. oktober.
Den situation vil sikkert kaste Unionen ud i en kæmpe krise.

Andre mener også, at Unionen kunne have brugt de over fire år i opposition bedre, og f.eks. for længst have præsenteret et program for den politik de agter at føre, hvis de vinder det næste parlamentsvalg.

Valgkampen er i gang

Valgkampen er i realiteten allerede begyndt efter at de italienske politikkere er kommet tilbage fra den lange italienske sommerferie.
Og foreløbig er det altså med en opposition både uden leder og uden program.

Nyt valgsystem måske på vej


Meningsmålingerne viser, at over en trejdedel af italienerne i dag ikke ved, hvem de vil stemme på.

Ikke nok med, at det for vælgerne åbenbart er vanskeligt at finde rundt i de politiske koalitioner, så meddelte regeringsleder Berlusconi i midten af september, at han nu vil arbejde for at indføre et proportionalt valgsystem inden næste valg.

Italien sagde farvel til det proportionale valgsystem i 1993.
Systemet blev erstattet med enkeltmandsvalg i flertalskredse, sammen med en vis procentdel af stemmerne talt med som ved et proportionelt valgsystem.

Dette system vil Berlusconi nu lave om til et proportionelt valgsystem, der giver "ekstra-præmier" til partier, der i én kreds får flest stemmer - og med en spærregrænse på 4 procent.

Berlusconi forsøgte inden sommerferien at lancere ideen om ét enkelt stort parti på centrumhøjre-fløjen, men den ide er foreløbig - og primært på grund af de små partiers modstand - lagt is indtil efter valget i foråret 2006.

Tvinger de små til at makke ret


Ideen med et nyt valgsystem kan derfor også tolkes som et forsøg fra Berlusconis side på at tvinge de små - og ofte besværlige (læs om regeringskrisen foråret 2005 >>) partier - til at stille op på en samlet liste med - f.eks. - hans Forza Italia parti.

-syl

Retur til
Politik <<Artikler

Prodi vandt primærvalget >>

Splittet Union - januar 2005 >>

Regionalvalgene 2005 >>

Valget 2001 >>


Meningsmåling 10.9.2005


En meningsmåling fra Acli >>
viser, at "Unionen" i dag har 36%
af de italienske vælgeres
tillid mod de nuværende
regeringspartiers 27%.

37% af italienerne er i tvivl
om
, hvem de vil stemme på.

Unionens hjemmeside >>
kan man ganske kort
- og meget generelt
- se de principper, som
kandidaterne til primærvalget
skal erklære sig enige i:

"Progetto per Italia" >>

kaldes dette miniprogram
,
hvor overskrifterne er:
Forfatningen
Europa
Fred, retfærdighed
og frihed
Sikkerhed, demokrati og
kampen mod terrorisme
Økonomisk krise og miljø
Syditalien
Lov og orden
Bioetik og
etisk følsomme emner

 

 

 

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

Copyright © 2005-2008. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano