FAQ/OSS2008
Bookmark and Share
Liset Jill Nyland - ingeniør, oversætter og olivenbonde!
Brugsanvisning for oversættere
og selvstændige i Italien


Lisets hjemmeside som oversætter >> (link)
og
Lisets side som livet som olivenbonde >>


TIPS FRA LISET:Nogle gyldne regler:

Sats altid på at levere høj kvalitet og vær omhyggelig med retskrivningen

Spørg hvis du er i tvivl, men på en sådan måde at du viser forståelse for emnet

Overhold ALTID den givne deadline

Sig nej tak til opgaver, som er for svære (der kommer et tidspunkt hvor du vil føle dig klar til nye udfordringer)

Smil i telefonen :-)

Vær fleksibel

Lær at forhandle:
Italienere er altså ikke vant til at betale den første pris, som du opgiver


Oversætter og/eller tolker du, og vil du med på siden >>:
Send en mail til
info@italy.dk

Artikel fra februar 2008
Med mindre man bor i Rom, Milano eller omegn, hvor koncentrationen af danskere og danske virksomheder er størst, kan det være svært at finde fodfæste som lønmodtager på det italienske jobmarked.


Manglende muligheder for deltidsarbejde og kun lille fleksibilitet mht. arbejdstider sammen med de manglende muligheder for fuldtidsbørnepasning, som vi er vant til i Danmark, kan gøre det svært at forene arbejde og familie.


Liset med Janus og Nicoló
Liset om gastronomien i Abruzzo >>For mange kan opstart af egen virksomhed her være løsningen. Man er sin egen herre og kan indrette dagene, som man ønsker: Give en ekstra tørn når det behøves og holde fri, når lillemand er syg.

Det første job
Arbejdet som italiensk-dansk oversætter er det første, som falder mange ind, og kan være et fint sted at starte, hvis man ikke er i besiddelse af en specialisering, som giver unikke muligheder for fodfæste på det italienske marked.

Men hvordan griber man det an?

Nogle basale forudsætninger skal være på plads: god internetforbindelse, god PC med tekstbehandlingsprogrammer, fax og mobiltelefon.

Det mest oplagte startsted vil være at udsende sit CV til oversætterbureauerne i din by og derefter til bureauer i det meste af Norditalien, hvor de største virksomheder befinder sig.

Har man en specialisering indenfor en bestemt branche er det oplagt at kontakte virksomheder indenfor denne.

Andre startmuligheder er jobportalerne på internet.
Her nævnes de mest interessante: www.proz.com >>, www.translatorscafe.com >>, og www.acquarius.com >>.

Her er det muligt at søge på de opslåede jobs efter at have lagt sin profil (gratis) ind på portalen.

Nogle af dem indeholder desuden forum, hvor man kan få hjælp og uvurderlig viden om faget.

En anden uvurderlig kilde er LangIT >>, en mailingliste for oversættere i Italien.
Her kan man få svar på de fleste spørgsmål, hjælp til terminologi og meget andet.

...og prisen?
Hvor meget er mit arbejde værd? Her bør man gå ind og se på, hvor meget man er i stand til at oversætte på en arbejdsdag/måned/år og sammenligne med den ønskede indtjening pr. måned. Kolleger har lavet et regnestykke, som siger at den årlige nettoindtægt (f.eks. 1500 euro/måned = 18 000 euro/år) skal multipliceres med 2.6 for at give den årlige fakturerede bruttoindtægt før skat, som er nødvendig for at opretholde den ønskede levestandard.

Denne faktor på 2.6 indeholder kompensation for skat, sygesikring, pension (INPS), forsikring, løn under ferie, 13esima, TFR osv., som man som almindelig lønmodtager i Italien ville få dækket af sin arbejdsgiver.

Markedet
MEN, nu er det jo ikke sådan at man bare kan forlange hvad man ønsker.
Der er et marked at tage hensyn til.

Priserne svinger og er generelt lave i Italien, principielt fordi der er meget lidt fokus på kvalitet og markedet er mættet med oversættere og bureauer, som underbyder hinanden til ulempe for dem selv og deres kolleger.

Det bedste vil være at søge råd hos etablerede danske oversættere for at få en ide om prisnivauet for de forskellige teksttyper.

