April 2012

Bookmark and Share
En folkeafstemning i 1993 afskaffedet statslig støtte til politiske partier
Alligevel har partierne modtage 2,25 mia. euro mellem 1994 og 2008
Fra marts 1994 til april 2008 udbetalte statskassen 2,25 mia. euro til de italienske partier - over 16 mia. danske kroner.

I 2006 brugte Berlusconis parti, der dengang hed Forza Italia 50 millioner euro til politisk arbejde og valgkamp - men modtog hele 128,7 millioner euro.

Nogenlunde samme forhold mellem udgifter og indtægter gør sig gældende for de andre partier - til højre såvel som til venstre i italiensk politik.

Alene i 2008 blev der udbetalt 503 milioner euro, og partiernes dokumenterede udgifter er omkring 110 millioner - en femtedel.

Resten af pengene burde i teorien stadig befinde sig i partiernes kasser uden at blive brugt til hverken investeringer eller politikernes private behov.
I 2010 var beløbet 289 millioner euro.Også partier, der ikke længere eksisterer, indkasserer stadig penge.

Loven om valg-bidrag giver nemlig bidrag i hele valgperioden, også når der udskrives valg i utide som i 2008, hvor Prodis regering valgt i 2006 måtte give op.

Derfor modtog partiet Margherita, der var en del af Prodi-koalitionen, penge frem til 2011, hvor partiet for længst var gået i opløsning.

Partistøtten blev ophævet i 1993

Partistøtte fra staten blev ellers forbudt i 1993 efter en folkeafstemning i 1993, hvor et flertal af italienerne stemte klart nej til partistøtte.

Derfor hedder partistøtten i dag "valg-bidrag".

Guiliano Amato, der ledte en samlingsregering i 1993 (i kølvandet på korruptionsskandalen Rene Hænder >>), opfandt nemlig dette nye begreb og satte 1.600 gamle lire af til partierne for hver opnået stemme.

Massimo D`Alemas centrum-venstre regering satte i 1999 beløbet op til 4.000 lire (ca. 16 d.kr) pr. stemme og i 2002 forhøjede Berlusconi beløbet til 5 euro per vælger.
Berlusconi tilføjede også den paragraf, der gjorde støtten 5-årig ,også hvis der blev udskrevet valg i utide.

De partier, der kom i parlamentet i 2008 modtog derfor dobbelt partistøtte mellem 2008 og 2011, hvor den 5-årige normale valgperiode blev afsluttet.

Offentlige regnskaber og kontrol?

I kølvandet på historien om Lega Nords omgang med partistøtten >> - undskyld valg-bidrag - og en anden aktuel historie, om hvordan regnskabschefen i partiet Margherita - der altså ikke længere eksisterer - har fiflet privat med mindst 20 millioner af det nu opløste partis støtteeuro - har fornyet debatten om statens bidrag.

Repræsentanter for Berlusconis PDL, for midterpartiet UDC og centrum-venstrepartiet PD mødtes til et krisemøde torsdag den 12. april.

I en fælles pressemeddelelse efter mødet fortalte de, at der nu skal være åbenhed om partiernes regnskaber, der fremover skal offentliggøres både på partiernes hjemmesider og parlamentets hjemmesider.

De foreslår ikke at nedsætte statens bidrag til partierne, men derimod at overskydende penge i partikasserne fremover kun må investeres i statsobligationer, slet ikke i privatforbrug og heller ikke, som det mistænkes i Lega Nord-sagen, i tvivlsomme forretninger i andre lande.

Tanzania, Cypern og såmænd også Norge er lande, der er dukket op i Lega Nord efterforskningen, der også kan byde på en mistanke om, at de "rene, hårdtarbejdende og ærlige norditalienere" har gjort forretninger med repræsentanter for den syditalienske mafiaorganisation `NDrangheta´en.

-syl

Retur til
Politik <<


April 2012
Lega Nord brugte
partiets penge til
privatforbrug >>op /\


Copyright © 2000 - 2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >> op /\