April 2011
Bookmark and Share
Italiens præsident Giorgio Napolitano
åbner dansk seminar i Rom

Den italienske præsident Giorgio Napolitano åbner den 7. april 2011 et seminar om Italiens rolle i det moderne Europa.

Anledningen er 150-året for Italiens samling >> og bag arrangementet står den danske ambassade i Rom i samarbejde med Det Danske Institut i Rom og Københavns Universitet.

Som et af de store lande i Europa har Italien siden antikken og frem gennem middelalderen og renæssancen bidraget til en meget stor del af den europæiske kulturarv.I det 20. århundrede har Italien ikke bare kunnet mønstre en lang række prominente fortalere for Europa og været en stærk aktør i den proces, der fra og med Rom-traktaten i 1957 har ført til et øget institutionelt samarbejde i Europa.

Men Italien har også med f. eks. fascismen, eurokommunismen i 1970’erne og de seneste årtiers hastige ændring af forholdet mellem medier og politik på forskellig vis placeret sig helt centralt i de skismaer, som har været bestemmende for den konkrete europæiske virkelighed.
Copyright © 2000 - 2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>