Ellers er Simon Turners tariffometro et godt sted at begynde: www.tariffometro.it >>
.
Hans priser er nok ikke helt opdaterede, men websitet indeholder mange nyttige oplysninger til den uerfarne.

Derudover afhænger det primært af dine egne evner til at forhandle pris.
De fleste oversættere har to prislister: en til oversætterbureauer og en til direkte kunder (private/ virksomheder).

Har man tilknytning til det danske marked bør man naturligvis informere sig om danske forhold inden man afgiver tilbud.
Alt andet ville være dumt.

Det italienske skattevæsen
Men hvad med betaling, og de skattemæssige forhold? De italienske skatteregler er omstændelige og uigennemskuelige, hvilket gør commercialista'ens rolle meget overvurderet.

Det frarådes dog at springe ud i det på bar bund og forsøge at gøre det hele selv. Find en commercialista på anbefaling (koster typisk 50-100 euro/måned) eller henvend dig hos dit lokale skattekontor og få tildelt en tutor (det er gratis).

Skattekontoret Agenzia delle Entrate kan også give information om de forskellige simplificerede regnskabsformer, regimi agevolati, som med fordel kan anvendes ved opstart af egen virksomhed.

Skal jeg momsregistreres?
Det er ikke nødvendigt at være momsregistreret så længe at den årlige indtægt ikke overstiger 5000 euro.
I dette tilfælde udsteder man blot en ricevuta til kunden/arbejdsgiveren, hvor denne trækker 20% i skat, og resten udbetales til dig.

Hvis man holder sig under de 5000 euro/år er det heller ikke nødvendigt at udfylde selvangivelse.

Derfor kan du nemt tage imod opgaver i begyndelsen.

Du vil ikke blive klassificeret som sortarbejder.

Overskrider den årlige indtjening 5000 euro SKAL du momsregistrere dig og herefter vil du være FORPLIGTET til at udfylde selvangivelse, også selv om du et år tjener mindre end 5000 euro.

Momsregistrering er gratis og gøres direkte på skattekontoret. Med momsregistrering følger forpligtelsen til at registrere sig hos INPS, den offentlige pensionskasse.

Herefter vil du typisk betale en vis procentdel af din indtægt til denne pensionskasse, for tiden ca. 23% for oversætterkategorien, mens det kan være anderledes for andre virksomhedsaktiviteter.

Hvordan kommer jeg videre?
Det vil typisk tage 2-3 år at starte en oversættervirksomhed op, så den forvandler sig til fuldtidsarbejde.

Når du har fundet fodfæste og fået forståelse for markedet, kan du begynde at koncentrere dig om efteruddannelse, specialisering, certificering og andet.

I Danmark kan man kun blive statsautoriseret oversætter i italiensk, hvis man har gennemgået translatøruddannelsen på Copenhagen Business School.

I Italien er professionen ikke reguleret (endnu).

Der findes flere translatørforeninger, som er i opstartsfasen; men som alligevel forsøger at gøre et stykke arbejde for at regulere faget.

De kan være gode til at skabe netværk og tit arrangerer de kurser og seminarer, som er relevante for faget. Man optages på basis af erfaring, uddannelse og en optagelsesprøve. AITI - Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, www.aiti.org >>
ANITI - Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti www.aniti.it >>

En anden oplagt mulighed er at kontakte den lokale skole for tolke/translatører og se hvilke kurser de udbyder.

Derudover kan man søge om optagelse i listen over translatører/oversættere i det lokale Tribunale.

Dette giver mulighed for at blive kaldt ind for at assistere under retssager, oversættelse af retsdokumenter osv. og giver samtidig en synlighed, som kan være gavnlig for din forretning.
Dette er desuden det nærmeste man kommer en statsautorisering i Italien.

Optagelseskravene er forskellige fra retskreds til retskreds, så du må henvende dig i cancelleria i dit Tribunale for at få flere oplysninger.

Held og lykke med det!

Liset Jill Nyland

-syl

Retur til
Oversættere og tolke <<


Retur til
Job i Italien >>


Retur til
Danske profiler
i Italien >>
Oversættelse online
& dansk grammatik >>

Copyright © 2008-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano