Børnetallet i Italien
November 2014

Bookmark and Share

Hjemmegående får færre børn

September 2010: 40% fødes ved kjesersnit >>


Den 31.12.2008 var der
60.045.068 indbyggere i Italien.
30.892.645 kvinder og 29.152.423 mænd.
31.12.2007 var der 59.619.290 indbyggere.
Italien har Europas 5. største indbyggeratal efter Rusland, Tyskland, Frankrig og England.Januar 2008

I 2007 blev 18,6% af alle børn født af ikke gifte forældre.

I 2003 blev kun 12,3% af børnene født af ikke gifte forældre.


Maj 2007
I 2005 var der plads til 9,7% af de 146.000 børn under tre år i vuggestuerne i regionen Lombardiet
(Kilde: Epolis >>)


Negativt fødselstal vendte i 2001

Indtil 2000 var der negativt fødselstal i italien.

Der døde flere, end der blev født.

Det vendte i 2001, men overskuddet" var kun 1.500 personer.

Den laveste fødselsrate var i 1990'erne 1,18 barn per kvinde, mens det tal var i 2001 steget til 1.25 barn per kvinde.

Fødsler pr kvinde (1998)
Dk =1,72
It = 1,19

Fødsler pr kvinde (1990)
Dk = 1,95
It = 2,42

Februar 2010
Hjemmegående får færre børn
I Italien er kun knap halvdelen af kvinderne aktive på arbejdsmarkedet >>, men det betyder ikke at de hjemmegående kvinder er mere tilbøjelige til at få børn, viser tal for 2009 fra Italiens Statistik ISTAT >>.

I Campania-regionen er kun 27,3% af kvinderne udearbejdende, men alligevel er antallet af nyfødte støt faldende i regionen. Kvinderne i Emili-Romagna har overgået EU mål for kvinders erhvervsfrekven - 62,1% er dér udearbejdende - samtid med at antallet af fødsler i denne region er stigende.

Noget tyder på at regionale forskelle i tilbud og børnepasning og offentlige tilbud i det hele taget har en vis indflydelse på det italiensk børnetal.
I Campania har kun 7,8% af kommunerne overhovedet nogle tilbud til børn, men 80% af kommunerne i Emilia-Romagna har en børnepolitik og institutioner.I 2005 fik kvinderne i Italien 1,32 børn - ISTAT skønner at dette tal i 2008 er steget til 1,41.
I Norditalien skønner det at kvinder i gennemsnit får 1,45 barn i 2008, mens tallet for Syditalien er 1,35.

Fødselstal 1995 - 2008
(2008 er et skøn, red.)


November 2006
Flere italienere - takket være immigrationen
Italien har stadig en af Europas laveste fødselsrater.
I 2005 var tallet 1,32 barn per kvinde, mens det i 2004 var 1,33 barn per kvinde.

Befolkningstallet er dog i beskeden stigning, men det skyldes udelukkende, at immigranter får flere børn end italienerne >>.


Børn født af immigranter udgjordei 2005 udgjorde 9,4 % af alle nyfødte - i alt 51.971 børn født af udenlandske forældre mod 48.925 i 2004.

Der var i 2006 8.103.185 børn i Italien mellem 0 og 14 år


Juli 2001
Hvorfor får Italienerne ingen børn?

Modsat den sædvanlige forestilling om store italienske familier får italienske kvinder i dag i gennemsnit kun 1,17 barn. (DK 1,7)

Specielt i Norditalien vokser antallet af barnløse ægtepar, og mange "bambini" vokser op som enebørn.

Forklaringerne er en kombination af mange faktorer:
Kvinderne er kommet på arbejdsmarkedet >> de seneste årtier, specielt i Norditalien, og det har samfundet ikke reageret på med en passende udbygning af børnehaver og vuggestuer
2008: Vuggestuer til 19 % af de italiensk børn >>
2008: 46,3 % af kvinderne er ude-arbejdende >>

En statistik for nylig viste, at halvdelen af børn stadig i dag passes af deres bedsteforældre.

Hvor forældregenerationen, der ofte ikke er indstillet på som tidligere generationer at passe deres børnebørn, fik fast arbejde som helt unge, er ungdommen i dag forlænget.

De "unge" italienerne bor ofte hjemme til de er færdige med at studere i 30'erne. Arbejdsmarkedet har også en specielt lav løn til "unge" op til 32 år.

En lov forbyder stadig i dag arbejdsgivere at fyre folk, hvis en virksomhed har flere end 15 ansatte, så faste ansættelser er ofte skiftet ud med tidsbestemte kontrakter og konsulent-kontrakter, og den usikkerhed afholder mange fra at tænke på at skifte familie.

- Og så er det jo ganske behageligt at bo hjemme hos Mamma, synes mange unge og mindre unge italienerne.I år 2000 boede der 57.884.017 personer i Italien, og det var faktisk en stigning på 164.122 personer fra året før.

Men samtidig døde der flere indbyggere, end der blev født nye italienerne.

560.241 døde, mens der i landet kun blev født 543.039.
Et underskud på over 17.00 personer, som kun er blevet vendt til befolkningsvækst takket være en immigration på 181.324 personer.

Fødselstallet stiger - lidt
Det italienske fødselstal er verdens laveste efter Spanien, men det ser ud som om, bunden er nået:

I 2000 blev der født 1,08 procent flere børn end året før.

Den minimale stigning i fødselstallet er sket i Syditalien, mens der fødes færrest børn i Piemonte- og Toscana-regionerne.

Immigranterne derimod foretrækker det nordlige Italien, specielt regionerne Lombardia og Emilia-Romagna, hvor industrien har brug for arbejdskraft.
Hele Syditalien har derimod oplevet en tilbagegang i antallet af registrerede indvandrere i fjor.

Små familier
Den italienske familie består i dag gennemsnitlig af 2,6 personer, og også her er der forskelle mellem nord og syd.

I Syditalien er gennemsnitsfamilien 2,9 personer, men norditalienske familier kun tæller 2,4 personer i gennemsnit.

Den sidste italiener
Nogle mener, at det lave fødselstal betyder, at man om et par hundrede år må sige farvel til den sidste "ægte italiener.

Men befolknings-forskere er holdt op med deres dommedag-profetier: Det er jo ikke til at vide, hvordan en 25-årig har det med børnefødsler om 30 år fra i dag.

Gamle italienere
Det er dog helt sikkert, at Italien har et voksende ældreproblem >>.

Landet har Europas højeste procentdel at ældre borgere, og allerede i dag har staten vanskeligt ved at leve op til sine pensions-forpligtelser.

For hvert barn under 14 år er der i dag 1,248 italienere over 65 år for

Mens de små generationer af unge fremover sandsynligvis får mindre besvær med at finde arbejde, så vokser udgifterne til ældre eksplosivt.

Og Italien er i forvejen det europæiske land, hvor der er færrest personer over 55 år på arbejdsmarkedet >>.

-syl


Copyright © 2001-2014. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano